Finland tog silver

Finland lyckades knipa silver i EU-mästerskapen i jämställdhet, guldet gick som vanligt till våra bröder och systrar i Sverige och lagledningen befarar dessutom att vi inte kommer att klara silver nästa gång.

Det europeiska institutet för jämställdhet EIGE har alltså publicerat resultaten från sin senaste jämförande mätning (från 2015) av jämställdheten i alla 28 medlemsländer. Mätresultaten publiceras i form av ett jämställdhetsindex som mäter jämställdhet på sex kärnområden – arbete, pengar, kunskap, tidsanvändning, makt och hälsa – och två kringområden – parrelationsvåld och intersektionell ojämställdhet.

Resultaten för Finlands del presenterades i dag på ett av social- och hälsovårdsministeriet tillsamman med institutet för hälsa och välfärd arrangerat infoevenemang i riksdagens sk lilla parlament. Jämställdhetsindexet är normerat så att värdet 100 innebär fullständig jämställdhet och värdet 1 obefintlig jämställdhet. En jämförelse av alla 28 EU-länders jämställdhetsindex nedan (stapeln EU-28 anger medeltalet i EU):

I fråga om området arbete ger kvinnornas höga deltagande i arbetslivet Finlands index ett lyft medan könssegregeringen av arbetsmarknaden drar ner det. För området pengar, dvs hushållens ekonomi, ges indexet ett lyft av individernas förbättrade ekonomiska situation men dras ned av könsskillnaderna. Indexet för området kunskap dras ned av segregerade yrkesval.

I fråga om tidsanvändning får Finland det lägsta indexvärdet i hela EU för hur hemarbete och föräldraledighet fördelas mellan könen ! Detta kompenseras lyckligtvis delvis av att kvinnor och män har lika mycket tid över för sociala verksamheter. I fråga om makt har vi ifråga om politisk makt det högsta indexvärdet i EU vilket tyvärr dras ned av den ojämna fördelningen av makt inom ekonomi och näringsliv.

Inom alla ovan nämnda områden får Finland indexvärden som ligger över EU-medeltalet. Men i fråga om hälsa ligger vi nätt och jämt på EU-nivå. Här kan ändå noteras att skillnaden i antal år utan sjukdom nu har vänt till männens fördel så att finländska män nu förväntas få leva friska under 57 år av sitt liv mot 56 år för finländska kvinnor.

I paneldiskussionen efter presentationen av jämställdhetsindexet påpekades flera gånger hur viktigt det vore att få igenom 6+6+6-månadersmodellen för föräldraledigheten; det är egentligen först när ett barn föds som genusskillnader – för föräldrarnas del alltså – börjar synas och få konsekvenser. En annan sak som påpekades ett antal gånger var att vår nuvarande regering ger fullständigt fan i jämställdhetsarbete; de har deklarerat att Finland ren är ett jämställt samhälle, punkt.

This entry was posted in Bert, Bloggar. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.