Får giriga gifta sig i kyrkan?

Dagarna före jul diskuterades på Hufvudstadsbladets insändarsidor riksdagsledamoten Päivi Räsänens syn på homosexualitet. De vetenskapliga utredningarna kan en lekman inte sätta sig in i med dubbla kärleksbudskap mm. Inte heller går det med säkerhet att leda i bevis att Räsänen vill/inte vill att homosexuella ska dödas. Men man vill tro henne när hon säger att de ska få leva.
Men homosexualitet är en synd, så förkunnar Gud, och då kan kristna inte påstå att homosexualitet är rätt. Skriver Räsänen.

Hon mildrar det hela med att Paulus, han som tolkade Guds syn på synd, också nämnde bl a girighet, avund och kärlekslöshet som synd. Bra så. Då finns det bara en fråga att ställa. Varför är det ok att viga giriga, avundsjuka och hjärtlösa i kyrkan men inte homosexuella?

Räsänen skriver också att alla kristna kyrkor erkänner hela Bibeln som Guds ord.
Betyder det att Gud har suttit där med penna och pergament och skrivit ner allt det som står i Bibeln. Finns det en enda kvinna eller man inom kyrkan som tror det? Är det inte mer troligt att berättelserna har tecknats ner under århundraden av män (knappast kvinnor) som haft en stark uppfattning om hur man ska leva och verka för mänsklighetens och sitt eget bästa. Och att det som skrivits ner är färgat av den tidsålder skribenten levt i? Om det inte vore så, så borde Räsänen tiga, för så var det ju sagt att kvinnor ska göra. Men just det gudsordet behöver man alltså inte bry sig om?

Synen på homosexualitet har förändrats under århundradenas lopp. Tills rätt nyligen ansågs det vara direkt brottsligt, sen betraktades det som en sjukdom. Och nu? Så vitt jag förstår är det något medfött. Kan det lilla barnet beskyllas för att synda för att det har fötts med en viss sexuell läggning? Eller är det föräldrarnas fel?

Det anses i en del kretsar att människan är skapad av Gud, att det är Gud som bestämmer över liv och död. Gud kan låta människor dö, men om jag gör det så ska jag straffas. Vilket jag tycker är helt i sin ordning. Men om det är Gud som har skapat oss, och om denna Gud skapar en del av oss med en homosexuell läggning, är det då inte Gud som syndar? Ifall homosexualitet är en synd, vill säga.
Vi – Ni, alltså den del av mänskligheten som tror att Bibeln är Guds ord – kan inte gärna beskylla Gud för synd, alltså kan homosexualitet inte heller vara det. Vsb.

.

2 kommentarer på “Får giriga gifta sig i kyrkan?

  1. Vi har ju den här klassiska texten som valsar runt på Some om att ”när får jag stena min tjänarinna som brutit mot xx bud i bibeln? Får jag göra det på sabbaten och får jag be grannarna om hjälp” Texten är lång men andemeningen är den här.

    Det finns alltså ganska många ”bud” i bibeln som inte tillämpas, åtminstone just nu i vårt samhälle.

    Tanken om en allmän gudomlighet, obunden av någon påhittad text, tilltalar mig själv mera än texttrogen tankelös tolkning av bibel, Tora, eller någon annan text.

    Kärleksbudet kanske är vad vi behöver?

  2. Det var ju en bra poäng, Harriet, det där med att Räsänen ju borde tiga i församlingen såsom bibeln föreskriver. Och gör hon inte det, borde hon ju få medalj av fritänkarna; varje gång hon uttalar sig skriver ju en drös människor ut sig ur kyrkan ;-)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*