Diskussion om €urokrisen

Med anledning av Ny Tids nummer 14-15/2012 (som utkom 6.4)

om krisen i euroområdet arrangerar Ny Tids stödförening Tigern i samarbete med Ny Tid en diskussion om de teman som behandlas i numret.

Diskussionen försiggår alltså inkommande tisdag 11.4 kl 18 på Annegården, Annegatan 30, 00100 Helsingfors. Ny Tids chefredaktör Fredrik Sonck håller i trådarna för diskussionen, som inleds av en expertpanel bestående av Eva Nilsson, Jan Otto Andersson och Katarina Sehm-Patomäki.

Inträdet är fritt. Var välkommen !