Varför säger ingen någonting?

Corona-balunsen har drivits så länge att man blir avtrubbad. Det räcker nu, både med tvångsåtgärder, rekommendationer, uppmaningar, villkor och förbud, efter två år av kampanj kring en tämligen ofarlig luftvägsinfektion.

Det som förbluffar mig är att ingen verkar säga ifrån på allvar eller så är det snömoset från media som gör att inga sådana röster hörs. Vi debatterade nyss på ett annat forum vetenskapssamfundets roll i debaklet kring underarten av corona-viruset, tidigare bloggskrivaren här på sajten Hannes N. lade då in en kollektion av kommentarer av synnerligen välmeriterade sakkunniga, lönar sig att titta om man inte haft tillgång till den typens inlägg på andra forum (mycket finns på Twitter om man följer de här personerna). Det handlade om spårning av förment smitta och vad som ska betecknas som ett sjukdomsfall. Det är knappt så jag ens gitter upprepa argumenten; det har alltid funnits corona-virus, vissa har lett till kortvariga lokala (!) utbrott, även med svåra symptom (tidigare MERS och SARS), andra har orsakat influensa. Vad som skulle ha varit annorlunda för två år sedan vet jag fortfarande inte, eftersom sanningshalten i den kinesiska statspropagandan är noll. Om det sedan var frågan om en läcka från ett labb i Wuhan eller en planerad spridning vet man inte, men att konsekvenserna skulle ha varit sådana att de föranlett långtgående social kontroll och sanitära åtgärder i koordination nästan världen över är en grov överdrift i sig. Det är ingenting som talar för att det i Finland skulle ha rått en situation som krävt de här inskränkningarna i rörelsefriheten eller rätten att samlas, på egen risk, men hittills har vi ändå levt i ett samhälle där man ibland får tänka själv och begränsningar är noggrant avvägda.

Det är knappt någon som talar om de sociala följderna av stängningarna eller omprioriteringen i vården, då mycket allvarligare tillstånd har bleknat i jämförelse av en tillfällig infektionssjukdom som för den stora allmänheten är ganska harmlös (givetvis med beaktande av att riskgrupper kan skyddas skilt). Det handlar inte om någons hälsa, utom om oförmätet tvång, då regeringen på allvar ventilerar åsikter som olika metoder för införande av socialt tvång för vaccinering, något som är otillbörligt inte bara som kränkning av grundrättigheterna men som också tyder på en människosyn som objektifierar individen och instrumentaliserar människor för olika syften, men som inte erkänner ens de mest grundläggande principerna om självbestämmande. Och tydligen gör man det för att det finns någon slags underton av hätskhet och grymhet i samhället som regeringen (rent ut sagt i propagandistiskt syfte) uppskattat att kan kanaliseras för diskriminering av än den ena gruppen, än en annan. Det är inte hälsa det handlar om, men för att komma ifrån resonemanget om vem och vad som utgör en fara för andra (något slags farodelikt) tror jag det är mycket i själva teorin kring smittsamma sjukdomar som borde revideras från det den utvecklades för över hundra år sedan. Jag kan inte förstå var annars tanken kommer ifrån om människor som reducerats till smittospridare. Det ändå en oerhörd kränkning av människovärdet att kategorisera individer enligt förment förmåga att (utan symptom) sprida mikrober, bara genom närvaro tydligen, i och med att masker i offentliga utrymmen gör att man nu helst inte flåsar på någon heller, om sedan det är den stora faran numera. Att sedan utsträcka de här resonemang till barn med påtvingad vaccinering, fastän risken för insjuknande är så gott som obefintlig, är anmärkningsvärt i sig då de samtidigt utsätts för biverkningar och vaccinskador, utan att de här farmaprodukterna ens utvärderats med avseende på barns hälsa (barn ingick inte i de få testgrupperna som fanns ursprungligen, vilket givetvis skulle ha varit oetiskt). Det är ingen annan orsak än att farmakonglomeraten trycker på och regeringen snällt går i fållan; till och med vår mesta förespråkare för vaccination, ordföranden för arbetsgruppen för nationella vaxprogrammet Nohynek,  protesterade mot att rekommendationer om vaccination politiserats.

