Varför är jag nästan den enda som kämpar mot IT-industrin och kärnkraften ?

Ibland förvånar det mig hur vänsterpolitiken (och “vänster-gröna”) idag handlar om allt annat än om konkret kamp mot konkreta “kapitalister” och “monopolbolag” (jag har satt citationstecken kring de här orden eftersom deras “klang” i mina öron idag är annorlunda än vad den var på 1970-talet).

Vänsterpolitiken handlar nu mer om kamp mot regeringspolitiken och kanske främst försämringar av gamla förmåner. Men den handlar inte speciellt tydligt om kamp mot privatiseringen – något som är det mest kännetecknande för dagens högerpolitik. Något som går fram på alla håll och kanter med stormsteg just nu. Och då talar jag egentligen om privatisering i vidare bemärkelse. Det handlar i lika grad ockå om en ständigt ökande kommersialisering av t.ex. kulturfältet och rundradioverksamheten (“Yle”). Och hur problematisk den här kommersialiseringen är kan man på ett i det närmaste kliniskt och patologiskt sätt följa med i Esbo Stadsteaters nya och helt fantastiska pjäs Esitystalous 3 – Radio, som skrivits och regisserats av Juha Jokela och fick sin premiär på onsdagen den här veckan. För mig personligen kom vistelsen på den här premiären att annars också betyda att jag hamnade in i politikens Centrum. Jag satt bredvid Timo Soini.

Pjäsen Radio visar hur en liten privatradiostation i Hagalund hamnar in i en process där ägaren tvingar fram en “kanalprofilförändring” för att det ekonomiska resultatet skall uppnås. Kanalförändringen innebär främst av allt en kommersialisering av kanalinnehållet, en uppluckring av radiostationens autonomi och frihet att välja musik utan en kommerisell spellista. Hela pjäsen handlar om hur de anställda berörs av den här förändringen och kommersialiseringen. Jag har aldrig i mitt liv varit med om en lika fin beskrivning av vad privatisering av det redan privata innebär. Gå och se pjäsen – den går ännu in till vintern !

Den här privatiseringen och kommersialiseringen, “fördummandet” i politiken är kärnan i vad som händer idag, huvudfåran i politiken och i alla förändringar.

På 1970-talet var jag också ekonomisk journalist och gjorde hundratals med artiklar baserade på forskande (grävande) journalistik om hur de enskilda stora monopolföretagen ägdes och hur de dikterade politiken i Finland. Jag gjorde bl.a. den första och enda stora forskningen i hur Ålands finanskapital var uppbyggt i grunden. Artilen publicerades i Vasabladet och i Kommunistit-tidningen. Jag undersökte under 15 år hur ägandestrukturerna förändrades i vårt lands storbolag och hur detta kom att inverka på politiken och regeringens insatser dessa bolag till godo.

Sedan 2003 har jag koncentrerat mig på två saker: På de stora IT-bolagens aktiviteter och på kärnkraftsindustrin i Finland. Orsaken till det här gissar ni kanske: Jag blev gravt invalidiserad då av mögel på arbetsplatsen och blev i snabb takt svårt el-överkänslig. Hela min immunitet slogs ut på 3 månader och jag kom att leva helt utanför alla elfält och radiofrekvent strålning (och mögelsporer och kemikalieavdunstningar) i över 10 år efter det.

Min situation är ungefär likadan idag, men jag kan igen se på TV, använda mobiltelefon och använda dator – under vissa förhållanden.

Under de här drygt 15 år som gått sedan mitt insjuknande har jag ständigt forskat i hur IT-bolagen går till väga för att kunna växa som de gör och öka sin makt i hela samhället och hur ingen politisk kraft i Finland motarbetar detta eller det att IT-bolagens aktiviteter i grunden bygger på att utveckla och sprida apparater som fungerar trådlöst och strålar på mikrovågsnivå kraftigt, äventyrande människornas hälsa allt mer.

