Hjälp dvs stöd Ny Tid ekonomiskt

Det första / bästa du kan göra är att prenumerera

Att en vänsterkulturtidskrift i dag har svårt att klara sig ekonomiskt på enbart prenumerationsintäkter är tyvärr mera regel än undantag. Våren 2013 startades därför bland Tigermedlemmar och Ny Tid-läsare en stödkampanj där man förband sig att varje månad betala in ett valfritt stöd på Tigerns konto. Kampanjen har fungerat som en livboj för Ny Tid, men behöver tyvärr ständigt nya bidragsgivare.

Vill du joina detta gäng av Ny Tid-mecenater, supportrar, sponsorer eller bara gillare så finns instruktioner här. Tigern tackar på förhand ! Purrrrrrrrrr