Svar till Christian Blom av Torsten Fagerholm

Tigern publicerar här under ett genmäle till bloggportalen av en av de personer som berörts och omnämnts i ett av blogginläggen. Enligt good journalistiskt praxis erbjuds personer som anser sig ha blivit felaktigt anklagade tillfälle att svara på anklagelserna och/eller tillrättavisa eventuella felaktigheter. / Styrelsen

Under titeln ”5G tar livet av oss” skriver Christian Blom ett blogginlägg (20.12.2019) på tigern.fi, med den uppenbara avsikten att misstänkliggöra inte bara teknikslaget 5G, utan även HBL:s journalistik och integritet, via vad som i bästa fall kunde beskrivas som argumentationsfel (ad hominem-tilltag och halmdockor).

Följande har jag redan förklarat för Blom i en utförlig mejlkorrespondens, men tvingas nu upprepa offentligt, eftersom Blom – beklagligt – i efterhand valt att framföra ett förvanskat narrativ vad gäller såväl sakinnehåll som händelseförlopp.

Den 6.11 publicerade HBL en analys kring 5G-tekniken under titeln ”Fem 5G-myter – eller mobillexikon för dumskallar” https://www.hbl.fi/artikel/fem-5g-myter-eller-mobillexikon-for-dumskallar/. Texten aktualiserades primärt av att ett inslag hos tv-kanalen RT America (den amerikanska versionen av den ryskägda propagandakanalen Russia Today) under titeln ”A Dangerous Experiment on Humanity”, späckat med påståenden kring 5G, men utan tillstymmelse till vetenskaplig förankring. Bland annat drogs vilda paralleller mellan 5G och hjärntumörer, autism, barnlöshet, hjärtsjukdomar och Alzheimers. Detta har i sin tur gett upphov till en flora av 5G-relaterade konspirationsteorier som sprids på webben, samt diverse upprop renons på vetenskapliga argument. Fenomenet har också uppmärksammats av New York Times:
https://www.nytimes.com/2019/05/12/science/5g-phone-safety-health-russia.html

Inför publicering av HBL:s egna analys 6.11 valde redaktionen att be sakkunnig personal vid Strålsäkerhetscentralen Stuk faktagranska innehållet, enligt normal, ansvarsfull journalistisk praxis.

Vid ungefär samma tidpunkt mottog HBL en insändare av Christian Blom, beströdd med påståenden kring mobilstrålningens hälsoeffekter. I texten citerade Blom Världshälsoorganisationen WHO på ett selektivt sätt, ägnat att skapa direkta missförstånd (vissa av IARC:s mobilrelaterade forskningsresultat har inom så kallade elöverkänsliga kretsar övertolkats och använts i tendentiöst syfte). Därtill förekom i Bloms text bl.a. faktafel kring frekvenser som 5G använder. Eftersom HBL har ett innehållsmässigt ansvar också för insändare, i detta fall med oemotsagda, icke-faktagranskade påståenden, bad redaktionen vänligen Blom korrigera felaktigheterna och skicka in en ny insändare, som publicerades i HBL 19.11.

HBL:s interna kontroller gällande debattinlägg bör ses mot bakgrunden av en insändare innehållande faktafel från 2015 som resulterade i en anmärkning av Opinionsnämnden för massmedier (5861/SL/15). Som ansvarsfullt medium är det praxis hos HBL att inte ta in insändare som lämnar ett stort ansvar på övriga läsare vad beträffar bedömning av faktainnehållet.

Blom skriver: ”(Fagerholm) … kallade dem som misstänker att 5G är hälsovådlig för dumskallar. Dessutom hade han en osmaklig skämtteckning om oss elöverkänsliga med foliehattar i sin artikel.”

Jag betonar att fenomenet elkänslighet inte överhuvudtaget nämns i analysen från 6.11, som uttryckligen handlar om skrönor kring 5G-teknik. Underrubriken ”mobillexikon för dumskallar” hänvisar till den kända bokserien “For Dummies” med gul pärm, som ger en god grundlig förståelse om flera tekniska och ekonomiska ämnen. Illustrationerna på debattsidan produceras självständigt av HBL:s externa medarbetare Wilfred Hildonen (som jobbar på frilansbasis med e-posten som främsta arbetsredskap, utan inblandning från redaktionen).