Och vid sidan av det har jag forskat kring kärnenergisektorns motsvarande agerande. Det är fullständigt obegripligt hur det ryska statsägda kärnkraftföretaget Rosatom kunnat bli största ägare i Fennovoima som kommer att bygga ett nytt kärnkraftverk vid Norra Österbottens kust. Vi har under de senaste åren kunnat följa med den stora Fukushimakatastrofen i Japan där 3 härdsmältor i tre kärnreaktorer startade efter en tsunami och en jordbävning. Härdsmältorna har på intet sätt börjat avta i styrka ännu – tvärtom. Följ med på en Wikipediasajt på nätet dag för dag hur läget utvecklats i Fukushima sedan katastrofen. Hos oss har det nya Olkiluotokraftverket inte startats ännu och nu kommer Fennovoimas kraftverk ytterligare. En katastrof i något av våra kraftverk skulle göra stora delar av Finland obeboeliga för de kommande hundratals åren. Jag har bekantat mig noga med hur de finska myndigheterna backar upp Rosatom i Pyhäjoki nu under byggets första skeden. Kravallpolis och terrorismbekämpningsgrupper från polis och militär har ständigt används mot de fredliga demonstrationerna mot Fennovoimas bygge. Det har skapats en “zon” kring Rosatoms bygge som är totalt avstängt från omvärlden. En helt rysk zon där det inte finns någon som helst demokratisk insyn i vad som pågår där eller hur man skyddar området. Allt påminner om den skrämmande filmen Stalker, som Tarkovskij i tiden. Den sittande regeringen och president Niinistö har ständigt backat upp Rosatoms projekt i Finland. Vänstern arbetar inte mot kärnkraften och de gröna är helt splittrade i frågan. Faktum är att det var tack vare de grönas insatser i regeringen i tiden som hela projektet godkändes och började förverkligas – trots att det sedan senare kom att bli en orsak till att de gröna lämnade regeringen. Men då var projktet genom godkänt och startat. Man tycker att de gröna efter det ständigt borde ha kritiserat projeket, men det gör de inte.

Vänster och de gröna har inte heller på något vis riktat speciella politiska krav eller strävanden mot IT-industrins framgångar och göranden. Trots att IT-industrin är i särklass den starkaste industrin i Finland just nu – vid sidan av vår gamla träförädlingsindustri som det igen “går bra” för. Men gällande träförädlingsindustrin har det ställts oerhört starka miljökrav på industrin idag. Och utsläppen är idag en bråkdel av vad de var på 1950-talet eller senare också. Jag insjuknade för övrigt som tvååring i astma, då vi om somrarna bode “under Jakobstads cellolosafabriks pipor”.

Det finns inga ordentliga utsläppsrestriktioner för IT-industrin. Den giftiga och cancerframkallande (enligt WHO) mikrokrovågsstrålningen får bibehållas på samma nivå eller ännu öka idag. Den nya omfattande strålningslagstiftningen behandlas just nu i riksdagen. Gällande den jonisrande strålningen (radioaktiva) är lagen en litet förbättring men gällande ickejoniserande strålningen  är lagen en försämring. 5G-tekniken kommer med tiofaldigt förhöjd strålning utan att detta alls skulle beaktas eller krinskäras i lagen.

Kampen mot de här företagen och deras åtgärder är en kamp inte bara mot storbolag utan också en kamp för förbättrad hälsa för människorna, trygghet, demokrati. På alla de här punkterna missar vänstern och de gröna nu målet. Tyvärr.

Men det finns tid att göra förbättring i politiken och öppna ögonen.

 

This entry was posted in Bloggar, Christian. Bookmark the permalink.

10 Responses to Varför är jag nästan den enda som kämpar mot IT-industrin och kärnkraften ?

 1. Bert says:

  Varför du är – eller upplever dig vara – nästan den enda som kämpar mot IT-industrin och kärnkraften kan jag naturligtvis inte svara på. Men att jag inte själv anser dem vara nåt att kämpa mot kan jag nog motivera.

  För mig är IT-industrin dels nåt jag själv jobbat inom och tror mig känna någotsånär bra och inte alls tycker är skrämmande, snarast tvärtom (det enda lite skrämmande är att utvecklingen går så snabbt att det med stigande ålder blir svårare att hänga med ;-) och dels är datorer, internet, artificiell intelligens mm mänsklighetens mest avancerade produktionsmedel – marxistisk term – någonsin och i den meningen ytterst fascinerande.

  Och kärnkraft är tills vidare den enda energikällan som inte förorenar och belastar miljön under normaldrift och som är tillgänglig också när det är mörkt och kallt och inte blåser, så där som i Finland under den långa vintern. Och kärnkraftsindustrin, liksom flygindustrin, analyserar ju mycket noggrant olyckor och katastrofer, för att förbättra säkerheten. Och när vi sen i en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid äntligen lyckas få till stånd ett fungerande fusionskärnkraftverk så försvinner alla risker förknippade med kärnkraft.

