Presentation 3: Rätt klass

Min tredje förmånsrätt: Klass Klass har inte spelat en lika stor roll i Finland som i andra europeiska länder, men också här har klasstillhörigheten varit avgörande för vars och ens livsöden. Utbildning har emellertid haft en större betydelse än på … Continue reading

Posted in Bloggar, Jotto | Leave a comment

Presentation 2: Rätt plats

I mitt första blogginlägg presenterade jag mig genom att placera mig i tiden. Det självcenterarade bloggandet fortsätter här med platsen – också den en förmånsrätt. Plats Till invånarnas stora förvåning har Finland ofta rankats som ett av världens bästa länder … Continue reading

Posted in Bloggar, Jotto | 1 Comment

Presentation 1: Rätt tid

Jag har inte bloggat tidigare och blev uppmanad att först presentera mig själv. När man fyllt sjuttio är det ganska mycket man då börjar tänka på. Mitt bloggande kommer därför först att bli lite väl självcentrerat. Eftar det hoppas jag … Continue reading

Posted in Bloggar, Jotto | 2 Comments