Om svårigheten att investera hållbart

Hållbar investering verkar som ett av de där uttrycken som antingen uppfattas fel eller används helt klart vilseledande i marknadsföringssyfte.

För att kapitalisera på människors miljöoro och vilja att göra gott har bankerna lanserat flera fonder som marknadsförs som hållbara. Hur man konkret utövar hållbarhet genom dessa undgår mig. Pengarna används för aktiehandel, som har ringa inverkan på miljö, företagsverksamhet eller liknande.

Också valet av aktier i dessa portföljer följer inga klara regler, då mer eller mindre alla företag säger att de stöder hållbarhet och kriterierna för vad som uppfattas som hållbart kan vara rätt godtyckligt.

När man köper en aktie på börsen, så köper man den av aktiens tidigare ägare. Själva företaget ser aldrig något av pengarna som bytt ägare, och är inte heller medveten om att något utbyte skett. På vilket sätt ska företaget uttyda att någon intresserad av hållbarhet köpt en aktie? Jag har inte sett något företag deklarera att de ska plantera träd då aktier byter ägare (och med tanke på aktiehandelns volym på börsen, skulle de flesta företag vara tvungna att överge sin huvudsyssla för trädplantering).

Dessutom har ju fondsparare inte aktier, utan andelar i fonden. Så istället för att äga aktien, äger man en andel i en fond som äger aktien. Det lilla teoretiska inflytande som en aktie skulle haft (t.ex. via deltagande i årsmöten), minskar ännu mer via fondinvestering.

Givetvis har fondsparande andra fördelar, eftersom de genom diversifiering fungerar som en buffert mot eventuella nedgångar i enskilda kursaktier. Men fonder är främst för att öka förmögenhet. Tal om hållbarhet är bara låtsas.

Vill man stöda hållbara företag, köper man deras produkter och tjänster. Det är inte investering i traditionell bemärkelse, men jag ser inte att traditionell investering gör särskilt mycket för hållbarhet.

Egna erfarenheter

Jag har själv försökt investera hållbart genom att direkt investera i företag.

På Invesdor-tjänsten kan man investera i företag som ligger i tillväxtfasen och som vill finansiera sin tillväxt via crowdsourcing.

Investeringarna bär större risk och är inte lika likvida som börsaktier. I klarspråk betyder det att pengarna kan gå förlorade och att man är tvungen att vänta en lång tid innan investeringen kan omsättas i pengar. Särskilt det förra kan inte understrykas nog, då dagens finansanalytiker upprepar ”hög risk, hög avkastning” varvid många tror att hög risk är samma som stor vinst, utan att förstå att pengarna verkligen kan förloras (och troligen gör det).

För att slippa till Invesdors program måste företaget uppvisa lönsam verksamhet och ha en plan för hur de vill utveckla sin verksamhet. Godkända företag har offentliga investeringsronder med mål för hur mycket pengar ska samlas in, och dit förutom proffsinvesterare även privatinvesterare med mindre medel kan delta. Pengarna går direkt till företaget i utbyte mot aktier.

Tre finländska företag, som jag var intresserad av att investera i och som kunde klassas som hållbara, har haft investeringsronder åren 2020 – 2022. Kiwatti levererar förnybara energisystem, Oceanvolt tillverkar elmotorer för båtar, och Skand lätta eldrivna fordon.

Nå hur gick det?

Kiwatti fick aldrig tillräckligt finansiering för att ronden skulle förverkligas. Även om det talas mycket positivt om förnybar energi i Finland, verkar viljan att stöda ett finländskt företag som tillverkar sådana system inte vara lika stark. Min investering i Kiwatti betalades tillbaka då finansieringsronden aldrig uppnådde sitt mål.

Oceanvolts och Skands finansieringsronder förverkligades. Under Oceanvolts rond hade jag inte råd att göra någon investering även om jag gärna hade gjort det. När det var Skands tur var min personliga ekonomi bättre och jag investerade.

Oceanvolts motorer har en god åtgång. Ny lagstiftning favoriserar eldrivna båtar och båttillverkare går över till att använda elmotorer. För konsumenter finns det säkert också något tilltalande i kombinationen av hav och ren energi. Det skulle ha varit en bra investering, om jag bara haft möjlighet.

Skand meddelade om konkurs i januari. Coronan ledde till högre fraktkostnader för företaget, och konsumenter sköt upp dyrare anskaffningar på grund av inflation och allmänna höjningen av räntorna. Trots uppsägningar och andra nedskärningar var verksamheten inte tillräckligt lönsam och företaget ansökte om konkursförfarande. Givetvis förlorade jag mina pengar.

Sluttankar

Efteråt kan man ju säkert säga att båtliv är antagligen en sådan hobby som utövarna lägger pengar på även under ekonomiskt osäkra tider, medan markbundna elfordon har hårdare konkurrens. Men efterklokhet om vad man borde ha investerat i hjälper inte, eftersom investeringsmålen såg rätt goda ut då de var aktuella.

Någon skulle kunna säga att min hållbarhetsinvestering i Skand gick under på grund av en annan hållbarhetsidé, nämligen minskningen av konsumtion. Vilket inte är helt otänkbart, för hållbarhetsidéer behöver inte vara förenliga med varandra.

Jag påpekar också att Invesdor bär inte ansvar för mina förluster. De ansvarar endast för insamlingen av pengar. Hur väl de investerade pengarna utnyttjas är upp till företaget och omständigheterna som den är verksam under.

Även om mina erfarenheter av Invesdor är anspråkslösa, är jag ändå av den åsikten att det är ett effektivare sätt att investera hållbart än normala aktieköp på börsen. Nordnet har också sina IPOn, men där måste man vara mer uppmärksam på om pengarna går till företaget eller för att lösa ut tidigare aktieägare.

Hållbar investering verkar vara ännu i barnaskor, och det finns få goda alternativ för privatinvesterare. Valet verkar tills vidare ligga mellan fejkstöd och höga risker, och det är upp till var och en vilket man väljer.

 

———–

Invesdors hemsida: https://www.invesdor.fi

Slutförda investeringsronder kan ses på: https://www.invesdor.fi/kierrokset#/

Investeringsronder som inte fått tillräckligt finansiering har tagits bort från företagets sidor, vilket får verksamheten att framstå en aning mer framgångsrik än den i verkligheten är.

Intresserad av teknik, ekonomi och vetenskap, och skriver om dessa i mån av möjlighet.

2 kommentarer på “Om svårigheten att investera hållbart

  1. My sincere thanks for a very good and well-thought article! To the list of institutions/enterprises to be considered I should like to add Trine (google ”Trine finance”), which is specialized in the financing of solar energy in Africa (and since a while seemingly also in Vietnam).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*