Political Psychology, but How?

I do not remember any more how it came to my knowledge that there exists a book by one Hans Norebrink which is titled “Socialismens nederlag och människans natur”. Anyway it came to my attention in spring, I ordered it, the delivery was clearly slower than expected, but now, having returned from 6 weeks in Germany, I have had finally occasion to look at it. And I am not satisfied.

Posted in Bloggar, Ernst | Leave a comment

Brottsoffrets obetydliga roll i Finland

Jag har länge grubblat i varför det saknas ett så kallat narrativ för att beakta brottsoffrets ställning hos oss. Jämför man med USA där det inhumana så kallade systemet verkar bygga på hämnd och vedergällning, så handlar allt i Finland om att rehabilitera gärningsmannen (i könsneutral bemärkelse). Men någonstans i anammandet av en modern straffrättsdoktrin (såvitt jag kan se från 70-talet framåt) så föll brottsoffret som subjekt bort ur det finländska systemet.

Posted in Anna-Karin, Bloggar | 2 Comments

Getingar

Getingar är sympatiska djur och jag räknar dem som vänner. En geting är för mig den ultimata insekten, en varelse så väsensskild från mig som det nu bara är möjligt, men som jag ändå gärna delar denna vår plattform med, alltså verkligheten.

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments

Språket som skrivs, blir läst, hoppas vi

En förlust, ett nederlag alldeles i slutet av min förtroendemannakarriär svider fortfarande. Det gällde frågan om hur ett talat språk blir ett skrivet språk.

Posted in Bloggar, Ilkka | Leave a comment

Minister Berners förhoppningar

Minister Berner har funnit sig i att skärgårdens förbindelsetrafik inte blir avgiftsbelagd, men hon tycker forfarande att man skall gå in för ett ordentligt marknadsbaserat system, för det har man ju nu också lyckats med i taxitrafiken.

Posted in Anders, Bloggar | Leave a comment

Trevlig semester!

De hämtar pengar, de skapar jobb, de håller hjul i rullning.

Posted in Bloggar, Siv | Tagged , , , , | 1 Comment

Hundratusen!

En gång för länge sen berömde vi oss för att vi fick ihop 50 000 på en förstamajmarsch. I går gick 100 000 människor, antagligen några fler för polisen räknar alltid ner, i Helsingfors Prideparad. Det var ju förstås inte någon klassmedveten häng borgarna-parad så vi bryr oss inte…

Posted in Anders, Bloggar | 1 Comment

Jämställdhet med #metooknorr

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat den sjätte sk. jämställdhetsbarometern, för år 2017 (SHM:s publikationer 8/2018). Den finns också på webben som nätpublikation och kan laddas ned i .pdf-format. Den är på 168 sidor och finns tills vidare endast på finska.

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Egen, egendom, egennytta, egoism, allmännyttig

Egendomen är skyddad mer än fattiga människors rätt till hem, näring, hälsa. Detta vet alla. Detta till trots diskuteras gränserna till egoismen relativt sällan. Trump beslöt sänka skatterna, speciellt för de rikaste. Det är inte en överraskning. Han vill skydda sin egen framtid, sina barns framtid, alla rika människors framtid i frihetslandet USA.

Posted in Bloggar, Ilkka | 1 Comment

Män och jämställdhet

Jag deltog häromveckan i den fjärde konferensen om män och lika rättigheter. Vi har nu kommit så långt att det är män som börjar kräva jämställdhet – pojkar spolar skolan, unga män marginaliseras och kvinnorna kör förbi på alla områden.

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment