“Metropolen” tänker generalplanera fram “förtätning” som leder till “förkvävning”

Jag hoppas ni som är helsingforsare bekantar er med den just nu pågående propaganda­turné kring det nya generalplaneförslaget som Helsingfors stads stads­plane­rings­verk pre­senterade i slutet av förra året.

Invånarmöten ordnas  nu nästan varje dag i någon stadsdel. Och tiden för att lämna in an­märkningar mot förslaget går ut om några få veckor. Sen rullar det gigantiska tåget vidare så att man ska hinna få hela planen godkänd och i kraft under nu sittande stadsfullmäktige­period.

Vi deltog vid invånarmötet här på Skatudden, tillsammans med 500 andra skatuddsbor och arkitekt Marja Piimies presenterade där det som kallas Helsingfors generalplan 2050.

Förslaget innebär en så gigantisk byggnadsförtätning av de redan ofta trånga innerstans­kvarteren att det svindlar inför ens ögon.  Bara på Skatudden där jag bor tänker man bygga ungefär lika mycket till som det nu finns byggnader. Det skall ske genom att det byggs dubbla kvarter runt alla stränder. Börjande från Salutorget där det hemska pariserhjulet nu rullar på med i snitt 2 personer per gång i gondolerna. Totalt 2 personer alltså. Det lichtenssteinska bolaget kommer att rulla i konkurs senast nästa sommar.

Hela strandremsan av Skatuddens södra kaj (där Vikingfärjorna nu lägger till) skall bebyggas med dubbla rader med hus (minst i stil med Tölövikens nya byggnadsrad). Det här kommer att ske utgående från direkt stadsplanering utgående från den redan slutförda “Kirjava satama”-arkitekturtävlingens resultat.

Och Skatuddens alla andra stränder skall sen bebyggas utgående från den nya general­planen, som nu forceras med ilfart. Plus att man också täpper till varje litet utrymme i det inre av Skatudden där det finns outnyttjad byggnadsrätt. Och nya byggnadsrätter fabricerar man på begäran hur mycket som helst.

Och lika mycket skall det byggas under jord på Skatudden. I går godkände stads­plane­rings­nämnden (har inte sett protokollet ännu visserligen) förslaget att bygga en jättegrotta under hela Södra Skatudden, dvs hamnområdet för bilparkering. Bilgrottan var initierad av bygg­nadsbolaget YIT och staden följde deras krav. Nu kräver YIT också att en jättetomt intill Vikings färjehamn skall bebyggas med affärshus – ovanför bilgrottan. Och åter niger och bockar staden och säger: Ta för er bara av hamnen. Jag ringde den här veckan till stadens arkitekter och intervjuade dem om  planerna för detta affärshus som YIT initierat och de bekräftade att hela idéen kommit av YIT som samtidigt reserverat tomten åt sig själv med hjälp av ett bindande juridiskt avtal med staden – innan saken ens presenterats för de förtroendevalda i ett enda organ. “Vi måste göra det här avtalet med YIT”, säger arkitekt Marjaana Yläpääski vid staden “för det är så viktigt att få ett grynderbolag att förbinda sig till att bygga”. Jaså ??? Att det skulle vara svårt att få intresserade byggare att bygga ut Helsingfors finaste tomt på nästan en hektar direkt intill Vikingfärjan ?

Jag skrev om det här till stadens politiker, men fick inte ett enda svar av någon. Inte heller Husis eller Hesaris reprotrar nappade på.

Vad är det då som är så speciellt i den här frågan ? Jo – på 1960- och 70-talen skrevs det mycket i tidningarna om de stora grynderavtalen gällande byggandet av hela stadsdelar som politikerna gjorde med de olika byggbolagen (aluerakentamissopimukset). Social­demo­kra­terna fick t ex Alberga, Samlingspartiet Esboviken mm. Hela Esbo och halva Helsingfors byggdes enligt den här modellen där all byggmark delades öppet mellan partierna och deras byggbolag.

Jag trodde att detta slag av korruption var över, men nej. Det fortsätter än idag med ännu större styrka än på 1970-talet. Västmetrons byggande är ett exempel på detta. Alla de skyhöga byggnadsrätterna som nu trollats fram kring de kommande metrostationerna är utdelade enlig samma gamla princip – förutom att det inte nu handlar  om bara politiska partier som dikterar  villkoren utom om – och detta är nytt i Finland – oligarkerna som fördelar byggnadsrätterna. YIT är en sådan oligark  Om YIT lägger pekfingret på kartan på en tomt så inleds en stadsplaneändringsprocess inom 2 månader på området ifråga.

Vi borde avslöja dessa nya oligarker, som egentligen utgörs av en kombination av ägande, maktutövande och också fortfarande: Politiska partiers fördelning av byggnadsrätterna sinsemellan.  I Helsingfors är det Samlingspartiet, demarna och nu främst av allt de gröna som utgör basen för detta nya maktutövande som leder till att vissa oligarkiska grupperingar gynnas. Då Anni Sinnemäki i höstas valdes till ny biträdande stadsdirektör sade hon att hennes främsta strävan kommer att vara att förtäta byggandet i staden och innerstaden. Hon bor mitt på Skatudden.

Då jag nu under den senaste tiden försökt påverka politikerna i de här frågorna har jag stött på ett skrämmande och stenhårt maskineri som lägger fram sina planer med kraften av – ja ett krigsmaskineri.

Och det här är bara början. Generalplanen kommer att dundra fram på alla håll i Helsingfors. Inget lämnas i sitt gamla skick. Och allt det här möjliggörs av ett enda ord i den nya planen:

Generalplan med rättsverkan.

Rättsverkan betyder att  generalplanen kan förverkligas direkt, utan en massa byråkrati med undantagstillstånd och långrandiga mellanprocesser.

Ordet rättsverkan togs med redan i den nya byggnadslagen för ca 10 år sen, men nu först har man upptäckt vilken nytta man har av ordet, då det gäller att hindra all slags demokratisk påverkan.

This entry was posted in Bloggar, Christian. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.