Cigarettfimpar en förbisedd miljörisk – tupakantumpit unohdettu ympäristöriski

Cigarettfimpar är ett mycket större problem än det rent estetiska. De innehåller kadmium, som förstör lever och njurar. De innehåller mikroplaster som inte bryts ned utan som förväxlas med plankton av fiskynglet.

Fisk som du äter sedan när den vuxit till sig och fångats. Jag har gjort ett initiativ för att komma till rätta med problemet. Låt oss förbjuda folk att slänga fimparna på marken. Låt oss kräva att restaurangägare städar upp utanför sina ingångar, i fall rökning är tillåtet där. Rösta på nr 716 I Esbo om du instämmer! Initiativet finns nedan. Får gärna kopieras, översättas och användas i andra kommuner och partier!

Tupakantumpit eivät pelkästään ole esteettinen haitta vaan vakavasti otettavissa ympäristöongelma. Ne sisältävät kadmiumia, joka tuhoaa maksan ja munuaiset. Ne sisältävät mikromuovia, joka ei hajoa luonnossa, vaan kalapoikaset syövät sitä planktonin mukana, tai jopa planktonin sijasta. Täyskasvuiset kalapoikaset saattavat päättyä ruokapöydällesi. Olen tehnyt aloitteen siitä, että ainakin tupakantumppien osalta ongelma ratkaistaisiin. Tumppien jättäminen toreille,kaduille ja teille tulisi kieltää laissa. Ravintolaomistajat velvoitettaisiin siivoamaan ne pois, mikäli tupakointi on sallittua niiden ovilla. Äänesta 716 Espoossa mikäli olet samaa mieltä! Saatte kopioida sen, kääntää sen ja käyttää sitä muissakin kunnissa ja puolueissa!

Tobaksfimpar – en förbisedd miljörisk och en möjlig resurs

 

Självfallet är målet en värld fri från tobak. Men så länge som det röks cigaretter, uppstår fimpar. Fimparna anses vara det mest spridda skräpet i världen. Tyvärr är det inte bara en estetisk olägenhet utan också en miljörisk. Fimpens filterdel innehåller plaster. Plaster som inte bryts ned utan bara blir mindre med tiden, dvs mikroplast. Fimpen innehåller också kadmium, ett välkänt miljögift och tungmetall, som skadar framförallt lever och njurar hos däggdjur inklusive människan. Kadmiumets ursprung är vanligtvis den konstgödsel som använts vid uppdrivningen av tobaksplantan.

I Davos i Schweiz, mest känd som konferensort för World Economic Forum, har man kommit längst med att åtgärda problemet. Fimparna samlas in och plasten avskiljs från papper och tobak. Plasten återanvänds efter rening medan papperet och tobaken komposteras.

Även om man inte skulle gå så här långt, måste man få bort fimparna från gatorna. För där stannar de inte länge, utan sköljs med regnvattnet ut i insjöar och hav oftast försnabbat via städernas dagvattensystem. I havet blandas mikroplasterna med plankton och båda äts glupskt av fiskar, som till slut kanske hamnar på din tallrik. Kretslopp är inte alltid bra, kan man ironiskt konstatera.

Enligt uppgift behandlades den här problematiken ur ett medicinskt perspektiv på Finlands Läkardagar i januari 2017.

SFP i Esboviken inlämnar en motion om med syfte att SFP börjar verka för

 

  • att tobaksfimparna insamlas och om möjligt återanvänds
  • att det blir förbjudet att lämna en fimp på gatan eller i naturen
  • att överträdelse får en påföljd i form av böter
  • att restaurang-, pub- och nattklubbsägare åläggs att samla upp fimpar inom en lämplig radie räknat från etablissemangets in-/utgång.
  • att information om detta sprids till partiets representanter i miljönämnder, men också övriga kommunala beslutsfattande organ
This entry was posted in Bloggar, Uffe. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.