Tigern

Föreningen Tigern r.f. registrerades i december 1990 som en ideell förening. Dess syfte är att utge och ideellt och ekonomiskt understöda Ny Tid och även i övrigt främja i synnerhet fin­lands­svensk kulturradikalism (stadgarna, §2).

Ideellt understöd innebär bl.a. arrangerande av diskussionstillfällen och evenemang i an­knytning till teman som tas upp eller ska tas upp i Ny Tid och olika aktiviteter för att göra Ny Tid bekant inom hela det svenska språkområdet och utvidga dess läsekrets inom, och också utanför detta.

Det ekonomiska understödet omfattar förstås all upptänklig verksamhet som kan tänkas generera medel för att upprätthålla och utveckla Ny Tid; sökande av understöd och sti­pen­dier, insamlingskampanjer, prenumerationskampanjer, mm mm. Kom gärna med ideer.

Tigerns registreringsnummer i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister är 153.904 och FO-nummer 2656475-2.