Svenska Amnesty sågar prostitution, finska tar timeout

Svenska Amnesty har rutit till mot prostitutionslobbarna på Amnestys Londonkontor, som alltså har föreslagit att Amnesty International ska gå in för att avkriminalisera alla parter involverade i prostitution. Fritt fram liksom; att sälja och köpa sex har enligt Londonkontoret i sann neoliberalistisk anda blivit en mänsklig rättighet. Härefter rätte och packe sig de nationella sektionerna, som ändå pro forma har tillåtits komma med kommentarer.

Svenska Amnesty kom med sitt ställningstagande i början av april. De sågar förslaget fullständigt. Det hade man ju hoppats på förstås, de har ju den svenska kriminaliseringen av sexköp bakom sig. Och det är ord och inga visor:

Policyförslaget (alltså Londonkontorets) föreslår dock ett annat fokus för AI:s arbete, där sexköp och försäljning av sexuella tjänster är mänskliga rättig­heter i sig. Ett sådant förhållningssätt utgår från en tvivelaktig tolkning av rätten till autonomi, privatliv och hälsa. Vi förkastar idén om att en person som köper sexuella tjänster utövar sina rättigheter. Vi finner dessutom hänvisningen till diskriminerande myter och stereotyper om att personer med olika funktionsnedsättningar kan behöva förlita sig på sexarbetare för att uttrycka sin sexualitet särskilt upprörande.

Det finns många olika orsaker till varför en person väljer att sälja sexuella tjänster. Vi anser dock att vi kan erkänna denna mångfald, och samtidigt bekämpa allvarliga människorättskränkningar mot prostituerade och skydda deras rättigheter utan att antyda att köp och försäljning av sexuella rättigheter är en mänsklig rättighet i sig.

Medan man kan argumentera för att stater inte ska beröva någon deras utkomst bör staten inte heller förlita sig på prostitution som ett sätt för individer att “lösa” sin fattigdomssituation. Detta är särskilt viktigt och relevant i relation till den pågående “feminiseringen av fattigdom”. AI ska inte bli könsblinda och ignorera det faktum att majoriteten av personer i prostitution globalt, är flickor och kvinnor.

AI ska inte framstå som naiva vad gäller egenintresset hos sexindustrin och den ekonomiska vinsten för dem som verkar i “stödfunktioner” (dvs. hallickar, bordellägare, rekryterare, vakter och andra som lever av intäkter från prostitution) samt andra verksamheter inom prostitution och det utnyttjande som är kopplat till detta.

Och ur slutsatsdelen:

Som vi har visat ovan finner vi att bakgrundsdokumentationen och policy­förslaget är behäftat med ett antal svåra felaktigheter och oklarheter. Bakgrundsdokumenten är enögda istället för att förutsättningslöst utforska positiva och negativa aspekter och konsekvenser kring samtliga strategier och modeller – avkriminalisering / legalisering / fokus på minska efterfrågan – utifrån ett människorättsperspektiv. Dessutom används vissa källor på ett vilseledande sätt medan andra, som pekar i motsatt riktning mot förslaget, helt utelämnas.

Det är helt avgörande att alla underlag eller framtida förslag kring den här frågan bygger på korrekta, opartiska fakta och att samtliga aspekter som täcks in av policyförslaget har utforskats grundligt och stöds av robusta belägg baserade på AI:s egna utredningar.

I detta dokument har den svenska sektionen tagit upp de principer som vi anser ska vägleda AI:s arbete och varje framtida policy i frågan. Vårt arbete bör fokusera på mänskliga rättigheter för dem som säljer sex och människo­rättsfrågor såsom frihet från diskriminering, tvång och våld, samt rätten till likhet inför lagen, och vi bör alltid arbeta för rättighetsinnehavarnas aktiva deltagande. Om vi dessutom stärker vårt arbete för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter gör vi det möjligt för AI att agera mot de allvarliga kränkningar som människor i prostitution utsätts för.

I enlighet med ovan anser vi att vi noga måste överväga om det är nödvändigt att ta fram en ny policy inom det här området – eller om redan befintliga policys och principer, som täcker ett antal av AI:s verksamhets­områden, är tillräckliga för att vi ska kunna agera närhelst allvarliga människorättskränkningar drabbar personer som säljer sex.

Finländska Amnesty kom med sitt ställningstagande nu i början av juni. I det tar man egentligern inte alls ställning till sakfrågan dvs hur AI ska förhålla sig till alla dem som är involverade i prostitution i olika roller, inklusive köpare. I stället påpekar man – vilket också svenska Amnesty gör – att Londonförslaget inte i tillräckligt hög grad baserar sig på forskning och kunskap om de både rasistiska och sexistiska könsmaktstrukturer som prostitution baserar sig på.

Dessutom påpekar finländska Amnesty att det att prostituerade och andra marginaliserade människor utsätts för våld, godtycke och diskriminering av polis inte nödvändigtvis är ett argument för dekriminalisering utan i stället för att utbilda polisen.

This entry was posted in Bert, Bloggar. Bookmark the permalink.

2 Responses to Svenska Amnesty sågar prostitution, finska tar timeout

  1. Ernst Mecke says:

    Luckily you are giving the text of that ställningstagande of Svenska Amnesty, and I do in fact think that one can discuss that with hope for some reasonable outcome. The first two paragraphs (which are your own formulation) I think, though, misleading – to accuse the London office of Amnesty of “neoliberal spirit”, plus some other formulations, I think neither adequate nor justified.
    Well, we have had already a VERY long and intense discussion about this matter, and I do not think it useful to repeat all that. Luckily there seems to be a general agreement that sex workers are discriminated against and that something should be done about this very real problem. Thus, let’s hope that those with the powers to decide anything get some realistic and promising ideas, and also GOING. And let’s also hope that the demand for more research will not delay the necessary activity for too long time.

  2. Anna-Karin says:

    Tack för att du tog upp det, visste inte att det var något sådant på gång inom AI. Håller helt med din kommentar om att det är av neoliberalismens uttryck att förklena perspektivet och påstå att sexköp och -sälj skulle vara en mänsklig rättighet. I sin absurditet är resonemanget ett uttryck för en fragmentarisering av samhället och en omdefiniering av företeelser för att passa in dem under det teoretiska ramverk som respektive aktör (de nya matkutövarna i våra så gott som post-demokratiska samhällen) hävdar som sin maktbas. Det är en osannolikt krass människosyn som Amnestys huvudkontor företräder. Tycker svenska AI:s poäng om det ekonomiska perspektivet är synnerligen relevant. Jag tycker att det är skrämmande när man förbiser den biten och framför allt när diskussionen förs på en teoretisk nivå (bortser från realiteten i Europa av idag) och så kallade “push and pull” faktorer kring prostitution och den självförstärkande effekten kring den ekonomiska effekten prostitution genererar. Det är ett komplicerat och väldigt tragiskt tema, som man på EU-nivå inte verkar riktigt ta upp (EP har t.ex. diskuterat trafficking, det finns vissa initativ kring det från kommissionens sida, men ett helhetsmässigt perspektiv saknas, även för den biten av prostitution som involverar tvång). Men riktigt beklämmande är det när den ekonomiska aspekten framträder allt starkare och slussar in främst kvinnor genom olika påtrycksmedel mot ett sexslaveri.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.