Medlemskap i Tigern rf

Du kan bidra till eller stöda Tigerns och Ny Tids verksamhet genom att bli medlem eller stödmedlem i Tigern.

Fullt medlemskap

Som medlem i Tigern har du rösträtt på föreningsmöten och kan ställa upp som kandidat för förtroendeposter i föreningen. Du får också medlemsbrev, programtips och förhandsinfo om till exempel evenemang. Som medlem i Tigern är du även utgivare av Ny Tid. Medlemskapet kostar 30€, och 15€ för studerande. Ett medlemskap medför inga juridiska bindningar eller förpliktelser, annat än att betala medlemsavgiften inom utsatt tid. Däremot får du gärna komma med i verksamheten, hjälpa till med att ordna evenemang, tillverka pins och goodiebags, ragga prenumeranter och sprida Ny Tid. Ett bra tillfälle att bekanta sig med Tigerns medlemmar är föreningens AfterWork. Vill du blogga på Tigerns webbplats, kontakta webmastern för denna sida.

Utträde ur föreningen kan göras närsomhelst genom skriftligt eller muntligt meddelande till Tigerns styrelse, till exempel via eposten fö[email protected]. Om en medlem inte betalat sin medlemsavgift under två års tid, kan styrelsen anser att personen utträtt ut föreningen.

Vill du bli en tiger, fyll i och skicka in din medlemsanmälan. Du får också gärna med en gång betala in medlemsavgiften 30 € på Tigerns konto
FI70 8000 1170 1260 24  i Danske Bank (DABAFIHH).

Stödmedlemskap

Din stödmedlemsavgift går oavkortad till att hålla Ny Tids webbsida nytid.fi öppen och gratis för alla att läsa. Genom att bli medlem stöder du tillgången till god journalistik också för låginkomsttagare.

Som stödmedlem är du inte fullvärdig medlem i Tigern, har inte rösträtt på föreningsmöten eller rätt till eventuella medlemsförmåner eller -plikter. Däremot stöder du ekonomiskt Ny Tid, specifikt tidskriftens möjlighet att erbjuda högklassigt innehåll på nytid.fi gratis för alla läsare, oberoende av plånbokens storlek. Som stödmedlem får du vara ifred för mejlutskick och annan kontakt.

Du kan närsomhelst avsluta ditt medlemskap genom att skriftligen meddela om utträde till Tigerns styrelse. Om du inte upprepar betalningen av medlems- eller stödmedlemskapsavgiften under två års tid, kan styrelsen anse att du utträtt ur föreningen.

Skanna QR-koden nedan, eller klicka på länken för att betala med MobilePay. Minimisumman är 5€, men du får gärna betala en större valfri summa, t.ex. 10€ eller 50€.

Betalningsförmedlare för stödmedlemskap i Tigern rf: MobilePay
FO-nummer 3330214-4
Vipps MobilePay AS, Suomen sivuliike
Aleksanterinkatu 11
00100 Helsinki