Tigern rf

Tigern rf är en ideell, kulturradikal förening vars syfte det är att ”bidra till en aktiv samhälls- och kulturdebatt och att uppmuntra och understöda i synnerhet finlandssvensk vänsterkultur”. Tigern är sedan 2017 utgivare av Ny Tid. Föreningen bedriver även kulturell verksamhet, bland annat genom arrangemanget av kultur- och diskussionsklubben Klubb Tigern, essätävlingen Sputnik för unga, samt upprätthållandet av Tigerbloggen. Medlemmar och icke-medlemmar träffas månatligen och förbättrar världen på afterworken Vänsterprassel.

Du kan bidra till eller stöda Tigerns och Ny Tids verksamhet genom att bli medlem eller stödmedlem i Tigern.  Ansök om medlemskap här.

Tigerns historia

Bakgrunden till Tigerns namn ligger i den svenska sloganen ”en svensk tiger”, i avseendet ”är tyst” – en slogan som lanserades under andra världskriget för att lägga lock på kritiken mot Nazi-Tyskland. Den syndikalistiska tidningen Arbetaren lanserade en motkampanj med sloganen ”Arbetaren tiger inte”, och ”XX tiger inte” blev sedan ett stående uttryck inom vänsterpressen.

År 1987, då ny digital teknik gjorde det möjligt att att ”sätta” en tidning, dvs färdigställa layouten utan tillgång till ett tryckeri, beslöt sig Ny Tid för att skaffa en egen sättmaskin, och samlade för ändamålet in pengar för att köpa maskinen. Därför blev medlems­av­giften hög, 500 mk (ca 83 €). Kampanjen lyckades och genom att över 150 av tidningens läsare ställde upp på detta sätt kunde apparaterna anskaffas och tidningens tekniska kostnader skäras ned kännbart.

Tre år senare, då det stod klart att den dåvarande utgivaren DFFF skulle omformas till Vänsterförbundet, och högst sannolikt inom en när framtid lägga ner sin svenskspråkiga tidning såsom för dyr att driva, lösgjorde sig Ny Tid från partipolitiska intressen, och beslöt att tidningen framledes skulle ges ut av ett eget, läsarägt bolag. För att samla in startkapital samlades igen aktivisterna från sättmaskinens dagar för att ragga presumptiva aktieköpare och hålla i trådarna för aktieemissionen. En förening grundades, som fick namnet från Ny Tids slogan, och döptes till Tigern. Bolaget, som grundades 1991 och gav ut Ny Tid under de påföljande 26 åren, fick namnet Tigertext. Tigern överlät sättmaskinen till Tigertext i utbyte mot aktier, som gav Tigern en majoritet i Tigertext.

Tigern fortsatte under årens lopp, med eller mindre verksamhet, att fungera som understödsförening för Ny Tid, och ordnade evenemang, kampanjer och program till stöd för tidningen. 2015 inleddes en närmare två år lång process för att överföra utgivaransvaret för Ny Tid från Tigertext Ab till Tigern rf, för att förbättra möjligheterna för tidningen att erhålla extern finansiering. Sedan januari 2017 är Tigern utgivare av Ny Tid.

Tigern har sedan 2015 även arbetat för att stärka föreningens roll som kulturaktör på svenska i Finland. 2015 organiserades för första gången Klubb Tigern. Klubbens syfte är att ta ut samhälls- och kulturdiskussionen från stela auditorier till barer och caféer, och bjuda på en helkväll med kulturprogram, debatt och levande musik. Vanligtvis arrangeras 4 klubbar per år, för det mesta i Helsingfors, men Klubb Tigern har också gästat bland annat Åbo, Mariehamn, Vasa, Jakobstad, Pargas och Dalsbruk. Tigern upprätthåller även Tigerbloggen på webbsidan tigern.fi, och har sporadiskt producerat Tigerpodden. Sedan 2022 arrangerar Tigern essätävlingen Sputnik för unga i gymnasieåldern, vars syfte är att ge unga verktyg och en plattform att uttrycka sig i skrift i längre form, och på så sätt stärka deras möjligheter att aktivt delta i samhällsdebatten. Tigerns medlemmar stöder och hjälper Ny Tid, inte bara genom att betala medlemsavgift till föreningen, utan också genom att ordna prenumerationskampanjer, marknadsföring och på annat sätt främja tidskriftens spridning. Medlemmarna upprätthåller också ett socialt finlandssvenskt vänsterumgänge, bland annat genom Afterworken Vänsterprassel.

Föreningsinfo: Tigern rf

FO-nummer: 2656475-2
Telefon: 050-432 0443
Verksamhetsledare Janne Wass: [email protected]
Styrelsen: [email protected]
Tallbergsgatan 1 / 28
FI-00180 Helsingfors
Finland