Tag Archives: Mord

Våldsbrottsligheten i Finland och Sverige

När jämförelser görs kring hur vanligt mord är i olika länder brukar man använda ett mått som kallas mordfrekvens. Det är antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare. I Sverige har detta enligt tidningen Forskning och Framsteg legat kring 1 så länge … Continue reading

Posted in Bloggar | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments