Neurobiologiska argument mot nyliberalismen

Nu har vi sett regeringen Sipiläs program. Kostnaderna för utbildning ska skäras ner, kostnaderna för barnomsorg ska skäras ner. Sådant gör man inte utan att verksamheten blir lidande. Barnfamiljerna ska dessutom få det knappare. Allt som påverkar barnens uppväxtmiljö har … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | 2 Comments

Reglering och tillträde till marknaden

Anna-Karin Friis skriver i sin Tiger-blogg att regleringsaspekten oroar henne mest när frihandelsavtalet TTIP förhandlas fram. Jag instämmer. Regleringen har stigit fram som nästa stora fråga som det är skäl att se kritiskt på. När det talas om samarbete kring … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | 2 Comments

Livat kring frihandelsförhandlingarna TTIP

Kritiken av planerna på ett frihandelsavtal, TTIP, mellan EU och USA har främst gällt två saker: hemlighetsmakeriet och investeringsskyddet. Manifestationerna under den europeiska aktionsdagen den 11 oktober engagerade nätverk och medborgarorganisationer i 24 av EU:s 28 medlemsstater; evenemangen var omkring … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | Leave a comment

Avbryt TTIP-förhandlingarna!

Frihandelsavtalet EU – USA kommer upp på alla valtillställningar, berättade de tre vänsterkvinnorna Li Andersson, Annika Lapintie och Silvia Modig under en diskussion. Kravet på att förhandlingarna ska avbrytas ställs med allt större beslutsamhet. Runt om i Europa samlas folk … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | 3 Comments

Det där med genus

I början av mitt vuxenliv intresserade sig allt flera för kvinnors och mäns rättigheter men också för deras tillgång till makten och av hur könsmaktsordningen upprätthålls. En illustrativ plansch stannade kvar i mitt minne. På planschen frågades Gäller orden samma … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | 1 Comment

Medborgarnas Europa? Ett där alla har basinkomst

Ett nytt medborgarinitiativ om basinkomst för alla i EU förbereds med sikte på 2015. Det initiativ som hade deadline i medlet av januari i år kom visserligen upp till bara 300 000 underskrifter av den miljon som skulle ha behövts, … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | Leave a comment

Kritiken mot TTIP växer

Förhandlingarna om det transatlantiska frihandels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, som pågått sen i somras, har hejdats en aning. Orsaken är den allt starkare kritiken. I kväll, den 18 mars, visar Yle Fem andra delen av Spotlights granskning av … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | 2 Comments

Vi är alla etrusker

Vi har etruskiskt blod i våra ådror och är etrusker till vår mentalitet. – Giuseppe förklarade mest med gester och kompletterade med några engelska ord eftersom jag inte förstår italienska. Vi befann oss i det som en gång var etruskernas … Continue reading

Posted in Bloggar, Maria | Leave a comment