Essätävlingen Sputnik för unga startar 4.10: Skriv en essä om framtiden och vinn 500€

Essätävlingen Sputnik för unga startar 4.10: Skriv en essä om framtiden och vinn 500€

Är du i åldern 16–20? Är du intresserad av samhälle, kultur och hur framtiden kommer att se ut? Då är essätävlingen Sputnik något för dig! 

Skriv en essä (en längre uppsats) på mellan 6000 och 15 000 tecken (inkl. mellanslag) på temat FRAMTIDEN, och delta i tävlingen, så kan du vinna 500€ och få din essä publicerad i den finlandssvenska kultur- och samhällstidskriften Ny Tid!

Vad är Sputnik?

Sputnik är en ny essätävling anordnad av föreningen Tigern, som också ger ut den rödgröna månadstidningen Ny Tid. Tävlingen riktar sig till alla i Finland boende unga i gymnasieåldern (16–20 år). År 2022 är temat för tävlingen ”Framtiden”. Utredningar visar att unga i Finland känner att de har svårt att få sina röster hörda i samhällsdebatten, och känner att beslutsfattare inte lyssnar på dem. Genom tävlingen vill Tigern ge unga möjlighet att publiceras i Svenskfinlands största kulturtidskrift, och på samma gång en chans att öva sig på att uttrycka sig i längre textform utanför skolans ramar.

Hur fungerar tävlingen?

 • Tävlingen inleds den 4 oktober 2022, samma datum som den första satelliten Sputnik sköts ut i rymden år 1957.
 • Deltagarna har 6 veckor på sig att skriva sina essäer.
 • Essäerna skickas som bifogad textfil (.doc, .docx, .pdf, e.d.) till adressen [email protected] senast den 15 november 2022. Skriv ”Essätävlingen Sputnik” i mejlets titelrad.
 • En jury tillsatt av Tigerns styrelse läser och utvärderar essäerna.
 • Vinnaren utses 4 januari 2023, samma datum som Sputnik brann upp i jordens atmosfär år 1958.
 • Vinnaren i tävlingen får ett penningpris på 500€, tvåan 300€ och trean 200€.
 • Hedersomnämnda essäister premieras med en ettårig prenumeration på Ny Tid.
 • Alla de tre vinnande essäerna publiceras i Ny Tid under 2023.
 • Alla essäer publiceras online under 2023 (om deltagarna ger sitt medgivande).

Vad är en essä?

 • En essä är i all korthet ungefär samma sak som en uppsats.
 • Det är en text som utgår från verkligheten, och inte en skönlitterär berättelse (korta skönlitterära texter kallas noveller).
 • En essä får ändå gärna vara personligt hållen, och kan utgå från skribenten själv (men måste inte alls göra det).
 • Den innehåller inte intervjuer, men kan innehålla citat.
 • Trots att den utgår från verkligheten, får essän gärna vara spekulativ, dvs skribenten får gärna använda sin fantasi, till exempel genom att fantisera om hur ett framtida samhälle kan se ut, eller hur popmusiken kommer att låta om 50 år.
 • En essä är inte bara upprabblande av fakta, utan försöker ofta svara på en fråga, eller utforska något. En essä måste inte alls komma med ett klart svar – det är ingen examensuppgift.
 • En essä är en text där du får utforska något ämne, där du gärna får tycka något – men du måste argumentera för det! En essä baserar sig på fakta, men behöver inte vara ”sann”.
 • En essä ger dig möjlighet att reflektera över samhället, dig själv och din plats i världen.

Tema: Framtiden

Temat för Sputnik 2022 är ”Framtiden”. Det är fritt fram för dig att skriva vad du vill, och tolka temarubriken hur du vill. Essän kan handla om vad som helst – din egen personliga framtid, teknologins framtid, Finlands framtid eller universums framtid. Framtiden kan vara nästa sekund, i morgon, om 50 år – eller en miljard år framåt. Det kan också vara bra att minnas att vi i dag lever i det som för 100 år sedan var framtiden. Hur mycket har livet inte förändrats sedan 1922 – eller hur litet? Vad tänkte människor på då, vad tänker vi på i dag, och vad kommer vi att tänka på 2122? Eller finns det alls något sådant som ”framtid”? Är tiden bara en social konstruktion?

Hur ska essän se ut?

 • Skriv gärna essän i ett ordbehandlingsprogram (till exempel Google Docs eller Microsoft Word).
 • Skriv en egen rubrik som beskriver din essä, eller som lockar till läsning (använd inte bara ”Framtiden” som rubrik).
 • Under rubriken: Skriv ditt eget namn.
 • Efter ditt namn börjar essän. Om du vill får du dela upp den i stycken eller kapitel med mellanrubriker, men du måste inte. Tänk ändå på att det är lättare att läsa en text som har någon form av styckesindelning.

Hur skickar jag in essän?

 • Du kan skicka in essän per e-post mellan 4 oktober och 15 november.
 • Skriv ”Essätävlingen Sputnik” i e-postens rubrikfält.
 • Skriv gärna ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i e-posten, så vi får tag på dig då juryn utvärderat essäerna.
 • Vi kontaktar dig innan utgången av december för att meddela hur det gått.

Vem är Tigern och hur finansieras tävlingen?

Tigern rf är en partipolitiskt, religiöst och på alla andra sätt obunden, svenskspråkig förening med hemort i Helsingfors. Tigerns syfte är att främja mångfalden i den finlandssvenska samhälls- och kulturdebatten, och gör det bland annat genom att ge ut den rödgröna kultur- och samhällstidningen Ny Tid, genom att ordna kulturklubben Klubb Tigern och upprätthålla Tigerbloggen. Bakom Tigern står inga partier, påverkansgrupper, religiösa samfund, frimurare eller kommersiella intressen. Essätävlingen har fått stöd av Gesellius Fond och William Thurings stiftelse, och bekostas delvis med föreningens medlemsavgifter och försäljningsintäkter. Juryn år 2022 är obetald och leds av Ny Tids chefredaktör Janne Wass.

För mer information, kontakta Tigerns verksamhetsledare Janne Wass på adressen [email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*