Också ett åtagande

Gardbergs, som jag gärna kallar vårt ägandes kulturhus i Karis centrum, Gardbergs har ett lyckosamt öde. Huset är pietetsfullt renoverat och moderniserat med riksdagsanslag för iståndsättande av föreningshus. Det står på kommunal arrendemark. Resterna av den gardbergska familjens trädgård är det vår sak att iståndsätta.

Härnäst får Gardbergs synbarligen en rågranne i form av ett stort äldreboende vilket Raseborgs stad planerar på tomten intill. Vår förening blir av allt att döma involverad i äldreomsorgen genom att upplåta sin trädgård. Alltför mycket grönområde finns nämligen inte närmast intill. Det är en spännande utmaning. Det betyder att vi kan få hjälp med trädgården. Men vistelsen där bör, menar vi, integreras i verksamheten, på något rimligt sätt. Diskussionen har startat.

Kanske det så småningom blir dags för ansökan om privata bidrag för kultur i vården.

En sak till. På ett stenkasts avstånd fungerar sedan flera år och utan avbrott föreningens lokalarkiv Arresten med egen föreståndare. Jag känner inte riktigt till hur stor uppskattningen bland lokalpolitikerna de facto är av detta att Raseborg har två bemannade lokalarkiv, ett i Arresten och ett i Pojo, men föreningsaktiva och forskare vet att båda kan kallas spetsarkiv i skötseln av privat och personligt arkivmaterial. Någon skall ju också skriva medborgarnas historia.

Men äldreboendet? Vad är meningsfull kultur inom äldreomsorgen och vad medger idag kraven på äldreboendet? Inom Raseborg finns en förening Alfa Omega som i flera år hunnit visionera om trivsel, arkitektoniska värden och meningsfullt socialt och kulturellt utbyte åt äldre som inte längre bor hemma. Vårt samarbete med denna är etablerat. Det känns nästan som att det tidiga medborgarsamhället lever kvar i sin form från förra sekelskiftet. Tiden innan en stor del av de medborgerliga aktiviteterna institutionaliserades. Mycket togs om hand av institutioner: klimatiakttagelser, insamling av museiföremål, upplysningsarbete.

Jag menar att vi i Gardberg Center r.f. kan vara nöjda över att numera betraktas som strategisk samarbetspart för kulturnämnden, innebärande ett flerårigt avtal för Arresten, och härnäst står i tur att föra diskussioner om samarbete med den sociala sektorn, grundtrygghetsnämnden. Klart att här behövs politiska beslut men i praktiken är det åtgärder som gäller. Kommunen är lyckligtvis tillräckligt liten för att det här skall fungera.

Alla behöver inte vara partipolitiskt aktiva och ändå vara med om att förbättra samhället inifrån.

This entry was posted in Bloggar, Torsten. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.