Efter 50 år

När jag för drygt elva år sedan hade slagit mig ner i Karis skrev jag att huset jag bor i har en själ. Det höll grannarna med om. Det kändes som om jag gjort en riktig observation. Mitt arbetsrum högst … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Likriktning och raka led

Ett litet drama verkar utspela sig vid Centralgatan i Karis. Villaägaren har nästan uppseendeväckande väl skött om sitt hus och ännu tänkt åstadkomma ett snyggt staket. Det har varit trevligt att följa med och i sitt stilla sinne önska lycka … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Hemma i Västnyland

Äntligen börjar jag känna mig hemma i Västnyland – på riktigt. Efter tio år, drygt. Jag skulle säga så här: tron på framtiden ligger i det förflutna, rentav i närhistorien, inte i de dagspolitiska beslutsprocesserna. De är idag närmast skrämmande. … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Tenaladagen

Som liten visste jag inte hur och varför jag skulle hantera de tennsoldater som mostrarna från Helsingfors hade med sig till julen på Västanfjärd prästgård. Kanske inte de heller. Låt mig anta att mina fantasilekar sökte sig andra former. Inte … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Dessa underbara foton i arkivet

Bangården i Karis var i flera decennier ett slags social drivbänk för ett snabbt växande stationssamhälle som 1930 blev köping efter bara femton år av planering ur intet, en plan som dessutom föll på en och samma generation att göra … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Nu bränns det

Det blir engagerande och intressant utöver det vanliga att på relativt nära håll följa med Raseborgs stads äldreboendeplaner vilka utanför budgeten skall förverkligas på rekordtid. Det är inte bara en och två som får andtäppa. Det bränns, sade man i … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Blygheten

Bernt Österman skriver om blyghet i senaste nummer (17) av Ny tid och väcker tankar och reflektioner. Jag uppfattar hans frågeställningar så här: Om själva bristen på blyghet är en nyckelkompetens i vår tid om blygheten är ett slags överkänslighet … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Barrskogarnas barn

Litteraturvetarna brukar numera särskilja på olika läsarter som de kallas. Det tycker jag är djupsinnigt och bra. Det är rentav tryggt för läsaren att veta att en sådan relativism erkänns. Men så kommer en skolad man och sågar ner granarna … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Också ett åtagande

Gardbergs, som jag gärna kallar vårt ägandes kulturhus i Karis centrum, Gardbergs har ett lyckosamt öde. Huset är pietetsfullt renoverat och moderniserat med riksdagsanslag för iståndsättande av föreningshus. Det står på kommunal arrendemark. Resterna av den gardbergska familjens trädgård är … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Bästa poliskommissarie

Ärende: berövad körrätt Min ouppmärksamhet att i tid förnya mitt körtillstånd och därtill köra bil ett par veckor efter dess upphörande har jag tillstått och beklagar. Jag har utan att knorra betalt tio dagsböter. Törs jag som min personliga åsikt … Continue reading

Posted in Bloggar, Torsten | 2 Comments