Kontakt till föreningen Tigern rf

Telefon:
09 6941758 (c/o Ny Tids redaktion)

Kontaktpersoner:
Lasse Garoff (ordf.)             040 5361848   lasse(at)nytid.fi
Jonna Similä (viceordf.)       050 5632285   jonnasimila(at)gmail.com
Valter Holmström (sekr.)      050 3694629   holmstromvalter(at)gmail.com

Postadress:
Föreningen Tigern r.f.
c/o Ny Tid, Tallbergsgatan 1 / 28
FI – 00180 Helsingfors

Besöksadress:
Kabelfabriken, trappa B, våning 5
dvs på Sundholmen, till vänster precis före Drumsö bro
Se Googlemap

Bankkonto:
IBAN:      FI70 8000 1170 1260 24
BIC:        DABAFIHH

Comments are closed.