Filmkritikworkshop

Ny Tid arrangerar under april – september en workshop i att skriva filmkritik och -essäer under ledning av journalisten och filmvetaren Solveig Arle. Verksamheten är öppen för både nya och mer erfarna skribenter. Syftet är att samla en grupp filmintresserade skrivande människor för att utbyta ideer om hur och vad man kan skriva om film.

Workshopens inledande träff lördag 23.4 kl 15 på Viirus, Sjötullsgatan 33.