Vidare skriver Blom: ”Senare lät (Fagerholm) göra en skämtteckning av mig som han publicerade i tidningen”.
Detta är lögn. I en illustration till Bloms insändare 19.11 tecknade Hildonen på eget bevåg sig själv som hovnarr, eftersom han jobbar med målet att skapa ett befriande skratt hos läsarna. För att parafrasera Nietzsche: människan är det enda djuret som skrattar, kanske eftersom hon lider så mycket? I bästa fall går det att skapa en fusion av skratt och melankoli. HBL sparkar inte neråt, utan granskar makten – stundvis även vår egen – i pressetisk anda.
https://www.hbl.fi/artikel/jag-har-aldrig-burit-foliehatt-men-anda-forsokt-undvika-stralning/

Slutligen passar jag på att rekommendera Yuval Noah Hararis bok 21 Lessons for the 21st Century (2018). I ett nötskal: ansträng dig att läsa relevant vetenskaplig litteratur, expertgranskade artiklar, böcker utgivna av välkända akademiska förläggare samt professorer från välrenommerade institutioner. Värdesätt pålitliga, empiriska kunskapskällor, som vår civilisation är beroende av.

Med önskan om en strålande fortsättning på det nya året,
Torsten Fagerholm, ledarskribent vid Hufvudstadsbladet

4 kommentarer på “Svar till Christian Blom av Torsten Fagerholm

 1. Well, and how should one now sum up this whole affair? Perhaps like this: Torsten Fagerholm is obviously not suffering from elöverkänslighet, while Christian Blom claims that he is. As the vast majority of the population is seemingly not suffering from elöverkänslighet (and presumably many are looking forward to have 5G), Fagerholm is trying to convince everybody (including Blom) that there is no health problem with 5G (which would imply, without actually using these terms, that Blom were a liar or mentally sick – the atmosphere of the discussion is not helped by a funny drawing contributed by Wilfred Hildonen …). Both sides refer to scientific literature (with Fagerholm perhaps (?) inclined to deny that Blom’s references are really scientific, myself suspecting – on the basis of own experience with scientific work – that many publications may have been concluding from the inability to MEASURE something that there WERE really nothing). To which I feel like adding that during the history of science it has happened several times that phenomena which were denied and/or ridiculed (mostly because established science did not see a mechanism which would have explained how the phenomenon could come about) did in the end turn out to be ”respectably real” (phantom pain being just one example). – Altogether: will Fagerholm insist on implying – intentionally or not – that Blom is a liar and/or mentally sick? If not, could he perhaps use his position as an important contributor to HBL to call for some research how to protect persons with elöverkänslighet against the effects of the 5G.

 2. En sak som denna tråd tyvärr aktualiserar är frågan om så kallad netikett, det vill säga hur man förväntas uppföra sig på webben. Jag lade genast i början av detta bloggforum in en länk (under Hjälp) till en i mitt tycke bra definition som i all enkelhet går ut på att man på webben ska uppföra sig som man uppför sig face-to-face. Samma sade ju i princip vår president i sitt nyårstal.

  Så för att undvika att vi här måste börja diskutera otrevligheter som moderering eller förhandsgranskning som ju lätt kan uppfattas som censur, vänligen kom ihåg netiketten.

 3. Härligt att mycket av det som jag försökt få in i min insändare i Hufvudstadsbladet nu publiceras (fast i litet modifierad form) i Tigerns blogg, och dessutom skrivet av Hbl:s ledarskribent. Ett fint tecken på hur man följer med Tigerbloggen. Mycket av Torsten Fagerholms argument till försvar för den nya mobiltelefongenerationen 5G upprepas dessutom i Vasabladets ledare den 11 januari. Ledaren i Vasabladet är skriven av Tom Forsman och han utvecklar vidare Torsten Fagerholms tankar, fast ännu mera ”argisint” än vad Hbl gjort. Det här visar att tidningarna jobbar ihop mot oss elöverkänsliga och det visar att kritiken mot 5G tycks ha träffat IT-industrin i dess akilleshäl.