Jag kan inte se hur det här ska gå vidare men återkallar gärna i minnet nyhetssändningen i början av februari ifjol då några turister i norr fått luftrörskatarr med andnöd (utöver det var det de vanliga fallen med lunginflammation och bronkit som förekommer under vintersäsongen särskilt). Då hette det att det inte fanns något skäl till oro och reportern var dum som ens ställde frågan. Min enda nyårsönskan är att man äntligen kunde återgå till den inställningen i frågan och skippa alla begränsningar som är bortom all vett och sans. Den som vill kan fortsätta isolera sig på egen hand eller maskera sig i den mån man vill. 

14 kommentarer på “Varför säger ingen någonting?

 1. Oj då. Är det också ok för hiv-smittade att ha oskyddad sex?
  Eller är det upp till var och en att skydda sig själv? Eller behövs det inget skydd?
  Smittkoppor, polio, malaria och andra åkommor går vi dumbommar och vaccinerar oss mot, helt i onödan?

  • Jag vet inte vilka paralleller du drar där. För det första så bär ingen automatiskt på en ”smitta”, hur man än definierar den, vår omgivning består av mikrober. Sedan så stoppar ju inte de här injiceringarna spridningen, vilket påvisats, enligt de senaste uttalandena så sägs de ”skydda” mot en svår form av covid, dvs ytterst låggradigt. Sedan har vi ju också flockimmunitet, effekten av att virusinfektioner avtar och var och en har ett immunförsvar som utvecklar antikroppar, dvs. naturlig immunitet mot olika former av infektion.

   • Såvitt jag vet så förekommer malaria i naturen och man skyddar sig mot det med myggmedel etc., var och en för sig. Polion gällde för tjugo år sedan redan som utdöd, men det förekommer pga sanitära olägenheter som kräver bättre infrastruktur. Vad gäller vaccin kan man själv avgöra vad som behövs, men det finns ingen logik enligt vilken folk i allmänhet är besudlade till man injicerats med något.

 2. Jag vet inte hur man skall klara av att föra en sansad debatt i den här och andra liknande frågor.

  Hela vårt demokratiska samhälle bygger på att vi har en frihet som begränsas bara när vårt beteende kan skada andra i samhället. Läs mördare, fulla bilförare, pedofiler, sjukdomsspridning.. ja där kom det.

  Samhället har en skyldighet och en rättighet att ingripa i medborgarnas normala rättigheter för att skydda oss alla.

  Så länge vi har ett dylikt samhälle som vi alla gemensamt har skapat och upprätthåller genom våra val – våra representanter som stiftar de lagar som styr allt det här – så är vi skyldiga att leva enligt det här.

  Vill vi leva på annat sätt – då måste vi flytta geografiskt till ett sådant ställe där man kan leva enligt de tankar man har som avviker, eller så lyckas man förändra våra system genom allmänna val. Alltså att tillräckligt många röstar för en förändring.

  Givetvis finns en annan väg – som prövats t.ex i Frankrike på 1700-talet, men den vill jag inte se i mitt land.

  Om nu någon vill följa några andra lagar inom Finland, alltså några egna.. så okey, men då får man lov att isolera sig för att inte påverka andra och, märkväl, i konsekvensens namn skall man då inte heller begära något av samhället. inte sjukvård, inte plogade vägar, inte skolor ja ni förstår min mening. Då kanska man kan leva som man vill, mitt i skogen eller på en ö?

  Men att både äta kakan och ha den kvar – det resonemanget förstår jag bara inte.

