NyTid-debatt: Klädkoder??

Olycksfall i arbetet eller överdriven respekt för gammalt original? Man frågar sig hur herr Ulf Modins magsura text om sin frustration över att ha missat vad som hänt med klädkoderna sen femtitalet kunnat hamna i Ny Tid. Som debattinlägg visserligen, … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Brons för Finland

I det av EUs jämställdhetsinstitut EIGE i dag publicerade jämställdhetsindexet för EUs medlemsländer för 2017 kommer Finland på tredje plats, efter överlägsna segraren Sverige på 82,6 poäng och Danmark på 76,8. Finland fick 73,0 poäng med Nederländerna i hälarna, på … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Moss- vs massförstörelse

Jag skulle köpa till av det mossborttagningsmedel som vi sprutat på sommarvillans tegeltak och på bryggans betongtäcke för att få bort och förhindra mossväxt. Det visade sig att det bara är en viss butikskedja som för preparatet och det var … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Vilkendå Istanbulkonvention ?

EUs konvention om bekämpning av våld mot kvinnor och barn, även kallad Istan­bul­konventionen, är igen på tapeten; till exempel har kvinnoorganisationerna valt konventionens föreskrifter om barns rättigheter vid skilsmässa som tema för antivåldsdagens kampanj ‘Ljus, inte våld’, den 25.11. Konventionens … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Vill vi ha koncentrationsläger ?

Nu diskuteras hur man ska förhålla sig till medborgare som är såpass civilt olydiga att de kan tänka sig hjälpa asylsökande och eventuellt till och med hjälpa såna asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att gå under jorden, att … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Svart kvinna

Mest av en slump råkade jag häromveckan få med mig en bok från Akademen – förlåt Bonniers – som heter ”Svart kvinna”, redigerad av Fanna Ndow Norrby. Fanna Norrby är alltså svenska, dotter till en svenska och en mörkhyad invandrare. … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Demonstration mot CETA-avtalet 26.8

Behandlingen av handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada har nått den sista etappen: ratifikationsprocessen pågår i medlemsländerna. Avtalet förväntas träda i kraft, men spelet är ändå inte avgjort ännu, för ett enda medlemsland kan stjälpa avtalet. Dessutom har EU-domstolen inte … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Leve Populistpartiet !

I dagens HBl överväger Tapani Ritamäki på att grunda ett nytt populistparti, med namn enligt samma mönster som Förlaget, dvs Populistpartiet. Ärligt, rättframt och, riktigt POPulistiskt. Partiet skulle ha tre så kallade värdegrunder; 1) in med invandrarna, ut med grund/sann/rumpfinnarna … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment

Toms texter

Inspirerad av annakarins inlägg köpte och läste jag Rebecca Solnits ”Män förklarar saker för mig” – efter vilken Solnit som sagt började tillskrivas begreppet ‘mansplaining’ – och har nu då börjat på ”The Mother of All Questions”. Solnit nämner i … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment

Hat och hot på nätet

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet i juni publicerat en rapport om hat och hot på nätet, ”Hat och hot på nätet – En kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment