Medlemskap i Tigern rf

Vill du bli med i en community som ger ut, gillar och delar Ny Tid, bli medlem i Tigern. Som Tiger kan du stöda Ny Tid på olika sätt:

 • som passiv medlem stöder du genom att betala din medlemsavgift;
 • vill du vara aktivare kan du delta i av Tigern anordnade aktiviteter vars
  behållning kommer Ny Tid till godo, såsom
  • fester och kulturevenemang, bl.a Klubb Tigern, och
  • läsarresor;
 • eller så kan du
  • personligen (t.ex som ombud) skaffa nya prenumeranter, eller
  • delta i Tigerns prenumerantanskaffningsjippon;
 • och vill du vara riktigt aktiv kan du
  • komma med i styrelsen eller i en arbetsgrupp.
  • bli tigerbloggare (alltså här; kontakta webmaster)

Vill du bli en tiger, fyll i och skicka in din medlemsanmälan. Du får också gärna med en gång betala in medlemsavgiften 30 € på Tigerns konto
      FI70 8000 1170 1260 24  i Danske Bank (DABAFIHH).