  • Precis, dvs. ansvar definierat i termer av farodelikt och utöver det egna val, bestämda av individen själv. Det här är tvärtom ett läge då vi förts långt från normala demokratiska principer, ett övervakningssystem (givetvis med hänvisning till digitala covidpass) som är oförenligt med en liberal demokrati. Vad är det annat som vi ska ”skyddas” mot? Att ens beteckna en sjukdom som allmänfarlig så är märkligt, men säkert finns det ett antal mikrober vars bärare borde fastställas som smittospridare. Vad är nästa steg? Man kan inte driva retoriken kring covid-19 långt in på 2020-talet, så vad är hetsen kring därnäst?
   Jag tycker tvärtom; för den som vill ha både kontroll (där man kan befinna sig på rätt eller fel sida av den godtyckliga skiljelinjen, vare sig covid-relaterat eller på andra diskrimineringsgrunder, vare sig kön eller religion eller hudfärg, alla vilka vi officiellt redan gett upp om att särskilja kring) så finns det autoritära samhällen där man inte har en röst och kan utsättas för mobbens förtryck av en eller annan orsak. Nu kommer konstigt nog den hätska kritiken från godhetssignalerande vit medelklass i de högre ålderskategorierna, som tydligen anser sig vara på den vinnande sidan i argument som argument, men vad kommer till nästa som tröskel för diskriminering?

   • Jag tycker att meningar som nedan är förvånande:

    ”Nu kommer konstigt nog den hätska kritiken från godhetssignalerande vit medelklass i de högre ålderskategorierna, som tydligen anser sig vara på den vinnande sidan i argument som argument, men vad kommer till nästa som tröskel för diskriminering?”

    Du anser inte att en dylik mening är diskriminerande då?

    Vilken är sakargumenten för att just din åsikt är den rätta? Om vi lämnar frågor som hudfärg, ålder osv åt sidan?

    En mindre ålder gör att man ofta har en fräsch ny syn på fenomen men å andra sidan ger ibland en högre ålder en levnadsvisdom som kan vara till nytta. Bra är om man kan göra en syntes av vardera :-)

    • Min poäng var precis att väcka till reflektion kring det som definierats som diskriminering; om det anses berättigat på så kallade hälsogrunder (vilket du ju anser) så innebär det implicit att annan diskriminering är berättigad. Då kan det drabba den som nu anser sig stå på rätt sida i det här sakargumentet (dvs som anser att diskriminering på hälsogrunder eller smittskyddsgrunder är berättigad). I nästa steg kanske hälsogrunder definieras så snävt att några av de främsta förespråkarna inte mer omfattas av kriterierna, detta om vi, i den här frågan eller andra, struntar i de grundläggande rättigheterna om förbud mot diskriminering. Här en bra text i ämnet:
     https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/12/22/pauli-rautiainen-koronapassi-rakaindeksi-ja-yhdenvertaisuuslaki/

 3. Jo, där har vi väl pudelns kärna.

  Vår nordiska demokrati fungerar väl så bra just för att den både tillåter frihet (under ansvar) och ändå begränsar de mest skadliga fenomenen – för allas nytta.

  vi har ju exempel på vad en mera total frihet kan leda till, typ USA just nu, eller hur det går om samhället – ledningen – enväldigt bestämmer allt. Den här nyheten är väl talande (https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/63f024f3-463e-4a32-ac83-c6cfe3244e7d)

  Vårt lite hopande o roende i restriktionerna beror, som jag förstått det, just på att vårt skydd för större ingrepp i den personliga integriteten och i näringsidkandet är så starkt. Regeringen har inte riktigt kommit åt att göra vad den eg. vill enligt sitt synsätt på smittskadan.

  Å andra sidan är det ju just det här som skyddar oss för att extrempolitiken alltför lätt skulle ta över såsom i Polen och Ungern. Det är en ganska svår balansgång.

