Jämställdhet med #metooknorr

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat den sjätte sk. jämställdhetsbarometern, för år 2017 (SHM:s publikationer 8/2018). Den finns också på webben som nätpublikation och kan laddas ned i .pdf-format. Den är på 168 sidor och finns tills vidare endast på finska.

Jämställdhetsbarometern har publicerats sen 1998, med 3 – 5 års mellanrum. Projektet har letts och koordinerats av Centret för jämställdhetsinformation vid Institutet för hälsa och välfärd på uppdrag av ministeriet. Det praktiska arbetet med att insamla data har utförts av Statistikcentralen genom telefonintervjuer. Som intervjuobjekt har valts ett statistiskt representativt sampel på tretusen personer av vilka 56 % gick med på att bli intervjuade. Lågutbildade män under 30 har i högre grad än övriga avböjt att bli inter­vjuade varför barometerns resultat i fråga om dem är mindre pålitliga. Frågorna finns med i rapporten som ett 38-sidigt appendix. Man har genom åren försökt hålla frågorna oförändrade för att möjliggöra jämförelser och för att kunna urskilja trender under de tjugo år som barometern publicerats.

Jämställdhetsbarometern mäter alltså attityder till, åsikter om och erfarenheter av jäm­ställdhet i det finländska samhället och visar hur de utvecklats under de senaste tjugo åren. I inledningen konstateras att det i attityderna förändras, men långsamt; kvinnor och män bedöms nu vara lite mer jämställda än tidigare. Män anser dock ofta att jämställdhet redan har uppnåtts medan kvinnor anser att män har en bättre ställning i samhället.

Särskilt kvinnor under 35 upplever fortfarande sexuella trakasserier och osakligt bemö­tande, liksom att deras kön medför nackdelar i arbetslivet. Att ta ut familjeledighet är svårare för män än för kvinnor, särskilt på arbetsplatser inom den privata sektorn. Inom parförhållanden råder fortfarande en traditionell uppdelning av ansvaret för hushålls­arbetet; kvinnor upplever att de bär för stort ansvar för hushållsarbetet. De gemensamma utgifterna i hushållen delas oftast jämnt, trots att männens inkomster bedömdes vara större än kvinnornas. I det följande några plock.

Kvinnor upplever att sexuella trakasserier ökar hela tiden; från att ca 10 % av intervjuade kvinnor upplevde att de blivit trakasserade år 1998 till nästan 30 % år 2017, jämfört med mäns oförändrade ca 5 % (diagram 11 s. 39). Vilket ju kunde anas med tanke på #metoo..

Över 30 % flere kvinnor än män är rädda när de rör sig ensamma på natten (diagram 13 s. 43).

På arbetsplatsen upplevs könet som ett hinder av 25 % kvinnor jämfört med 5 % män (diagram 26 s. 69). Mindre än hälften av kvinnorna upplever inte könet som ett hin­der jämfört med 80 % av männen (diagram 27 s. 70).

Hushållsarbete och andra hemsysslor fördelas fortfarande mycket ojämnt (diagram 37 s. 99). Bil- & datorunderhåll sköts av mannen och allt som har med barnen att göra av kvinnan (diagram 39 s. 103).

Men kolla själv – tankeväckande läsning.

This entry was posted in Bert, Bloggar. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.