Elbilstullar och andra begränsningar på kinesisk grön teknologi

Den globala konkurrensen inom grön teknologi är het. Senaste fronten har fokuserat på kinesiska elbilar och deras tullar. Kinesiska bilföretag tillverkar väldigt utvecklade elbilar som de kan sälja till ett billigare pris än sina västliga motsvarigheter. Det enda västliga företaget som kan svara på kinesiska bilindustrin är Tesla. Västliga startupbiltillverkare som Rivian och Lucid är närmast bottenlösa penninghål. Andra biltillverkare har ingått strategiska partnerskap med kinesiska företag.

Statliga stöd anklagas vara orsaken till de billiga kinesiska elbilarna. Men företagsstöd och andra statliga eftergifter är rätt vanliga också i väst. Den verkliga orsaken till bilarnas billiga pris är att kinesiska bilföretag kontrollerar hela tillverkningskedjan, är starkt fokuserade på att tillverka högpresterande batterier och har strategiskt samarbete med andra kinesiska företag.

Alla bilar importerade till EU får en 10% tullavgift. Det finns planer på att höja detta, men EU har inte ännu gjort något beslut om saken. USA höjde redan tullen till 100%, vilket sätter press på EU att också göra en märkbar höjning. Europeiska kommissionen har gjort en utredning där de föreslår att de nuvarande tullarna för kinesiska elbilar höjs ytterligare med 17,4% – 38,1%. Tullen är tillverkarspecifik och är baserade på en uppskattning om hur mycket statligt bidrag företaget får.

Kommissionens utredning började från en intern farhåga om att kinesiska elbilar skulle skada den europeiska elbilsindustrin. Efter att tullplanerna kom fram, har europeiska biltillverkare klagat offentligt om att det inte finns något behov för tullar. Trots det införs de.

Målet med tullar är att höja priset på billigt producerade importer till en sådan nivå att produkter från den egna regionen konkurrerar på samma prisnivå. Förhoppningen är att hålla den egna industrin levande, men nackdelen är dyrare produkter för konsumenterna. Inflationen har försvagat EU-medborgarnas köpkraft och en höjning av bilarnas pris förskjuter planerna om minskade klimatutsläpp.

Kinesiska företag är också världsledande på att tillverka litiumbatterier och solpaneler. Företagen satsade i ett tidigt skede på att utveckla förmånliga batterier, medan tillverkare i andra länder prioriterade batteriernas prestanda. Billigare alternativ möjliggjorde en snabbare övertagning av marknaden samtidigt som batteriernas förmåga utvecklades.

Gällande solpanelerna finns det en vilja att anklaga Kina för nedgången av den europeiska solpanelsindustrin. Men detta förbiser att solpanelsindustrin är väldigt kapitalintensiv, har små marginaler och kräver konstant uppdatering av teknologin till den senaste möjliga. Inte ens kinesiska solpanelsföretag har det lätt. Enda sättet för europeiska solpanelsföretag att klara sig är genom massiva statliga stöd, just det EU anklagar Kina för i elbilstillverkningen.


Från 1980- till 2010-talet ansåg globala storföretag att det var smart att omlokalisera produktionen från USA till Kina och andra länder med lägre produktionskostnader, svag miljöreglering och ingen organiserad arbetarrörelse. Fackföreningarnas protester förbisågs och USA tänkte sig kunna hålla Kina under kontroll.

Sedan växte Kina till en supermakt. Plötsligt blev kinesiska kostnader ett problem och amerikanska presidenter började beakta fackföreningarnas oro.

Trots att produktion också flyttades över gränsen till Mexiko, har Biden inte kritiserat de mexikanska maquiladorernas kostnadsnivå. Troligen främst för att Mexiko inte är en geopolitisk rival.

