Vi neandertalare

Jag har den senaste året via abonnemang på ett par vetenskapssajter kommit att läsa ett antal texter om vårt arv från neandertalarna.

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments

Optiskt eller 5G?

Ett konsortium kring internetoperatören Telia bedriver för tillfället en kampanj för ett öppet optiskt fibernät i västra Kottby, ‘öppet’ för att också andra operatörer ska få vara med och erbjuda tjänster. Om minst femtio hushåll tecknar kontrakt kommer optisk fiberkabel att grävas ner och hushållen anslutas till den.

Posted in Bert, Bloggar | 4 Comments

Vådan av att vara finne

Farfarsfarfar var finlandssvensk. Han hette Josef Wilhelm Durchman. Han gifte sig i Enare med Emma Charlotta Reuter. Även hon var finlandssvensk. Han var präst. Han avled som prost i Ruovesi 1891.

Posted in Bloggar, Ilkka | 1 Comment

Pop up-juristerna

Hört talas om pop up-jurister?

Posted in Bloggar, Siv | Tagged , , , , | 3 Comments

Political Psychology, but How?

I do not remember any more how it came to my knowledge that there exists a book by one Hans Norebrink which is titled “Socialismens nederlag och människans natur”. Anyway it came to my attention in spring, I ordered it, the delivery was clearly slower than expected, but now, having returned from 6 weeks in Germany, I have had finally occasion to look at it. And I am not satisfied.

Posted in Bloggar, Ernst | Leave a comment

Brottsoffrets obetydliga roll i Finland

Jag har länge grubblat i varför det saknas ett så kallat narrativ för att beakta brottsoffrets ställning hos oss. Jämför man med USA där det inhumana så kallade systemet verkar bygga på hämnd och vedergällning, så handlar allt i Finland om att rehabilitera gärningsmannen (i könsneutral bemärkelse). Men någonstans i anammandet av en modern straffrättsdoktrin (såvitt jag kan se från 70-talet framåt) så föll brottsoffret som subjekt bort ur det finländska systemet.

Posted in Anna-Karin, Bloggar | 2 Comments

Getingar

Getingar är sympatiska djur och jag räknar dem som vänner. En geting är för mig den ultimata insekten, en varelse så väsensskild från mig som det nu bara är möjligt, men som jag ändå gärna delar denna vår plattform med, alltså verkligheten.

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments

Språket som skrivs, blir läst, hoppas vi

En förlust, ett nederlag alldeles i slutet av min förtroendemannakarriär svider fortfarande. Det gällde frågan om hur ett talat språk blir ett skrivet språk.

Posted in Bloggar, Ilkka | Leave a comment

Minister Berners förhoppningar

Minister Berner har funnit sig i att skärgårdens förbindelsetrafik inte blir avgiftsbelagd, men hon tycker forfarande att man skall gå in för ett ordentligt marknadsbaserat system, för det har man ju nu också lyckats med i taxitrafiken.

Posted in Anders, Bloggar | Leave a comment

Trevlig semester!

De hämtar pengar, de skapar jobb, de håller hjul i rullning.

Posted in Bloggar, Siv | Tagged , , , , | 1 Comment