Medlemsanmälan

  Ditt namn *)

  Din e-postadress **)

  Din telefon

  Din gatuadress *)

  Ditt postnummer *)

  Din postanstalt *)

   *) obligatoriskt fält

  **) för att minska på postningskostnader skickar vi helst medlemspost per e-post;

       insisterar du så kryssa här för papperspost

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter finns i Tigerns medlemsregister FloMembers.

  Betala gärna på en gång in medlemsavgiften 30 € på Tigerns konto
  FI70 8000 1170 1260 24 i Danske Bank (DABAFIHH)