Georg Henrik von Wright 100 år

I Arbis bibliotek, Dagmarsgatan 3, arrangeras torsdagen 14.1 kl. 18 en helafton om Georg Henrik von Wright (1916–2003), en av Finlands mest kända och uppskattade akademiker genom tiderna. Han forskade inom induktiv logik, vetenskapsfilosofi och medvetande­filosofi, men skrev också mer allmänbegripliga filosofiska verk som ’Humanismen som livshållning’ och ’Vetenskapen och förnuftet’.

Georg Henrik ringas in av fyra experter som känt honom:
– Bernt Österman: Kort om G H von Wright.
– Lars Hertzberg: von Wright i 1900-talets filosofi.
– Tom Reuter: Om von Wrights fråga; vilka mentala och fysiologiska faktorer
    styr vårt beteende ?
– Nora Hämäläinen: Filosofi och samtidsanalys.

Efter föredragen lätt servering. Kvällen arrangeras i samarbete med von Wright- & Wittgensteinarkivet vid Helsingfors universitet och med Tigerns andliga stöd.