Hjälp Ny Tid

..ekonomiskt.

Att en vänsterkulturtidskrift i dag har svårt att klara sig ekonomiskt på enbart prenumerationsintäkter är tyvärr mera regel än undantag. Våren 2013 startades därför bland Tigermedlemmar och Ny Tid-läsare en stödkampanj där man förband sig att varje månad betala in ett valfritt stöd på Tigerns konto. Kampanjen har fungerat som en livboj för Ny Tid, men behöver tyvärr ständigt nya bidragsgivare.

Vill du joina detta gäng av Ny Tid-mecenater så finns instruktioner här. Tigern tackar på förhand ! Purrrrrrrrrr

Comments are closed.