Ingen mänsklig rättighet köpa sex

Amnestys utgångspunkt bör vara de mänskliga rättigheterna och som vi konstaterade i vår appell är det inte en mänsklig rättighet att köpa sex.

Därför bör Amnesty koncentrera sig på, såsom man i kampanjen säger, att garantera kvinnors och ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter. Alltså rätten till upplysning om och tillgång till preventivmedel och preventivmetoder, rätt till mödra- och annan hälsovård.

Vi förespråkar inte en kriminalisering av prostitutionen utan vi förespråkar en kriminalisering av köp av sex. Enligt vår uppfattning är sexköp alltid är fråga om trafficking (dvs människo­handel); någon köper rätten att använda sig av en annan människas kropp.

Vi skulle önska att Amnesty kunde ägna en del av kampanjmedlen och kampanjtiden till att upplysa sexköpare om att köp av sex och utnyttjandet av en medmänniska inte är en mänsklig rättighet.

Denna replik till Frank Johanssons (Amnesty Finlands verksamhetsledare) svar på appellen om Amnestys prostitutionslobby har publicerats som insändare i HBL 16.3, undertecknad av Marianne Laxén, Bert Bjarland, Susanna Gulin, Kristin Olsoni och Milla Ahola, Helsingfors.

1 kommentar på “Ingen mänsklig rättighet köpa sex

  1. As I explained earlier in this debate, Human Rights are something which overrides usual laws (which may just be based on the mere opinion of a, e.g. superstitious, majority), and yes, I might even agree that there is no Human Right to the possibility of buying sex.
    BUT: once kvinnors och ungdomars Human Right till upplysning om och tillgång till preventivmedel och preventivmetoder has been taken care of and they decide that under the given circumstances the selling of sex is the most promising way to a reasonably good life (this of course contradicts your assumption that the sale of sex is ALWAYS a matter of människohandel – but up to now you have not given proof of that), what is then whose Human Right??? And if they decide that way, who are you to spoil their business by criminalizing their customers, preventing them from earning what they need, labeling them as being active in undesirable doings (thus, morally inferior), and also hindering the police in its fight against, just that, människohandel?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*