Kommentera inlägg

Under inlägget och de eventuella kommentarer som ren gjorts finns en rubrik ‘Kommentera’. Skriv in din kommentar i Kommentar-fältet, ditt namn eller den pseudonym du vill använda i Namn-fältet och din e-postadress (visas inte) i E-postadress-fältet och klicka på Skicka kommentar.

Om din kommentar inte syns genast beror det på att webmaster måste modifiera dvs godkänna den först, vilket hen gör snarast. I själva verket borde kommentarer inte behöva godkännas med det har varit strul med inställningarna för att få kommentarerna att gå in utan modifiering (vi jobbar på det).

När du ändå är inne i kommentarfunktionen kan du gärna kryssa för de båda kryssrutorna längst ner så får du i fortsättningen meddelande om inlägg och / eller kommentarer per e-post.

Comments are closed.