  Att det är storbolag som bygger och driver kärnkraftverk beror ju på att de är så stora projekt att ingen mindre aktör skulle gå i land med det. IT-industrin däremot är ju med några få undantag (Microsoft, Google, Amazon etc) väldigt decentraliserad och mycket beroende av ett otal små uppstartföretag (t.o.m finländska).

 2. Christian Blom says:

  Intressant. Storbolag som man själv jobbat inom men som ändå är stora monopolföretag, behöver alltså inte motarbetas av “kommunisterna” (igen detta citationstecken för klangen på ordet är annan idag än på 70-talet). Finns det då något storbolag alls som man kunde kritisera och kräva jämnare inkomstfördelning inom – vänsterfolk jobbar väl inom alla företag.

  Att den nya tekniken är fascinerande är en sak – att den för det mesta strålar giftiga mikrovågor på människorna och nu på hela mänskligheten är en annan sak. Det är bara skeptikerna som säger emot det faktum att mikrovågsstrålningen är cancerframkallande. FN underlydande WHO har slagit fast att mobiltelefonernas mikrovågsstrålning är cancerogen i kalss 2B. Det är ett faktum som inte ens skeptikerna kommer ifrån.

  Och att inte kärnkraften skulle förorena naturen i “normaldrift” är en stor lögn. Till normaldriften hör att ta hand om allt radioaktivt avfall efter det att kärnbränslet är slutanvänt. Det strålar och förorenar naturen i 10 000-tals år efter avslutad “normaldrift!” och i värsta fall exploderar kärnkraften mitt under normaldrift av mänskliga brister (Tjernobyl) eller av naturens nycker (Fukushima) – och i fall detta sker så är det slut med den fjärdedel av Finlands territorium där kraftverket råkar ha befunnit sig.
  Rosatom som är största ägare i Fennovoima tillverkar dessutom Rysslands alla kärnvapen, så det är i gott sällskap vi är.

  Det finns ännu större faror förknippade med framtidens fusionsreaktorer dessutom.

  Så – allt som allt: varfför är jag nästan den enda som kämpar mot dessa giganter som dessutom utsätter hela mänskligheten för oändligt stora hälsofaror ?

 3. Bert says:

  Har svårt för såna här (medvetet vilseledande ? och) emotionella utbrott där mikrovågor är ‘giftiga’, fissionkärnkraft ‘exploderar’, fusionskärnkraft är ‘ännu farligare’ och storbolag utsätter mänskligheten för ‘oändligt stora hälsofaror’.

 4. Christian Blom says:

  Bert ! WHO:s cancerorgan IARC har klassificerat mikrovågsstrålningen och den svaga elektoromagnetiska strålningen såsom antagligen cancerframkallande i klass 2B. Du måste godta detta oberoende vad du personligen anser eller tycker. Också Europarådet har gett en mycket allvarlig varning för mikrovågsstrålningen i ett beslut från 2011. Jag förstår att det känns illa för dig som tidigare jobbat med Nokaia och IT-industrin. Men så här är fallet.

  Jag skulle nog kalla dig för en typisisk skeptiker, som inte tror på att det finns teknik som har hälsovådliga effekter. Kärnkraft t ex och mikrovågor. Du kunde ju pröva med att bo en tid i Tjernobyl eller i Fukushima i Japan och se hur det känns.

  På vilket vis anser du att jag vilseleder någon ? Om jag berättar vad FN:organet WHO har beslutat gällande mikrovågsstrålningen så handlar det då om “vilseledande” ?

 5. Bert says:

  För att alltså vara mera exakt om vad WHO säger: WHO har INTE slagit fast att mobiltelefonernas mikrovågsstrålning är carcinogen i klass 2B utan att radiofrekvent strålning eventuellt på lång sikt kan vara carcinogen (grupp 2B), dvs att det eventuellt kan finnas ett samband mellan strålningen och cancer men att man inte kan utesluta att ett sånt antaget samband kan bero på slump, fördomar eller sammanblandning. Här WHOs text.

  Sammanfattningsvis och i synnerhet gällande mobiltelefoners strålning: “A large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use”.

 6. Bert says:

  Om jag säger att strålning är carcinogen i stället för att säga att den eventuellt på lång sikt och baserat på många osäkra antaganden kan vara carcinogen tycker jag personligen att det är vilseledande.

