Fighting like Confucius

It is of course a question whether and how Confucius was in the habit of fighting (if he ever did), but Bertolt Brecht was (obviously) so impressed by Confucius’ intelligence that he wrote a number of small pieces in which he ascribed to him some good ideas which he wanted to see spread. In one such piece he describes how Confucius brings about political change by taking a widely read text and changing a few terms in it (e.g. changing the term “execution” to “murder”), by that changing the reader’s view of the event and of those participating in it. It is a method which we occasionally find also in our media …

Posted in Bloggar, Ernst | Leave a comment

From Where Brandsprutepropaganda ?

In Hbl of 15 September Richard Nordgren (nyhetschef) had a krönoka titled “Brandsprutepropaganda är svår at stoppa” in which he pointed to the habit of politicians like Trump and Putin of producing a picture of reality by simple but obstinate barrages of falsehoods (also called fake news).

Posted in Bloggar, Ernst | 1 Comment

Är det redan dags att tala om det svenska valet?

”Samtliga valdistrikt är nu räknade och under söndagen kommer Valmyndigheten att presentera det slutgiltiga valresultatet där det kommer framgå hur mandatfördelningen kommer se ut. ”

Posted in Anders, Bloggar | Leave a comment

Vi neandertalare

Jag har den senaste året via abonnemang på ett par vetenskapssajter kommit att läsa ett antal texter om vårt arv från neandertalarna.

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments

Optiskt eller 5G?

Ett konsortium kring internetoperatören Telia bedriver för tillfället en kampanj för ett öppet optiskt fibernät i västra Kottby, ‘öppet’ för att också andra operatörer ska få vara med och erbjuda tjänster. Om minst femtio hushåll tecknar kontrakt kommer optisk fiberkabel att grävas ner och hushållen anslutas till den.

Posted in Bert, Bloggar | 4 Comments

Vådan av att vara finne

Farfarsfarfar var finlandssvensk. Han hette Josef Wilhelm Durchman. Han gifte sig i Enare med Emma Charlotta Reuter. Även hon var finlandssvensk. Han var präst. Han avled som prost i Ruovesi 1891.

Posted in Bloggar, Ilkka | 1 Comment

Pop up-juristerna

Hört talas om pop up-jurister?

Posted in Bloggar, Siv | Tagged , , , , | 3 Comments

Political Psychology, but How?

I do not remember any more how it came to my knowledge that there exists a book by one Hans Norebrink which is titled “Socialismens nederlag och människans natur”. Anyway it came to my attention in spring, I ordered it, the delivery was clearly slower than expected, but now, having returned from 6 weeks in Germany, I have had finally occasion to look at it. And I am not satisfied.

Posted in Bloggar, Ernst | Leave a comment

Brottsoffrets obetydliga roll i Finland

Jag har länge grubblat i varför det saknas ett så kallat narrativ för att beakta brottsoffrets ställning hos oss. Jämför man med USA där det inhumana så kallade systemet verkar bygga på hämnd och vedergällning, så handlar allt i Finland om att rehabilitera gärningsmannen (i könsneutral bemärkelse). Men någonstans i anammandet av en modern straffrättsdoktrin (såvitt jag kan se från 70-talet framåt) så föll brottsoffret som subjekt bort ur det finländska systemet.

Posted in Anna-Karin, Bloggar | 2 Comments

Getingar

Getingar är sympatiska djur och jag räknar dem som vänner. En geting är för mig den ultimata insekten, en varelse så väsensskild från mig som det nu bara är möjligt, men som jag ändå gärna delar denna vår plattform med, alltså verkligheten.

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments