Samtliga medlemmar av Tigern rf kallas till föreningens stadgeenliga höstmöte 19.11.2020 kl. 19.00. Mötet hålls fysiskt på Ny Tids redaktion på Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1B, men deltagande är också möjligt via Zoom. Alla medlemmar som uppgett sin e-postadress får veckan innan mötet en länk till videomötet per e-post. På mötet behandlas …

Kallelse till Tigerns höstmöte Läs mera »

I ljuset av måndagens tillkännagivande från Finlands regering om lockdown av det finländska samhället, har Tigerns styrelse med majoritetsbeslut slagit fast att vårens planerade Klubb Tigern-tillställningar inhiberas. Vidare beslöt Tigerns och Tigertexts styrelser att Tigerns vårmöte och Tigertexts bolagsstämma 28.4.2020 kommer att ordnas elektroniskt i stället för som fysiska möten. …

Klubb Tigern inhiberas, Tigerns vårmöte hålls elektroniskt Läs mera »

Tigern publicerar här under ett genmäle till bloggportalen av en av de personer som berörts och omnämnts i ett av blogginläggen. Enligt good journalistiskt praxis erbjuds personer som anser sig ha blivit felaktigt anklagade tillfälle att svara på anklagelserna och/eller tillrättavisa eventuella felaktigheter. / Styrelsen Under titeln “5G tar livet …

Svar till Christian Blom av Torsten Fagerholm Läs mera »

Hatprat, kränkningar, censur och tankepoliser. Var går i dag gränsen för vad man får och kan säga i offentligheten, och vilken är medias roll som å ena sidan förverkligare av allas yttrandefrihet och å andra sidan garant för en faktabaserad och balanserad samhällsdiskussion? Om detta diskuterar Publicistförbundets ordförande Mikael Sjövall, …

Klubb Tigern feat. Publicistförbundet 5.12 Läs mera »

På fredag 25.5. träder EU:s nya dataskyddförordning (GDPR) i kraft. I och med detta vill föreningens styrelse uppmärksamma alla Tigerns medlemmar om att vi upprätthåller ett medlemsregister där ditt namn och din postadress finns listade, och om du uppgett din e-postadress och ditt telefonnummer finns även de i registret. Om …

Dataskyddslagen – uppdatera dina uppgifter Läs mera »

I veckan som gick har Finlands riksdag röstat igenom den så kallade “aktivmodellen” för arbetslösa, vilken innebär att arbetslösa går miste om kring 4 procent av sitt arbetslöshetsunderstöd om de inte lyckas hitta ett jobb, få praktik eller får fortbildning. Detta i en situation då det knappt finns tillräckligt många …

Tigerpodden: Välfärdsstaten, Språket och Mannen Läs mera »