Kvinnor och män

Statistikcentralen har igen tacknämligen utkommit med sin årliga statistiska översikt över jämställdheten i Finland, endast på finska tillsvidare, förhoppningsvis kommer den snart på svenska.

Naiset ja miehet Suomessa 2016 (Kvinnor och män i Finland 2016) heter publikationen som finns på nätet i .pdf-format.

Texten inleds med årtal ur jämställdhetens historia; från och med 1860 fick en äkta man till exempel inte längre aga sin hustru, 1886 startade den första samskolan, 1908 valdes de första kvinnliga riksdags- förlåt lantdagsledamöterna, 1909 stängdes bordellerna i Helsingfors, 1919 fick en hustru jobba utan makens tillstånd, 1930 befriades gifta kvinnor från mannens förmynderskap och fick rätt till egendom, osv. Några axplock ur läget idag:

I fråga om föräldraledighetsdagar – det är ju som känt först när ett barn föds som det uppstår socioekonomiska skillnader mellan kvinnor och män i dagens Finland – är det fortfarande så att det är mammorna som tar ut 90 % av föräldraledighetsdagarna (med konsekvenser för pensionen, se nedan) och papporna bara ynka 10 % (s. 20).

I den mån alltså som socioekonomiska skillnader inte ren har befästs genom könssegregerade yrkesval. Statistiken över yrkesutbildning enligt område och kön visar en ganska hopplöst traditionell könssegregerad arbetsmarknad som tydligen inte heller kommer att försvinna i första taget (s. 23):

yrkesval

Den enda statistik som berör grundskolans elever, där ju pojkar som känt har problem och där könsstereotypier antingen kan cementeras eller motarbetas, är att antalet pojkar som behöver personligt stöd är dubbelt så stort som antalet flickor (s. 37).

Av alla kvinnor i arbetslivet arbetar 59 % för en privat arbetsgivare och 34 % för kommunen medan 84% av männen arbetar för en privat arbetsgivare och 10 % för kommunen. Av visstidsanställda under 30 år är 40 % kvinnor mot 26 % män. Av professorerna vid landets högskolor och universitet är 26,5 % kvinnor mot 73,5 % män.

Kvinnors lägre pensioner beror dels på lägre löner, dels på de av föräldraledigheten åsamkade avbrotten i inkomstackumuleringen, och betydligt lägre är ju kvinnornas pensioner:

pensioner

Så nog tycks det ju finnas uppdrag för det nyss grundade feministiska partiet i Finland, så nytt att det ännu inte finns i partiregistret men nog ren har en webbplats !

This entry was posted in Bert, Bloggar. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.