  På det stora hela – från min synvinkel – ger jag ända en åtta i skobetyg till regering och myndigheter. Största missen är att man inte redan vintern 2020-21 gjorde korrigeringar i berörda lagar så de skulle gälla inte bara krigs- och liknande katastrofer utan också hybridkrig och medicinska katastrofer.

  Jag tror att vi vardera, på sitt sätt, vill värna om de svaga och utsatta i landet samtidigt som vi behåller maximalt av vår frihet.

  Låt oss alltså enas om att vara en aning oense i frågan!

  • Jodå, problemet är bara att om det här är en medicinsk katastrof, då i själva verket antalet dödsfall är statistiskt detsamma som annars för fjolåret (vissa influensasäsonger har tidigare uppvisat högre siffror utan nedstängning av samhället etc), så vad sedan? Det här kostnaderna och resurserna för någonting som varken var en reell fara eller ens nära på en katastrof så bådar inte gott; varför inte sätta de medlen på vanlig diagnostisk verksamhet och klinisk vård? Och bygga ut sjukvårdens resurser i stället för att begränsa tillgången för patienterna?

   • Could you perhaps consider the possibility that the number of victims in Finland is DUE TO the countermeasures which the government was introducing. AGAIN the comparison to the USA: had they done as in Finland, they might at the end of Trump’s presidency have arrived at about 50,000 deaths by COVID, but as Trump thought he knew better, there were at that time 500,000 deaths (according to my memory more than the US dead of both World Wars). Now, under Biden, the number of deaths is still growing and growing, but especially under the rule of Republican governors who think it more important to display Biden as a failure than to save mere humans’ health and lives, which makes them actively and energetically sabotage any recommendations which come from Washington …

 4. Covidpassen har nog inte fört med sig speciellt mycket till vad gäller våra digitala övervakning. Jag har 2-3 gånger hamnat att veckla ut mitt printade coidpass vid nån ingång utan att någon ens tagit en bild av det. Långt mer övervakas vi t.ex. av våra busskort i Helsingfors. Eller av allt tänkbart som finns inproppat i våra mobila enheter. Alla mobiltelefongenerationer har ökat vår övervakning mångfaldigt. Elon Musk har skickat upp många tusen satelliter i rymden som innehåller 5G-sändare (och mottagare). Vi övervakas nu georgrafiskt på allt fler områden. Och tingens internet flyttar in övervakningen i minsta vrå i ditt hem. Det handlar inte bara om att kolla hur mycket lördagskorv du har kvar i kylskåpet.

  Det här övervakningssamhället fanns redan i samma utrstäckning innan Coronan.
  Coronan är definitivt en farligare sjukdom än de gamla influensorna. Sars och Mers var lika farliga som Covid, men de spred sig till all lycka inte lika effektivt.

  Med stor sannolikhet kommer dagens pandemi i framtiden att jämställas med Spanska sjukan i slutet av första världskriget. Flockimmunitet uppstår bara mot en variant av Coronan i taget. Och i det skedet har följande variant redan spridit sig.

  Det som oroar mig mest är hur dagens antivax-rörelse har vuxit ihop med en hel flora av politiska konspirationsteorier från extremhögerns område. Jag har förökt rensa bland åsikterna hos mina elöverkänsliga ”kolleger” inom de diskussionsforum vi har. Men det är skrämmande att se hur dessa ”Stop5G”-aktivister själva hela tiden närmat sig den internationella extremhögern och deras åsikter. Varje diskussiontråd som vi skapat har alltid utmynnat i att Stop5G-motståndarna (vilka alltså också motsätter sig vaccinering) till sist skrikit att allt handlar om den judiska sammansärjningen. Och då är vi tillbaka i punkt ett: Kristallnatten !

