Kontakt till föreningen Tigern rf

Telefon:
09 6941758 (c/o Ny Tids redaktion)

Kontaktpersoner:
Jonna Similä (ordf.)                 050 5632285   jonnasimila(at)gmail.com
Valter Holmström (v.ordf.)       050 3694629   holmstromvalter(at)gmail.com
Janne Wass (verks.ledare)     040 5874816   janne(at)nytid.fi

Postadress:
Föreningen Tigern r.f.
c/o Ny Tid
Kabelfabriken B 5
Tallbergsgatan 1 / 28
FI – 00180 Helsingfors

Besöksadress:
Kabelfabriken, trappa B, våning 5
dvs på Sundholmen, till vänster precis före Drumsö bro
Se GoogleMaps

Bankkonto:
IBAN:     FI70 8000 1170 1260 24
BIC:        DABAFIHH