Guggenheim, Pariserhjulet och Södra Hamnen

För en vecka sen anlände grävmaskinerna till Skatudden och man satte igång med att gräva grunden till det kommande Pariserhjulet, som skall stå klart på Skatuddskajen 100 meter från presidentens slott innan Valborg.

Pariserhjulet byggs av holländare som har registrerat sitt bolag i skatteparadiset Lichtenstein. Hyran för marken under hjulet  slogs fast av stadens byggnadsnämnd till 2-3000 Euro per månad. Vi, som bor här på Skatudden har försökt få reda på vem som betalar grundarbetena för hela spektaklet – kostnaderna blir nämligen höga, för området är gammal utfylld havsstrand. Vi har inte fått besked men misstänker att staden står för kostnaderna.

De holländska ägarna har dessutom allt vad de hunnit passat på att kritisera staden för att ha ”fördröjt” behandlingen av byggnadslovet. De vill väl ha ersättning av Helsingfors för att de inte kom igång med sitt gigantiska hjul redan förra året. Pariserhjulets kabiner görs i blåvitt, för de skall passa in i den finländska miljön, säger holländarna. Priset för att få åka några varv i hjulet blir 12 euro per person. Jag har försiktigt räknat ut hur stora intäkterna blir och kommit fram till att hyran till Helsingfors betalas genom att hjulet snurrar en omgång med människor, på 10-20  minuter alltså.

Hela processen med hjulet har varit absurt. Skatuddssällskapet bjöd förra året in de ansvariga myndigheterna till ett möte kring frågan och vi frågade varför staden går med på att göra affärer med ett bolag som är skrivet i ett skatteparadis. Vi fick aldrig något ordentligt svar. Det enda som denne myndighetsman svarade var att staden fått erbjudandet så billigt att ”vi måste ta emot det”.

Om en dryg månad står hjulet där – högre än någon annan byggnad i Helsingfors centrum och pengarna rullar in som genom ett ”lottobollrör” (ni vet från tv:n) och far iväg till hemliga konton i Lichtenstein. Vem vet om inte Helsingfors också betalar en skadeersättning till de holländska unga männen för att projektet försenades.

Och inte nog med detta, sedan börjar man bygga ett ”havsbad” på Skatuddskajen mellan presidentens slott och pariserhjulet. Bakom det projektet finns till all lycka inhemska operatörer, Rauol Grünstein, om jag inte minns fel.

Jag vandrar varje dag längs Södra Hamnens och Skatuddens stränder och ser hur vattent grumlas upp totalt och luktar illa då Sverigefärjorna och Estlandsfärjorna kör omkring i hamnbassängen – för att inte tala om Sveaborgsfärjans propellrars vispande effekt på vattnet och dyn. Här byggs alltså vårt nya havsbad ! Ack om det ens byggdes ute vid Brunnsparksstranden där Ulrikaborgs havsbad i tiden (från medlet av 1830-talet till perioden efter Krimkriget i all sin glans) fanns.

Och mitt emot havsbadet och Pariserhjulet kommer då Guggenheimslottet. Eller åtminstone tar projektet hela tiden konkreta steg framåt i stadsförvaltningen oberoende av hur mycket eller hur litet pengar Kulturfonden sätter i projektet.

Och inte nog med detta. Redan för ett par år sen avgjordes en stor internationell arkitekturtävling om hela  Södra Hamnens framtida planering: Från Skatuddens spets till Observatoriebacken och Olympiakajen. Tävlingen avgjordes så att man gav första pris till flera förslag och nu håller man på med att koka ihop en enhetlig planering genom att kombinera dem alla. Arkitekturtävlingens resultat hittas på kirjava satama sökordet. Den gemensamma nämnaren i de inlösta planerna i Kirjava Satama var att stränderna på bägge sidor om Södra Hamnens bassäng förintas vad gäller dess nuvarande utseende. På Skatuddssidan byggs gigantiska byggnader i flera rader dessutom från platsen där Pariserhjulet nu skall husera ända ut till yttre ändan på Skatudden. I stil med den byggnadsrad som nyss blivit färdig i Tölöviken intill järnvägsspåren ända in till stationen. Och längs bassängens södra strand kommer en hel rad med spektakelhus i stil med Guggenheim. Man tänker också bygga ända upp till Observatorieparken och lägga all trafik under jorden.

Och i de vinnande förslagen föreslås också ”utsiktsbroar” av hög höjd över Södra Hamnsbassängen. De stora förjorna körs alltså bort från området.

Guggenheimprojektet måste ses mot den här bakgrunden. Ifall museet får grönt ljus så innebär det grönt ljus för alla de mardrömslika andra byggnationerna i Kirjava satamatävlingsförslagen. Det innebär verkligen att hela den sköra, oändligt vackra infarten till Helsingfors från havet förstörs. Alla synaxlar in mot Senatstorget och Storkyrkan och Ortodoxa kyrkan förintas också. Jag tycker att hela regionen kring Helsingfors Södra Hamn borde fridlysas idag och kanske t om m inkorporeras i Unescos kulturarvsområde, som idag består av Sveaborg, öarna kring Sveaborg och de yttre ständerna och hamnpartierna på Skatudden och kring Brunnsparksstranden. Det finns knappast någon annan hamnstad i Östersjön som bevarats så bra som Helsingfors Södra Hamn. Det behövs verkligen inte mer än en enda byggnad av fel karaktär för att förinta hela denna miljö. Vi kommer att få ett smakprov på detta nu då pariserhjulet reses av ett skatteparadisbolag.

2 kommentarer på “Guggenheim, Pariserhjulet och Södra Hamnen

  1. Fully agreed that the town planners of Helsinki don’t give any reasonable impression. And the idea to try and get Unesco World Heritage status for the South Harbour area seems indeed good to me. But if one wants to try that line, one should hurry up: Today, Sö 9.03., a walk along Helsinki’s south shore took me to the South Harbour, and past the US embassy (!!!). What the US have recently been building there is simply a catastrophe, i.e. COMPLETELY UNFITTING with the other buildings in the closer environment. More of that, and one can forget about any Unesco status (it it is not already now too late) …

  2. Hej Ernst

    Svar på svenska igen. Sorry !!!
    Du lyckades genast hitta en av de centrala frågorna gällande Södra Hamnen. Jag bor på Skatudden och kan hela tiden se de byggnader du talar om. Och jag kan berätta litet om deras bakgrund.

    Amerikanska ambassaden började för några år sen bygga de nya lustiga/intressanta husen i Brunnsparken. Projektet startades utan byggandstillstånd överhuvudtaget. Bygget diskuterades sedan en tid i pressen och så gick ambassaden med på att söka om byggnadstillstånd, vilket de givetvis fick. Det visade sig då att de egentligen inte ens skulle ha behövat söka om byggnadstillstånd eftersom bygget skedde på ”amerikansk mark”, såsom man uttryckte det i tidningarna. Man kallar de nya husen för kulturcentrum. Få se vad det kommer att betyda.

    Hela projektet måste ses som en egen självständig historia som inte på något vis påverkar det kommande byggandet i Södra Hamnen. Däremot får man hoppas att de nya bygganderna leder till ökat kulturutbyte länderna emellan. Kan man säga något annat ????

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*