  Och inte bara detta: I Hbl den 15.1.2020 publiceras också en stor artikel om hur THL:s forskare nu reviderat sin syn på mögelöverkänslighet. Den här frågan togs också upp i Radio Vegas Slaget efter tolv samma dag, den 15.1.Enlgt THL:s färska undersökning kan man inte dra några slutsatser om skolors och andra byggnaders inomhusluft på basen av de symtom som användarna av byggnaderna uppger eller meddelar. I klartext: Symtomen som tusentals barn och unga uppger sig lida av i mögelskolor är mer eller mindre ett psykiskt påhitt. Så uttalade sig THL:s representant i Radio Vega.

  Attacken mot oss el- mögel- och kemikalieöverkänsliga sker alltså på bred front just nu i Finland. Samordnat.

  Tonen i den offentliga debatten är hård: Under mina 18 år som svårt elöverkänslig är det här första gången som man i offentligheten försöker komma åt oss och förklara oss …..ja, hur skall man uttrýcka det, rubbade. Under 15 år har jag haft möjligheten att ganska fritt publicera debattartiklar i Hbl om min elöverkänslighet och om forskningsrönen kring hur strålningen skador människornas hälsa. Tills Torsten Fagerholm anställdes vid tidningen. Han kom från en tidigare chefredaktörsbefattning vid Forum för ekonomi och teknik. Jag har fått den tidningen hem under flera decennier och läst den flitigt och tyckt mycket om den för det mesta. I Forum har man inte alls behandlat mobilstrålningens faror men nog tagit upp på ett mångsidigt och i sig intressant vis den nyaste utvecklingen inom teknologisektorn.
  Men i Hbl har teknologin nu hamnat i ett helt annat ljus, ett mer samhälleligt och hälsovetenskapligt.
  Tidsmässigt hänger det här kanske också ihop med att Nokia för tillfället har svårigheter med att lansera sin egen model av 5G. Nya samarbetsförhandlingar utlystes vid Nokia den här veckan igen. Och om det samtidigt dessutom skulle visa sig att 5G-strålningen på riktigt är farlig för hälsan så kan det ju gå ännu värre.
  Nästa vecka ordnas det i hela världen en samordnad kampanj mot 5G.
  Jag hoppas innerligt att Fagerholm kunde sätta sig in i all den forskning som finns gällande de förutspådda hälsofarorna med 5G och ta upp 5g i Hbl ur ett mer krititiskt perspektiv också. Och jag hoppas att få mina insändare införda i Hbl i framtiden också. Jag älskar öppen debatt !

 4. Den samordnade aktionen mot oss elöverkänsliga och de aktiva 5G-motståndarna skärps till nu dag för dag. Den här veckan ingick i tidningen Sydösterbottningen en helsides artikel skriven av en rätt okänd rikssvensk professor vid namn Per Ödling. Ödling går bland annat åt professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa, som på äldre dagar blivit en av landets mest aktiva 5G-motståndare. Ödlings artikel innehåller annars också en mängd direkta fel – bl.a. att 5G skulle stråla mindre än de tidigare mobiltelefonigenerationerna. Vasabladet återger idag, lördag, nästan hela Ödlings artikel och späder ytterligare på med nya argument mot oss elöverkänsliga.
  Så tala om desperation bland 5G:s försvarare alltså.

  Synd att vänstern inte backar upp oss elöverkänsliga i den här frågan. Men så har det synbarligen alltid varit, ända sedan 1970-talet då de första kärnkraftverken byggdes i Finland med hjälp av dåtida Sovjetunionen. Situationen upprepas just nu då Rostaom från Ryssland ser ut att få rätt att bygga det nya kärnkraftverket i Norra Österbotten. Det är många dispyter jag har varit inblandad i med mina tidigare kommunistvänner gällande synen på Putin och dagens Ryssland. En hel del av de gamla kommunisterna är idag av den åsikten att Putins Ryssland är ”nästan socialistiskt”.
  Jag undrar just vad vänsterförbundets minister Li Andersson har för åsikt om byggandet av det nya kärnkraftverket vid Hanhikivi utgående från rysk finansiering och rysk teknologi. Kanske du kunde svara på den frågan här på vår blogg, Li !?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.