  Det är klart att det finns hälsofaror förknippade med teknik. Mitt flyg kan till exempel störta. Men ändå tänker jag inte gripas av flygskräck. Och inte låta mig shejmas heller för den delen, för att jag flyger alltså. Man kan väl åtminstone försöka förhålla sig på något sätt rationellt.

 7. Ernst says:

  Could one agree that, cancer risk or no cancer risk, electromagnetic radiation is a very serious bother to some persons (I know of several). And what to do about it? It reminds me a bit of the discussion about astrology: it is something which quite some people are VERY proud of not believing in whereas I found during my work in a research lab by accident some quite convincing evidence that it it does have SOME effect (quite without believing that it is the stars or planets which produce that effect …). And in the case of sensitivity to electromagnetic radiation it is not just a question of believing or not believing in some academic sense, but of seriously suffering.

 8. Christian Blom says:

  Bert läser nog WHO:s gamla pressmeddelande från 2014 som “fan läser bibeln”. Jag vet att meningarna är libndrigt sagt delade inom WHO gällande elöverkänsligheten. Men IARC – organet för cancerforskning som lyder under WHO har entydigt år 2011 klassificerat mikrovågsstrålningen (och tidigare alla annan elektromagnetisk strålning också för den delen) såsom cancerogen i klass 2B.
  Det är klart att det alltid handlar om effekter på ganska lång tid. All forskning pågår alltid under cirka 10 år innan man kans säga något. De största cancerforskningarna kring mobilstrålningen gjordes mycket tidigt under 2000-talet då mobilerna inte ens ännu var så vanliga och då man fortfarande delvis använde lindrigare analoga signaler. Nu är alla signaler digitala och modulerade så att de “sprängs” ut i luften och in i cellerna. Det kommer ständigt ut nya forskningsrön i vilka man kunnat påvisa sambandet mellan cancer och mobilstrålning. Och det pågår hela tiden sådana forskningar.
  Bland IT-indusrtrins representanter pågår nu ett febrilt lobbningsarbete för att få bort WHO-klassificeringen 2B för denna strålning. Samtidigt håller det interanationella organet ICNIRP på att höja på de tillåtna strålningsvärdena i luften så att 5G skall kunna tas ibruk överallt. ICNIRP är en tysk stiftelse med representanter för nästan allöa västländers IT-folk och de dikterar de skyhöga tillåtna strålningsvärdena bland annat i Finland. För en dryg vecka sen godkände Finlands riksdag en ny omfattande strålningslag där det sägs rakt ut att Finland följer ICNIRPS rekommendationer gällande tillåtna strålningsvärden.

 9. Bert says:

  Att läsa bibeln ‘som fan gör det’ är nog det enda förnuftiga sättet att läsa den. Annars riskerar man nog att hamna bland fundamentalister och annat vidskepligt och inte sällan väldigt stridslystet pack.

 10. Christian Blom says:

  jag fortsätter ännu på den här diskussionen för att den är lika viktig som klimatfrågan.

  I går gav FN:s klimatpanel ut sin ultimata varning för vad som händer med vårt liv och vår natur här på jorden om vi inte minskar på koldioxidutsläppen och skyddar de “inkapslade koldioxidlager” som finns i skog och träsk mm. Världen har tagit nyheten på allvar. Läs fast dagens Hbl eller Hs eller lyssna på slaget efter 12 och Politikkaradio i Yle puhe.

  WHO-organet IARC:s utlåtande 2011 var också gjort av en FN-panel, bestående av världen kunnigaste cancerforskare. Och de gick ut med en liknande varning till världens befolkning gällande mikrovågornas allt vidare användning i vardagen som nu klimatpanelen gjorde gällande fossila bränslen och utsläppen från dem.

  I bägge falle handlar det om FN-paneler och liknande uttalanden.

  Jag vet inte vad Bert anser om klimatfrågan men varför ifrågasätter du den andra panelens uttalande ? I bägge fallen handlar det redan om kalla fakta som vi måste lära oss att leva med och motarbeta.

  Om du en gång jobbat vid Nokia och känt samhörighet med bolaget kan du inte motarbeta alla nya rön gällande strålningen.
  2011 var det dessutom på vippen att klassificceringen av mikrovågor hade blivit 2A. Det visade sig att en av panelledamöterna (från Sverige) var anställd vid sin brors företag som lobbare. Brodern ägde ett IT-företag. Denne svenska professor uteslöts ur panelen i sista stund och läget var ganska kaotiskt i panelen i det skedet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.