Om sajten tigern.fi

tigern.fi är Tigern rf:s webbplats. Ursprungligen fungerade den mest som infor­ma­tions­kanal för evenemang och aktiviteter anordnade av Tigern och / eller Ny Tid. Numera har bloggarna alltmera tagit över och sajten har gått in för att vara ett forum för den webb­com­munity som växer fram kring Ny Tid. Genom att kommentera och diskutera sånt som tas upp – eller borde tas upp – i Ny Tid, eller annars känns viktigt ur ett kultur- och vänster­perspektiv fungerar den också som sparringpartner och komplement till och emellanåt förhoppningsvis rentav som tankesmedja för tidningen.

Som igångsparkare och katalysatorer för diskursen fungerar Tigerns bloggare. De rep­re­senterar naturligtvis enbart sig själva men får gärna dela Ny Tids värderingar. Känner du för att blogga, dvs t.ex kommentera eller analysera Ny Tid-texter eller skriva om nåt annat du upplever som viktigt, ta kontakt.

Bloggare måste registrera sig. Blogginlägg kan däremot kommenteras av vem som helst och modereras inte. Uppfyller kommentarer inte netikettens krav kan de emellertid av­lägs­nas.

Sajtens sk extranet är ett internt webbarkiv för Tigerns styrelse. För att komma in här be­hövs lösenord.