Mansfrågor på presociala medier

Jämställdhetsdelegationens manssektion ska i dagarna fira sitt trettioårsjubileum och jag har ombetts uttala mig om den så kallade MAN-listan, som på mitt initiativ startades 1997 då jag satt min andra period i sektionen. Därför denna tillbakablick.

MAN-listan var en föregångare till dagens sk. sociala media. 1997 hade bara hälften av ungdomarna överhuvud rört sig på internet. HTML, det språk med vilket webbplatser byggs upp, höll först på att standardiseras. Sociala medier var ett okänt begrepp, Face­book kom först 2004. Det som fanns var diskussionsforum upp­byggda som e-postlistor; man prenumererade på en lista och fick då allt som postades till listan till sin inbox.

MAN-listan skulle alltså diskutera maskulinitet och mäns villkor, under devisen manlig­hetens olidliga lätthet. Feminismens andra våg höll då på att övergå i den tredje och vi profeministiska män såg med avund på kvinnornas – ofta flickvänner eller hustrur – systerskap och kände oss utanför, vi ville ha något liknande broderskap. Vi hade ju ren åtminstone på svenskspråkigt håll vissa mansgrupper för personlig utveckling och med­vetandegörande men någon större och mera organiserad mansrörelse fanns inte och förhoppningen var väl att genom ett offentligt forum där manlighet kunde diskuteras och problematiseras eventuellt åstadkomma nåt.

Under det första året, 1997, var aktiviteten på MAN-listan obetydlig, endast tio inlägg postades till listan, av dem åtta av mig. Sen kom listan småningom upp i fart, först kom mansforskare – först från Tammerfors, sen Helsingfors – med, sen mansaktivister i olika schatteringar, några kvinnor och sen till sist, från 2004 framåt, antifeministiska värstingar och troll. Och då började listan också överges av många som upplevde den aggressiva atmosfären som motbjudande och den stora mängden e-post som besvärande. Under det intensivaste året (2004) postades ca 2400 inlägg till listan:

Aktiviteten varierade ändå väldigt, av de ca 2400 inlägg som postades till listan år 2004 stod sex personer för ca 1700 (ca 71%) och av dessa sex var fyra antifeminister (med sammanlagt ca 1330 inlägg / 78 %) och två profeminister (ca 370 inlägg / 22 %). Listan hade då ren krympt från över hundra e-postadresser i maj 2001 till ca fyrtio i slutet av 2004:

Stämningen på MAN-listan hade då också blivit så polariserad och aggressiv att jämställd­hets­delegationen, som stod för listans mycket måttliga driftskostnader, 2006 beslutade att av­sluta listan. Den hade då ren en tid gett delegationen gråa hår på grund av de allt frek­ventare och emellanåt rabiata utfallen mot kvinnor och jämställdhet. Å andra sidan hade listan fyllt sin kanske inte tillräckligt uttalade men dock uppgift, att få till stånd en diskus­sion om mäns roll och ansvar i jämställdhetsarbetet. Listan ansågs också vara tekniskt föråldrad, 2006 fanns ju ren Facebookgrupper och webbplatser. Den tyvärr enda större finska mans­rörelsen, mer eller mindre antifeministiska Miessakit, kom igång ungefär sam­tidigt som MAN-listan och en del av dem som fanns på listan är numera aktiva där.

Skulle MAN-listan ha fortlevt till våra dagar skulle den nog ha exploderat efter #metoo. Eller kanske tystnat, vem vet..

MAN-listan finns arkiverad på Kabelknuten. En pro gradu-avhandling gjordes också om listan.

This entry was posted in Bert, Bloggar. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.