Trafikpolitik – bil eller cykel? Ja, tack till båda!

Politik är att välja och vilja.

Och i synnerhet inom trafikpolitiken är motsättningarna starka. Låt mig här visa på en kompromiss, som borde kunna tillfredställa stora grupper i samhället. Samtidigt för det här förslaget oss ett steg framåt mot ett mer hållbart samhälle.

För att komma bort från den fossila flottan borde vi satsa på eldrivna fordon, om vi inte orkar trampa på för egen maskin så att säga. Men också efter detta kvarstår en kamp om utrymmet på våra gemensamma vägar.

Låt oss därför satsa på rondeller och fotgängar- och cykeltunnlar under dessa. Inte helt billigt att bygga men kostnaderna för en cykelolycka är stora när bil och cykel möts i närkontakt. Lägg härtill det mänskliga lidandet som inte alls låter sig mätas i pengar när en när och kär berörs.

I Esbo hade vi 94 statistikförda cykelolyckor under åren 2011 – 2015. Av dessa ledde 84 till personskador och tre hade dödlig utgång. Vanda och Helsingfors hade fler olyckor, men i proportion till befolkningsmängden var det Esbo som var mest dödsolyckebenäget. Granskar man ytterligare den geografiska fördelningen av skadorna i Esbo, märker man att Esbo centrum och Esboviken var överrepresenterade med Olars på en tredje plats.

Helt konkret hoppas jag att cykelvägen längs Köklaxleden som leder till Köklax station i norr och i framtiden till Stensviks metrostation i söder skulle kunna fungera som en planskild väg. Det skulle framförallt kräva investeringar i avtaget till Stensviks industriområde där också nya bostadsområden byggs samt i avtaget till Fantsby lite längre norrut. Båda korsningarna är mycket livligt trafikerade med köbildning. Får man bort cyklister och fotgängare ur den här ekvationen, så blir allt mycket tryggare och smidigare för alla parter. Dessutom används denna väg av skolbarn. Längre söderut vore det skäl att granska vägarnas trygghet med utgångspunkt från skolorna, speciellt Storåkers och Lagstads skolor blir då viktiga utgångspunkter. Barn och ungdomar ska kunna färdas tryggt upp till fem kilometer från sin skola!

Dessutom finns det ytterligare ett par samhällsmässiga vinster. Cyklister får bättre kondition än privatbilister och dem som åker kollektivt, och hålls troligen friskare därigenom. Från universitetsstaden Leuven i Belgien berättar en grön stadsfullmäktig, Thomas van Oppens, att gratis kollektivtrafik visserligen ledde till  att bilister övergick som tänkt. Men det gjorde ju också en del av cyklisterna och det var inte alls politikernas syfte.  Ja, just det ja, på tal om kollektivtrafik. Om metron ska betalas enligt principen hälften av kostnaderna från skattebetalarna och andra hälften från biljettintäkter, blir en regionbiljetts pris när skulderna ska betalas med ränta mellan 8 och 9 euro. Enkel väg, alltså. Så förutom en bättre hälsa får du en bättre ekonomi om du väljer apostlahästarna eller en elcykel, helst laddad med gratis solel.

Så en omställning till ett grönare samhälle är varken dyr eller illa för hälsan, utan precis tvärtom. Vad väntar vi på?

Har du synpunkter på var och hur cykelledernas trygghet kan förbättras eller andra synpunkter på trafik är du välkommen med kommentarer.

This entry was posted in Bloggar, Uffe. Bookmark the permalink.

2 Responses to Trafikpolitik – bil eller cykel? Ja, tack till båda!

  1. Bert says:

    Låter misstänkt likt ett valtal. Men substansen förstås OK. Fram för flere cykelvägar och varför inte -banor ! Folk här i Kottby svär visserligen ve och förnbannelse över den nyaste sträckningen av cykelbanan från centrum, nu till Kottby station, som lett till att den s.k Louhiparken nästan har försvunnit; en sån här cykelbana tycks minsann kräva skogsavverkning på ett område som är fyrtio meter brett och dessutom bortsprängning av stora mängder berg för att s.k MAMIL-cyklister (Middle Aged Men In Lycra) sen ska kunna susa fram som på en motorväg..

  2. Ulf Sjögren says:

    Visst är jag kandidat. Fastän i Esbo.

    Alternativet är att göra vissa mindre trafikerade vägar till kombinerade cykel- och bilbanor där max hastighet är typ 25 km/h. Detta har utprovats med framgång i Holland i tätt bebyggda städer, där sidogator blivit cykelbulevarder, men där lokalbefolkningen även kan ta sin bil.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.