Posta inlägg?

Skriv gärna inläggets text off-line (t.ex i Word). När du är nöjd med texten

  1. logga in på tigerbloggens inloggningssida med användarnamn & lösenord
  2. i Adminpanelen, klicka Inlägg > Skapa nytt
  3. i högermenyn / Kategorier, välj Bloggar + <ditt bloggarnamn>
  4. skriv eller kopiera in ditt inlägg
  5. vill du ladda upp en bild, klicka Lägg till media > Välj filer > browsa till bildfilen > Open > Insert into post
  6. i högermenyn / Publicera, klicka Publicera

Du får per e-post ett meddelande om nån kommenterar ditt inlägg.