Småföretagarna vs storföretag – de små har rösterna, de stora lobbyisterna

Siste man ut är nn och då hör man för första gången ordet ”småföretag” nämnas. Vem nn är och var detta skedde avslöjar jag i slutet av detta kåseri. Lite spänning i livet ska det va’.

Företagsamheten stöds av många partier, speciellt på borgerligt håll. Ändå vill jag hävda att slutresultatet av den förda politiken alltför ofta blivit närmast den motsatta. Två huvudlinjer kan skönjas.

Den första är att det är storbolag som har råd med avancerad och dyr lobbying. Deras främsta målgrupp har varit borgerliga politiker som inte klarat av att analysera frågorna längre än att ett privat skött företag är alltid mer effektivt och ”bättre” än ett offentligt ägt. Är det så? Privata bolag inom vårdbraschen envisas med att alltid ha så ung personal anställd som möjligt för att slippa betala ålderstillägg. Dessutom undviker man fortbildning av personalen, eftersom det kostar. Men ett samhälle kan inte byggas långsiktigt genom att man tricksar sig till minimala inbesparingar och via dom slår ut långsiktigt arbetande bolag. Ofta har kommunen ”glömt” att lägga med kvalitetskrav, något som bland syns i svårigheterna att få service på finska. Här har månget litet men seriöst arbetande småföretag blivit lidande. Om vi gör ett hopp från vårdsektorn till energisektorn hittar vi privata bolag med monopolrättigheter mot både konsumenter och småföretag. Fjärrvärmen och elöverföringen utgör exempel på viktiga samhällsfunktioner som överförts på privata bolag. Man kan alltid argumentera att det numera finns utmärkta alternativ till fjärrvärmen, dvs bergvärme, ofta kallad jordvärme i Finland. Men då det gäller elöverföringen sitter vi i fällan. Ett tandlöst energiverk som bara formellt övervakar de stora aktörerna bidrar till ett slutresultat där de nya utländska ägarna kunnat fördubbla värdet på sina tillgångar genom att höja på den riskfria räntan som finns med som en komponent i den avkastning som de utländska ägarna  garanteras. Visst är det trevligt att få en garanterad ränta på 7,5 % i värld där den riskfria avkastningen är negativ. Det är omvänd Robin Hood-politik. Men blåögda eller fullt medvetna politiker lyssnade igen mer på lobbyisterna än på att de driva de finländska väljarnas intressen. Och de finländska väljarna är de mest blåögda, då de väljar att i val efter val ge samma politiker förnyat förtroende. *

Den andra huvudlinjen med längs vilken småföretag delvis oavsiktligt kläms åt är övervakningen. För att förhindra en ny härdsmälta inom finanssektorn lik den vi hade 2008, men som Barack Obamas administration redde ut, beslutade man om en omfattande rapportering inom finanssektorn inkl försäkringssektorn. Rätt tänkt i teorin på många sätt. Men utfallet har blivit det att små och medelstora företag får det allt svårare att klar sig på marknaden då övervakningen kräver stora investeringar i IT samt att har stab jurister och andra sakkunniga som håller sig ajour. Följden för konsumenten blir ofta en monopoliserad marknad med högre priser. Det är resultatet, men det var knappast målet! Ett exempel ur den verkliga småföretagsvärlden är då kraven på ekologisk smörjolja i underhållsfordon. Visst är det bra med ekoprodukter, men det smörjmedel är en försvinnande liten del av en promille av all olja som används. Dvs tillsynen vågar inte ta sig an de verkligt stora problemen utan riktar in sig på sådant som bara drabbar småföretagare t.ex. inom kloakavhämtningen. Lösningen blir att börsnoterade storbolag köper in fordon med rätt smörjmedel, men tyvärr driver detta sen också upp kostnaderna för avfallshanteringen. Likaså har det beretts förslag enligt vilka kommunen bara skulle ta hand om hushållens avfall – vem ska ta hand om den kommunala sektorns avfall eller småföretagens avfall (allt från kontor till byggföretag till jordbrukare). Igen än en gång, är det småföretagen som lider och storföretagen som gynnas. Men är detta verkligen i samhällets intresse?

Tillbaka till början. Jag beskrev en valdebatt på  Pohjola-Norden den 21 mars 2017.  Där fick man vänta ända till Vänsterförbundets inlägg som hölls av Oskar Dikert tills ordet småföretag nämndes. Visst är det nu dags för alla från samlingspartiet till sossarna och Sfp nånstans däremellan att skärpa sig!

 

* För den som vill veta mer om hur priserna på elöverföringen blåses upp, kan bekanta sig med Roger Wessmans text i Nationalekonomiska föreningens tidskrift 2/2016. Länken finns nedtill.

Länk: http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/05/22016-wessman.pdf

This entry was posted in Bloggar, Uffe. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.