Nato ut ur Norrbotten!

Nu höjs röstena igen på en svensk upprustning och en NATO-anslutning i kampen mot “ryssen”

NATO ut ur Norrbotten har anordnat ett seminarium i Luleå utifrån Michael T Klares bok ”The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources”. (www.amazon.com)

Inriktningen var att slipa argumenten mot NATO:s krigspolitik – Kampen om råvaror och hur den hänger ihop med andra världsproblem.
I Arktis finns 22 procent av världens oexploaterade tillgångar av olja och gas, där striden står när isarna smälter. Så är situationen även vad gäller andra naturrikedomar, som finns runt om i världen, som hänsynslöst exploateras utan att man tar hänsyn till kommande generationer, till ursprungsbefolkningars rättigheter och den klimatkatastrof världen står inför.

Bertil Bartholdsson gav otaliga exempel även på så kallade okonventionella tillgångar som oljesand och skiffergas, som gör att oerhörda områden kalhuggs i Kanada, där produktionen ska tredubblas till 2020, en av anledningarna, när Kanada 2011 lämnade det så kallade Kyotoprotokollet. Eftersom skogen binder koldioxid, så leder detta till stora koldioxidutsläpp. Andra exempel är hur man i Appalacherna spränger bort bergstoppar för att få fram kol. Denna jakt kan jämföras med situationen före första världskriget, då striden stod om jordens uppdelning. I frontlinjen för gruvbrytningen står nu bland annat Afghanistan, Mongoliet där det finns stora tillgångar på miljöfarliga jordartsmetaller. Runt om i världen förekommer även ”landgrabbing”, där rikare länder med stor befolkning köper upp enorma landområden för bristvaran MAT – som numera benämns med orden ”Peak Soil”.

Var kommer NATO in i allt detta? Jo, numera har den tidigare atlantpakten globala ambitioner!

Andra föredragshållare var Lars Nilsson, Jan Englund, Leif Öhman och Elizabeth Johansson, som pratade om NATOs baser runt om i världen om hur robotförsöksfältet i Vidsel, som tillkom för att testa svenska kärnvapen under 1950-talet senare blev NEAT – North European Aerospace Testrange där övningarna pågår år ut och år in, bland annat för att testa europeiska drönare med motiveringen, att terrängen och samhällena liknar Afghanistan.

På seminariet diskuterades alternativa konfliktlösningar, samt hur alla frågor går ihop, som kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken, utsläppen av dioxiner mm som gör fisken oätlig. En viktig fråga var hur arbetet ska samordnas och organiseras i alla kommuner och hur allt detta är globala frågor, där det gäller att utveckla kontakterna med urbefolkningar i hela världen.

This entry was posted in Bloggar, Byprofeten. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.