Det virala debaklet

En total överreaktion. Jag finner inga andra ord för den finländska regeringens handlande, då bottnen gick ur den så kallade krishanteringen i och med att begränsningarna och uppmaningarna är grundlagsstridiga.

Jag tycker det redan för länge sedan upphört att vara en debatt kring en virusinfektion. Då smittan först uppträdde i januari i Lappland så att det var uppenbart att det var frågan om just corona, fast det fallet kan ha föregåtts av tidigare okategoriserade sjukdomsutbrott, sades det att det inte var något att hetsa upp sig över, det var ett opåkallat mediedrev och inget mer än en sjukhusrutin. Jag har ändå svårt att tro att smittan kunde ha hållit sig borta från det inte alls så isolerade Finland så länge, så tror snarare att den spridits vidare omkring redan i början av året (har hört nämnas om folk som presenterat symptom som WHO senare, något tag i mars, uppmanade att klassa som corona). Det riktigt kufiska i mitt tycke är att somliga patienter inte ens informerats om att det var just detta virus de led av, samtidigt som folk som velat bli testad ännu i mars vägrades prov eftersom det i sjukvårdsdistrikten ansågs onödigt.

Jag undrar om inte regeringens motiv för begränsningarna var att ligga de övriga EU-länderna i kölvattnet, att gå i bräschen för det som blivit en internationell säkerhetspolitisk fråga och sedan plocka egna politiska poäng genom att visa sig driftig men samtidigt ignorera både ekonomiska hänsyn, andra faktorer som social sammanhållning och kontinuitet för viktiga funktioner, som normal hälso- och sjukvård och undervisning. Och framför allt presentera situationen som ett rättfärdigande för att vidta åtgärder som inte har stöd i grundlagen, helt enkelt, som inte är grundade i rättspraxis och följaktligen inte kan tillämpas, vare sig det gäller begränsningarna för näringsverksamhet eller gränserna, där kontrollerna övergick i regelrätt förbud som saknade lagrum och som upprätthålls med hjälp av rekommendationer som tydligen uppfattas som bindande tvång av den tillämpande myndigheten men som i själva verket saknar laga grund och inte kan anses vara mer än just rekommendationer, påståenden till följd av verbal akrobatik som tydligen statsministern ännu hoppas kunna rentvå sig med.

Charaden med att “isolera” en del av södra Finland saknade all logik; att sätta polisresurser på att övervaka om någon rörde sig mellan byarna på den nästan fiktiva gränsen, vilket man de facto gör hela tiden utan att det för den skull leder till infektionssjukdomar, var ändå något som bara legendens bembölingar kan hitta på. Slående är däremot hur finländarna tar till sig informationen, synbarligen för att det finns någon sorts social beställning hos åtminstone visa sociala strata på klara direktiv, fasthet och beslutsamhet från regeringshåll, där allt kring undantagssituationen verkar gå hem till den grad att det inte är masspsykologiskt vettigt att underblåsa en sådan masshysteri. Och detta samtidigt som prevalensen av viruset är så låg att Finland det i själva verket knappast behövt några åtgärder, förutom möjligen då att avblåsa kryssningstrafiken. Att det däremot urartat i rena angivarsamhället vad gäller normal gränstrafik inom Norden så är oförsvarligt; givetvis rör sig både människor och gods och det har ingen reell verkan på smittospridningen.

I själva verket kan jag inte se hur det är socialpsykologiskt försvarbart att bryta ned normal social interaktion och inkräkta på grunden för civilsamhället (då grannen knappt vågar vinka till dem på andra sidan rån och släktingar inte vågar ses för detta osynliga hot som de tror folk bär på så är det inte mer vettigt). För att då inte tala om folk på vårdhem som suttit i isolering i tre månader som preventiv åtgärd så måste man utvärdera hur långt man kan gå i konstruktionen av riskmoment utan att det är fullkomligt inhumant.

Och jo, jag kan mitt om virus och har en god vän som drabbats. Ändå är jag av åsikten att det här är en kolossal överreaktion, att viruset antagligen var luftburet (inte bara droppsmitta) och att det därför redan gått igenom befolkningen, utan att ha orsakat ens den dödssiffran som den vanliga säsongsinfluensan årligen gör (enligt en av direktörerna vid Institutet för hälsa och välfärd är det normalt någonstans mellan 500 och 2000 per säsong som stryker med i influensa, vilket är mycket beklagligt, men slående är att folkhälsodirektören bara uppskattade detta antal, exakta siffror hade hon inte brytt sig i att forska fram). I det hänseende är inte coronan det virala hot som man utmålat det som, de facto för Finlands del snarare ett ekonomiskt framtida trångmål. En ytterst bra analys i ämnet kan läsas här, forskning kring förekomsten, dödligheten och spridningen:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/mikkopaunio/

