Tigerns vårmöte 12.4

Tigerns första vårmöte hålls onsdagen 12.4 kl 18 på Ny Tids redaktion.

Efter stadgeändringen 12.12.2016 är årsmötet ju ersatt av ett höstmöte (som godkänner verksamhetsplan och budget, väljer ordförande och kompletterar styrelsen) och ett vårmöte (som godkänner styrelsens verksamhetsberättelse och fastställer bokslutet). Välkommen alltså till vårmöte onsdagen 12.4 kl 18 till Ny Tids redaktion !

This entry was posted in Evenemang. Bookmark the permalink.

Comments are closed.