För storföretag är det fortfarande kostnadsmässigt smart att hålla produktionen i Kina, men politikernas sanktionsiver har höjt den geopolitiska risken märkbart. Biltillverkare som Tesla och kinesiska BYD planerar att öppna nya fabriker i Mexiko. Trots Bidens och finansminister Yellens tal i maj till fackföreningar om att flytta jobben tillbaka till USA, kommer de nya jobben mer troligt att landa i grannlandet.

I EU talas det inte ens om att flytta jobb till Europa. Istället vill politikerna att europeiska företag ska minska sin verksamhet i Kina på grund av geopolitiska skäl (s.k. avriskning). Det är en öppen fråga hur detta påverkar EUs klimatmål när Kina är världsledande i grön teknologi.

USAs utrikesminister Blinken och finansministern Yellen har båda rest till Kina och klagat på att den kinesiska överkapaciteten (dvs för mycket för billigt) är ett globalt hot. Detta är förstås rent strunt. Vad de egentligen avser är att Kinas ekonomi är för stor, växer för snabbt och måste minska. Kinas geopolitiska inflytande börjar vara för stort samtidigt som landet hotar att överta västländernas teknologiska och industriella ledarskap.

Detta riskerar att rubba Västs världsordning.

Handelskriget med Kina var ett av dragen som förknippas med Trumps presidentperiod. Men handelskriget mot Kina började redan tidigare under Obamas period med tullar på bildäck (35%), solpaneler(249%) och stålprodukter(522%(!)), och har fortsatt oavbrutet efter att Biden efterträdde Trump. Då både demokrater och republikaner vill aggressivt kväva Kinas ekonomi, kommer novembers presidentval i USA inte att innebära någon förändring i handelspolitiken. Och eftersom EUs utrikespolitik går ut på att främja amerikanska mål, kommer inte heller EUs Kinapolitik bli mer försonande.

Kina ser ut att vara på god väg att göra klimatvänliga teknologier ett ekonomiskt lönsamt val för konsumenter. Men för USA och EU är geopolitiska ambitioner viktigare än en rättvis grön omställning.

 

—–

Några källor

EU-kommissionens biltullsförslag
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3231

Blinken presskonferens i Kina
https://china.usembassy-china.org.cn/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability-12/

Yellen om Kina
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2241
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-07/yellen-advances-us-china-ties-despite-tough-criticism-on-exports

Tullar, Bidens tal till fackföreningar
https://www.reuters.com/markets/us/biden-sharply-hikes-us-tariffs-billions-chinese-chips-cars-2024-05-14/

Tysklands Kina-strategi
https://www.reuters.com/world/europe/germanys-china-strategy-needs-be-updated-econ-minister-says-2024-06-21/

Obama tullar
https://www.wsj.com/articles/obama-front-runs-trump-on-china-1463677249
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-26/tariffs-threaten-to-undermine-global-shift-to-clean-energy
https://money.cnn.com/2017/01/03/news/economy/obama-china-tire-tariff/index.html

Intresserad av teknik, ekonomi och vetenskap, och skriver om dessa i mån av möjlighet.

1 kommentar på “Elbilstullar och andra begränsningar på kinesisk grön teknologi

  1. Detta är en god analys av hur det hela går till när världen – än en gång – vänder lite på sig. Kapitalismens inneboende mekanismer fungerar och de gamla merkantilistiska tricken med tullar gör i längden bara de egna företagen och det egna folket fattigare. Paradoxalt nog är vi i ett läge där den rovgiriga kapitalismen vänder sig mot sitt upphov och det gamla kejsarrikets styrsystem slår till. Här är övriga stora stater – Indonesien, Indien, Nigeria – ännu i bakvattnet, som inte har någon egentlig styrning av sin ekonomi. USAs och EUs ekonomier är lilliputtar som står på ebbstranden och tittar ut över havet de inte längre behärskar.
    Till saken hör att en viktig orsak till Kinas teknik är att varken kol eller olja räcker till, så elteknologin blir central. Och det är den ju för resten av oss också. Om vi nu inte först lyckas ta kål på oss allihop, vilket ju nu verkar den mest sannolika slutsumman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*