Digital kompetens

Anmälde mig häromdan till en arbetsgrupp som ska göra upp riktlinjer för och definiera vad digital kompetens för seniorer kunde och borde omfatta. Har nämligen ren en tid sysslat med IT-handledning för seniorer och börjat inse hur hjälplösa vissa av oss pensionärer är när det gäller IT.

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Til syvende og sidst

I början på 1970-talet fick jag veta att familjen ska flytta från Finland till Danmark. Språket gjorde mig lite bekymrad, jag var ju faktiskt bara skolelev och förväntades börja i gymnasiets första klass i det nya landet.

Posted in Bloggar, Snellman | Leave a comment

The Value of Houses

In HBL of Sö 9.02.20, p.5, it was mentioned that in the “gamla gruvorten Otamäki i Kajanaland” it was in the summer of 2013 possible to buy a three room flat with a balcony for 18.000 Euros. And if I think about it, my two room flat with a balcony in South Helsinki will at the moment be something like 15 times as expansive as that. All of which is a rather striking illustration of the in the media often mentioned problem that in very large areas of Finland the value of houses is going down.

Posted in Bloggar, Ernst | 1 Comment

Historia, bakgrund, arv och nuet

Min farfar, född 1868 avled 1919 vid en ålder av 51 år. Min morfar, född 1881 avled 1932 i en ålder av 51 år. Båda var präster, Väinö Kauno kaplan i Saarijärvi, Hille Elias kyrkoherde i Kälviä. Båda var runda, i dagens termer överviktiga om icke feta. Båda avled efter en kraftig, plötslig hjärtinfarkt. Hille avled med detsamma, Väinö Kauno (så brukar jag kalla honom, svenskspråkiga föräldrars andra son med finskt förnamn) efter några dygn på sjukhus i Helsingfors.

Posted in Bloggar, Ilkka | Leave a comment

Taxfree på vems bekostnad?

Ni vet förstås alla att vi ålänningar (och på Åland bosatta) lever i lyx och överflöd tack vare taxfreeförsäljningen ombord på våra färjor. Litet beroende på veckodag kan vi välja mellan ett 20-tal fartygsavgångar per dygn österut och västerut till Åbo, Helsingfors, Grisslehamn, Kapellskär, Stockholm och Tallinn. Om man vill härifrån, vill säga. Och lika många är möjligheterna att ta sig hit.

Posted in Bloggar, Harriet | Leave a comment

Mobba inte din dator

Brukar vid behov fungera som IT-handledare och -support för ett par vänner, pensionärer för vilka datorer är moderna illasinnade påfund som man helst inte ska befatta sig med.

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Äntligen Linux

Har länge tänkt att det vore trevligt att ha en Linuxdator som komplement till min Windowsdator. Linux lär ju använda maskinens resurser på ett effektivare sätt än Windows, är gratis förstås eftersom all programvara har öppen källkod och är mindre utsatt för virusattacker osv.

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment

Litet tankar om Tigerbloggens filosofi och betydelse

Jag har egentligen ganska ofta funderat på vilken ton jag skall anlägga i mina inlägg på Tigerbloggen. Och inte bara ton utan också innehåll, vem skall jag rikta mig till ? Hur politiskt skall inlägget vara m.fl. frågor. Oss bloggare emellan har det aldrig förts någon diskussion kring de här frågorna. Det är sällan man spinner vidare på andras blogginlägg i sitt eget. Överlag skrivs det ganska “lamt” och “tamt” och mer sällan i vår fina blogg. Bert B. har påtalat detta mycket ofta och berättigat. Jag menar det sistnämna,att folk skriver för sällan.

Posted in Bloggar, Christian | 5 Comments

Svar till Christian Blom av Torsten Fagerholm

Tigern publicerar här under ett genmäle till bloggportalen av en av de personer som berörts och omnämnts i ett av blogginläggen. Enligt good journalistiskt praxis erbjuds personer som anser sig ha blivit felaktigt anklagade tillfälle att svara på anklagelserna och/eller tillrättavisa eventuella felaktigheter. / Styrelsen

Posted in Bloggar | 4 Comments

Storebror ser dig 24/7

Fick igår ett personligt epostmeddelande från Google, ’Bert, en uppdatering om år 2019’ dvs ett sammandrag av min så kallade tidslinje för 2019. Det som Google kallar tidslinjen är en sammanställning i tidsföljd av min platshistorik det vill säga den information om var jag hela tiden befinner mig som strömmar in till Googles servrar alltid jag har plats­funk­tionen i min smarttelefon (eller dator) aktiverad.

Posted in Bert, Bloggar | 3 Comments