 5. Well, also here then the debate between those who more or less go along with the government’s reactions to the pandemic and, on the other hand, a defender of freedom … . I had quite a bit of that already on Facebook, and my favorite example how to reason in this matter is to compare an Anti-Vaxxer to somebody who drives a car under alcohol (an idea which was already mentioned by Berndt Holmström): one could avoid it with not very much inconvenience, mostly it does not result in any accidents, but sometimes it actually does (and more often than when driving while NOT being under alcohol), and in that case the harm (which can include death) may not only affect the driver but also some innocent other person(s). Which is the reason while driving a car while being under alcohol is forbidden and being punished. In addition, that ”tämligen ofarlig luftvägsinfektion” is seemingly more dangerous than one may conclude from the number of cases among the people one knows personally. Had Donald Trump (while being in office) handled the pandemic the Finnish way, there had been about 50,000 deaths by COVID in the US, but he handled it his own way, with 10 times as many deaths as a result. And even with the relatively small number of deaths in Finland the pandemic is quite a load on the health system: a good friend of mine has to be VERY careful about avoiding infection because it would mean to postpone the treatment of a serious OTHER problem which needs treatment; after a VERY complicated operation she was pretty soon turned out of the intense care department because the bed was needed urgently for somebody else; and when I phoned to Germany for Christmas, a niece of mine who is a trained nurse and in the habit of doing night shifts during weekends gave her views about all those unvaccinated people who are also there filling the beds of the intense care departments. Altogether, getting or not getting infected with COVID has consequences not only for the one who gets sick of it but also for others who might need a bed in some special department. To organize more beds seems a good idea, but the system is already now lacking trained nurses. Thus and altogether, what about wearing a mask and for still a while keeping some distance to others … (definitely unpleasant though it is).

  • Jo, jag förstår Ernst, men här var ju frågan uttryckligen om hur långt man utsträcker farodeliktet, vad som utgör potentiell fara och logiken kring orsak och verkan vad gäller orsakssammanhang. Om man utsträcker faran till att någon är närvarande och andas, som däggdjur gör, så då är det liksom ingenting som inte är farligt, utom alla i en bubbla för sig, vilket är omöjligt.
   Vad sedan gäller klassificering i sjukvården och vilka fall som faller under vilken kategori; vad jag förstått är det de dubbel- och trippelvaxxade som testar positivt, men det med ett test som upptäcker genomgången infektion, som inte utvecklats för att användas på folk i klinisk vård, utan bara som labbtest i forskningssyfte. Och att testen är otillförlitliga så är ju väldokumenterat. Vad sedan gäller vem som är akut sjuk vet jag inte, men klassificeringen kring vårdtillfällen varierar ju, tydligen så är det ett stort antal vaccinationsskador som betecknas som icke-inokulerade patienter och så vidare.

 6. Sen har vi ju frågan:
  Vem av oss är tillräckligt insatta och med den rätta sakkunskapen för att verkligen bedöma läget?

  Jag har definitivt inte den kunskapen. Därför litar jag på – som i många andra fall – de personer som utbildat sig och vet mera.

  Jag inbillar mig att vi speciellt i scandinavien har ett sådant politiskt system att tjänstemän och politiker i ansvarig ställning inte medvetet bryter mot de fakta de erhåller. Att de alla gör så gott de kan för de allmännas bästa.

  Sålunda kan vi debattera och tycka vad vi vill – men för min del, som jag sagt tidigare, är jag relativt nöjd med vårt lands behandling av korona, med tanke på att sakkunskapen ständigt lever och förändras efterhand som pandemin framskrider.

  Nästa vaccinering – man talar nu om fjärde gången – kommer jag lika ivrigt att ta som de tre tidigare. Och utan mask rör jag mig inte bland folk. Tvättar händerna gör jag också. :-)

  Just nu har flere personer i den närmaste släktkretsen testat positivt, trots hemtest före julen. Några av dem såg vi julannandag.

  Så jag lever i väntans tider. Ha det bra och *när* ni får korona hoppas jag den blir lindrig för oss alla och att det finns plats på sjukhuset om vi behöver vård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.