Filmkritik och passion 8.9

Välkomna på en föreläsning om filmkritik och passion tisdagen 8.9 kl. 18 i Arbis bibliotek.

Under rubriken “En passionerad filmkritik” diskuterar Trygve Söderling hur en alternativ filmkritik kan ta sig uttryck. Han lyfter upp kritik som fokuserar på andra filmer och filmiska uttryck än vad som vanligen visas på de kommersiella salongerna. Evenemanget är ett samarbete mellan Arbis och Ny Tid. Var: Helsingfors arbis bibliotek. När: Tisdagen 8.9 kl. 18.

This entry was posted in Evenemang. Bookmark the permalink.

Comments are closed.