Tigern rf

Tigern r.f. grundades på 80-talet som en stödorganisation för Ny Tid. Bortfallet av kom­mu­nala annonser hade lett till en radikal inkomstminskning och för att skära ned ut­gifterna be­slöt man att skaffa en sättmaskin och sätterminaler.

En stödförening grundades som fick namnet Tigern av parollen ”Ny Tid tiger inte”. Det första projektet blev att skaffa medel för dessa investeringar och därför blev medlems­av­giften hög, 500 mk (ca 83 €). Kampanjen lyckades och genom att över 150 av tidningens läsare ställde upp på detta sätt kunde apparaterna anskaffas och tidningens tekniska kostnader skäras ned kännbart.

Den tekniska utvecklingen var snabb och efter en tid blev det motiverat att skaffa en ny sättmaskin och då genomfördes en liknande kampanj för att skaffa in medel.

Ny Tid hade ekonomiskt varit en del av DFFF:s verksamhet, men när Vänsterförbundet grundades ville man inte överta några tidningar och därför grundades Tigertext Ab för att driva tidningen vidare. Enligt beprövat Tigermönster genomfördes en kampanj där ca 150 läsare köpte aktier i det nya bolaget för 500 mk (ca 83 €). Tigern överlät sättmaskinen till Tigertext i utbyte mot aktier, som gav Tigern en majoritet i Tigertext.

Under en längre tid var verksamheten koncentrerad till Tigertext, men år 2007 ansåg man det motiverat att återuppta den aktiva verksamheten för att stödja tidningen.

Efter att skattemyndigheten år 2015 börjat beskatta Tigern för det eko­no­miska stöd före­ningen utbetalade till Ny Tid för att täcka tidningens förlust föreslogs att Tigern kunde överta rollen som utgivare av Ny Tid.

Sen 1.1.2017 är Tigern r.f. utgivare av Ny Tid.