Eftersom jag siter i en arbetsgrupp som utreder mäns rädslor inför en under beredning varande ny jämställdhetslag går jag på olika tillställningar där män vädrar sina rädslor och frustrationer. Senast nu ett av Mansorganisationernas centralförbund anordnat miniseminarium om diskriminering av män vid skilsmässa. En av faderskapsrättighetsrörelsens smärtpunkter. Nu är det …

Marginalisering föder populism Läs mera »

Pojkars illamående och underpresterande i skolan är ett av den antifeministiska mansrörelsens huvudargument mot en i dess tycke överdrivet statsfeministisk jämställdhetsfostran. Skolan har enligt de här mansaktivisterna blivit en feminiserad och feminiserande miljö där pojkar helt enkelt inte kan trivas. Och eventuellt är det inte ens meningen i en statsfeministisk …

Tvångsgenus ger illamående Läs mera »

Mansaktivistorganisationen Miessakit (som aldrig brytt sig om att hitta på nåt svenskt namn) har öppnat en blogg, knappa två veckor efter att Tigern öppnat sin. Organisationens verksamhetsledare Tomi Timperi inviger bloggen med en text där han argumenterar för tolerans. Men inte tolerans i fråga om normifrågasättande, jämställdhetsbefrämjande eller multikulturella genusmodeller, …

Genusdarwinism Läs mera »

Tigern r.f. kallar till årsmöte tisdagen 26 mars 2013 kl 17 på Ny Tids redaktion Kabelfabriken B 5 (Tallbergsgatan 1 / 28, 00180 Helsingfors). På föredragningslistan   1. Mötet öppnas   2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet   3. Val av mötesfunktionärer   4. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 …

Tigerns årsmöte 2013 Läs mera »