Exxon Oil – it’s a buy!

Då Wall Street-mäklare tycker att aktie A är värd att köpa, säger de ”A is a buy!”. När de tycker aktien ska säljas, är uttrycket ”A is a sell!”.

Exxon, numera ExxonMobil, har sitt ursprung i J.D. Rockefellers Standard Oil. I över ett århundrade har det varit ett av de största oljebolagen, på gott och…tja, var och en kan själv bedöma hur mycket gott företaget har i sig. Med sitt huvudkontor i Texas är Exxon i flera avseenden arketypen av hur många uppfattar ett oljebolag.

Koronatiden var en aning besvärlig för Exxon och andra oljebolag, då efterfrågan på oljan dök. Men sedan ett par månader, då dagspolitiska läget ändrat, har oljans pris stigit kraftigt. Detta har varit rätt fördelaktigt för oljebolag. En stor del av oljeaktiernas pris och oljeföretagens vinst följer oljans prisutveckling. Så när oljans pris stiger, stiger även oljebolagens vinster.

Regeringar på båda sidorna om Atlanten har talat kraftigt för miljöåtgärder. Men deras politik verkar i praktiken vara gynnsam för oljebolagen. För att uppfylla sin plikt att främja sitt lands export, reste handelsmannen Joe Biden till Bryssel i slutet av mars för sälja till Europa all den bränsle den behöver under 2020-talet. I sitt hemland har klimatpresidenten Joe Biden uppmanat oljebolagen att borra mer skifferolja och sagt att kongressen borde ge böter till oljebolag som inte borrar olja tillräckligt flitigt.

Det stora intresset i fossila bränslen gör dem till ett lockande mål för investeringar.

Divestment-rörelsen har under en längre tid försökt få fonder att att minska sina investeringar i oljebolag. Men då oljebolagen gör särskilt stora vinster in förhållande till den övrigt dykande finansmarknaden, kommer det att oavsett locka till sig investerare som vill göra vinst. Troligen kommer s.k. ansvarsfulla ESG-fonder att följa efter för att inte verka sämre.

Vi har redan sett hur ESG-fonder struntar i etik för att kunna investera i den lukrativa krigsindustrin. Vad hindrar dem att göra samma kovändning med klimatprinciperna?

Det finns tal om att Europa ska minska sitt beroende av fossila bränslen och börja använda mer förnybar energi. Men i oljebolagens intresse ligger att européerna fortsätter vara lika beroende av olja som tidigare. Troligen kommer Exxon-lobbare att besöka Bryssel för att intyga hur grönt olja är.

Intresserad av teknik, ekonomi och vetenskap, och skriver om dessa i mån av möjlighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*