I kläm mellan Fed och OPEC

För några veckor sedan den 2.4. utlyste OPEC+ igen nedskärningar i oljeproduktionen. Vanligtvis kommer sådana meddelanden efter förhandlingar, men den här nyheten var oväntad och överraskade alla. Både den nya nedskärningen och en motsvarande nedskärning på hösten har letts av saudierna, som tagit en aktivare roll i OPEC+.

Givetvis blev saudierna utskällda av amerikanerna för nedskärningen och prishöjningen den kommer att leda till. Prismanipulering är roligt bara då Väst gör det.

G7-ländernas ministrar försöker sänka oljepriset genom pristak, och tanken är att Väst ska kontrollera oljepriset. Priset vill de sänka bland annat för att krossa inflationen, dämpa effekten av centralbankernas ränteökningar och lugna oroligheterna i Europa.

Under hösten såg OPEC+ pristaket som det övertramp det var, och minskade oljeproduktionen. Att Väst ännu valt att gå in i en recession på grund av medvetna beslut i utrikes- och handelspolitiken underströk OPEC+:s behov att ytterligare skära oljeproduktionen. En recession kommer att sänka efterfrågan på olja, och nedskärningar i oljeproduktionsvolymen är en förebyggande handling för att upprätthålla oljepriset och säkra oljeländernas inkomster.

Samtidigt har Fed höjt räntorna för att få grepp om inflationen. ECB kunde inte ouppmärksamma Feds räntehöjning, utan måste svara med en egen räntehöjning.

Om skillnaden i räntenivån mellan europeiska ECB och amerikanska Fed växer för stor, blir den ena regionen mer lockande investeringsmål och kapital flyr ut ur den andra vars valuta följaktligen försvagas. Förutom att kämpa mot inflation, försvarar ECB euron också för att undvika dyrare energiimporter från USA, som nu är Europas största importör.

Teorin för att höja räntor är att det minskar efterfrågan och leder därmed till lägre priser. Det som ofta inte beaktas är det också höjer kostnaderna för lån som behövs för investeringar, och ovillighet att investera ökar sannolikheten för en recession.

Man skulle tro att inflationen är ett gemensamt problem för Väst som länderna skulle koordinerat tackla. Men otakten mellan Fed och ECB indikerar bristande kommunikation mellan dem, och att Fed helt enkelt inte bryr sig om hur dess handlingar påverkar USAs allierade eller resten av världen.

Resultatet av OPEC+:s och Feds handlingar är att energikostnaderna stiger och lån blir dyrare, vilket förlänger inflationen och ökar sannolikheten för en recession.

En annan följd är att krigen som amerikanerna och andra västländer sysslar med eller planerar, kommer att utkämpas med högre räntor, svagare valutor och högre oljepris. Kort sagt, det blir dyrare att kriga.

Det krävdes att Saudierna axlade sitt ansvar som ledare för OPEC+ för att de skulle sluta vara amerikanernas dörrmatta och bli utnyttjade som ett verktyg för att försämra förhållandena i fattigare länder. Amerikanernas neokonservativa handlingar i Iran, Irak, Libyen, Venezuela och andra medlemsländer i OPEC+ har tillsvidare inte haft några märkbara följder.

Någon i OPEC+ tycks ha uppfattat att det finns ingen orsak för organisationen att sälja olja billigt till länder som upprepade gånger handlar fientligt mot medlemsländerna.

 

—-

Några källor:
Opec gambles on higher oil prices, Financial Times Weekend, 8.4/9.4.2023
https://www.ft.com/content/9e1e089e-163d-43a7-9b75-15e2e2cbcfd6
https://www.wsws.org/en/articles/2023/04/03/mkhx-a03.html

Intresserad av teknik, ekonomi och vetenskap, och skriver om dessa i mån av möjlighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*