Ny Tids ledare glömde de “samhällsomfattande tjänsterna”

Janne Wass tog upp en aktuell och intressant fråga i ledaren i Ny Tids senaste nummer: Frågan om hur vissa samhällstjänster blir föråldrade (analoga, handfasta) och ersätts av nya (digitala). Telefonkatalogen försvinner som pappersutgåva efter detta år, liksom de flesta trådtelefoner redan gjort. Wass ser det här som någonting mer eller mindre naturligt som hänger samman med teknikens utveckling och med att de flesta sköter sina saker via sin smarttelefon redan nu.

Här finns dock en klassynpunkt och en hälsosynpunkt som Wass glömmer bort.

Vi börjar med hälsosynpunkten: Allt trådlöst digitalt strålar med starka elektromagnetiska vågor som har klassats som möjligen cancerframkallande av WHO:s cancerorgan. Det här gäller såväl mikrovågor (mobiltelefoner, Wlan mm) som svag elektromagnetisk strålning (lampor, elledningar, kraftledningar ute i naturen mm). Det betyder att övergången till ett allt mer digitalt samhälle inte alls är problemfritt. Strålningsfaran borde diskuteras och problematiseras hela tien, men ingenting görs. Man ser det som “naturens lag” att det analoga och kabelburna försvinner.

Också inom posttjänsterna försöker man övergå till digitalt i allt högre omfattning. Och enligt Sipiläs regering kommer man nu också att börja tumma på postens samhällsomfattande tjänster, liksom man redan för tio år sedan gjort inom teleområdet.

Vad innebär då ordet samhällsomfattande tjänster (på finska yleispalvelu). Det är ett mycket centralt begrepp inom demokratin och ett uttryck för demokrati. Uttrycket används också inom andra samhällssektorer. På rundradiosidan heter samma begrepp Public Service. Litet vagare men på likande sätt kan man betrakta begreppet allmännyttig, som ligger som grund för många aktiviteter i samhället där man jobbar på frivillig basis eller litet ditåt. Samhällsomfattande tjänster innebär att man har rätt till tillgång på vissa samhälleliga resurser och tjänster oberoende av var man bor i Finaldn, på enahanda grunder.

Samhällsomfattande tjänster finns som egna lagparagrafer med i lagarna om postverkesamhet, televerksamhet mm. De här lagparagraferna har genom historien medfört att det varit möjligt att bo överallt i Finland, också ute i glesbygden och på de mest avskilda orterna. Och man har där haft samma rätt att få sin post utburen och telefonkoppling fixad som fallet varit i tätorterna. Det här har varit en otrolig lyx för mig: Jag bor många månader om året i ödemarken i Viitasaari. Och jag svänger alltid Hesari och Husis dit och tidningarna hämtas med posten alla dagar, på vardagarna längs den 3 kilometer långa ödemarksvägen, till mig. Och ända till 2009 hade jag rätt till trådtelefon i stugan där. Liksom jag har rätt att kunna se på tv och höra på radio.

Det här är demokratiska landvinningar som man ofta anser som “naturliga” och som man inte behöver bekymra sig om. Men så är det inte. EU-direktiven har sedan medlet av 1990-talet försökta ifrågasätta de här rättigheterna hela tiden. kring år 2000 togs ett nytt ord med i telekomlagarna: Ordet teknikneutralitet. Det innebar att man inte mer behövde bjuda ut trådtelefon utan man kunde börja riva trådarna, vilket också gjordes. Nu ifrågasätter regeringen hela paragrafen om samhällsomfattande tjänster inom posten. I praktiken innebär detta alltid avreglering eller övergång till fri marknad inom dessa områden.

I det långa loppet betyder det här två saker på allt fler samhällsområden: Att den privata marknaden tar över, att stora statsägda domäner hamnar i privata händer och säljs förr eller senare ut till “kineserna” eller till vilken som helst investrare.

För det andra innebär det svårigheter att bo kvar på landsbygden. De samhällsomfattande tjänsterna tryggas helt enkelt inte mer på landet.

Vi såg hur det gick då det mer eller mindre statsäga bolaget Fortum sålde ut alla sina elkablar och ledningar till Caruna. En utländsk investerare. Priserna på elöverföring  steg skyhögt. Ni minns hur det gick då Tele sålde ut sina telekablar och basstationer till privatägare.  Finlands ekonomiska historias största investeringsmiss gjordes då det ännu delvis statsdominerade bolaget Sonera köpte upp värdelösa mobiltelefonfrekvenser i bl.a. Tyskland för 5 miljarder Euro. Allt förlorades. I samband med att den nya skogslagen och lagen om statens skogs- och vattenförvaltning nyligen godkändes protesterades det starkt och varnades för att följande “resurser” som kommer att säljas ut till “kineserna” är statens skogar och vattendragen.  Postens resurser, som man har skapat under 100 år håller nu på att privatiseras och kommer att säljas ut de också till – ja t.ex. till “kineserna”. Liksom järnvägarna.

Det jag ville få sagt med det här inlägget är att utvecklingen inte alls är på förhand given och den följer inte automatiskt teknikens utveckling. Det handlar om att kapitalismen strävar efter nya landvinningar, områden att expandera på, varor, tjänster, resurser och kunnande att sälja ut.

De här samhällsomfattande tjänsterna har hittills skapats mest inom områden där staten och statsägandet och det offentliga varit kraftigt. Nu privatiseras allt detta och säljs ut. Endera får vi då nya inhemska oligarker eller så ryker allt iväg utomlands. Nalle Wahlroos är ju vår enda egentliga oligark, vilket han blev under 90-talskrisen då han lyckades roffa åt sig till ett ytterst lågt pris och med lånade pengar den statliga banken, Postbanken.

Kapitalismen kommer inte heller att nöja sig med att avreglera och privatisera det statsägda och samhällsomfattande utan man försöker också “privatisera” kulturen och hela det allmännyttiga fältet. Man har märkt att ett stort område i samhället fallit utanför inkomstbeskattningen och kapitalismens vinstbringande sektor (mellan 5 och 10 % av samhällsekonomin).  Under de närmaste åren kommer man att försöka ta livet av också det allmännyttiga. Också om man inte får det lönsamt, men man kommer att säga att det allmännyttiga gör konkurrensen skev. Den viktigaste kampen på det här området förs redan – beträffande YLE och dess rättigheter, beträffande hela Public Service.

Så, brytningen, som Wass talar om är inte problemfri eller utan klasssynvinkel eller bara “teknisk”. Främst av allt handlar det om att kapitalsimen hittat nya områden att erövra – och det på människornas hälsas bekostnad (strålningen, som redan gjort mig elöverkänslig).

 

This entry was posted in Bloggar, Christian. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.