6 kommentarer på “Det virala debaklet

 1. Hmmmh … . It IS such a question what to do if there comes a new type of infection, which is in fact so new that even science can for quite a while not say anything precise how infectious it is, what exactly to do in order to treat those infected, how it is transmitted, etc. etc.. And as no government wants to be held responsible for any large number of victims, it is improvising to the best of the available knowledge and (also its own) intelligence. Which I think worked in Finland rather well (comparing to the 4000 dead in Sweden and the over 100.000 dead in the USA). And as to the quarantine imposed just on Nyland, it was just logical: Helsinki is presumably the place where most travelers from abroad do arrive (possibly bringing with them the virus), Nyland (being 3 % of the area of Finland, but housing 30 % of its population) has especially ”good” conditions for the virus to spread, so that an attempt to hinder a further spread of the virus by keeping Nylanders for a while in the area was at least no stupid idea. Of course, nothing and nobody is perfect, and the government was meanwhile admitting some mistakes, but if one compares to the reactions of other governments, I think Finland has reasons to be rather satisfied. – And as a final note concerning ”spread of the virus”: just 4 days ago I saw in the tram the announcement that at least 5 virus infections had been traced to Sinebrychoffs Park, and that was BEFORE I saw last Saturday just HOW full the park can be in hot weather (and also experienced HOW careless people can become once they have a good dose of alcohol n their system …).

 2. Lite väl många ’tror’ och antaganden för att vara särskilt övertygande. Som 70+are är jag faktiskt helt glad över att smittan i Finland har hållits rätt bra i schack och har ingen som helst avsikt att besöka mina barnbarn i Sverige särskilt snart. För många lik, där. Också rätt nöjd med att detta militaristiska land ansett att undantagslagar behövs, även om förverkligandet svajade en hel del – detta är inte en influensa, som man var vana vid att hantera, utan en sars och fungerar faktiskt i viss mån på annat sätt.

  Påståendet om virusets låga prevalens är rätt ironiskt med tanke på att detta kan ses som en följd av precis de åtgärder som gjordes – åter har vi Sverige, i detta fall Västra Götaland, som praktiskt jämförelse.

 3. På något plan kan man se det som gjorts i Finland under våren som ”överreaktion”, men månne inte åtgärderna och det att människorna följt reglerna räddat t.ex. just mitt liv, som hörande till riskgruppen på många vis.
  Om regeringens åtaganden varit lagstridiga må man senare analysera och dra slutsatser kring.
  Det enda viktiga här är att sluta att jämföra den nya Coronan med vanlig säsongsinfluensa. Vi har nog med bevismaterial för att påstå att den nya sjukdomen är tusentals gånger farligare än en vanlig influensa. Minns också att Spanska sjukan återkom i tre år som tre ”vågor” och blev ettrigare och värre för varje gång. Den drabbade till slut främst yngre människor. Så det återstår mycket ännu innan vi vet vad allt Coronan tänker ställa till med. Och därför är det bra att samhället nu testat alla krisåtgärder som kan komma ifråga.

  En helt annan sak sen är EU:s krispaket och Finlands eget ”rädda kapitalismen” krispaket.På de punkterna händer det en hel del nu bakom kulisserna som handlar om gigantiska inkomstöverföringar som vänsterfolket rätt litet får grepp på.

  Och ja: Mikko Paunios artikel som Anna-Karin refererar till. Paunio är cyniker och ”skurk” av första rang. Jag har kämpat med honom under 16 långa år gällande elöverkänsligheten och de eventuella hälsoriskerna med mikrovågsstrålning. Paunio har varit och är väl ännu överläkare vid Social- och hälsovårdsministeriet och han är den som sett till att staten inte tagit ett enda beslut i vilket man skulle kritisera IT-bolagen och mobiltelefonerna strålning. Han har varit den avgörande tjänstemannen bakom all lagstiftning på området och jag har i tiden fört diskussion med honom både brevledes och per telefon. Han är den läkare som vet ”bäst av alla” att mikrovågsstrålningen ”inte är hälsovådlig”. Så det ligger i kongruens med det att han förhåller sig cyniskt och skeptiskt till Coronans risker – speciellt såklart för att det existerar konspirationsteorier kring sambandet mellan 5G och Coronan.

 4. Beklagar din dåliga erfarenhet av Paunio, Christian, men här tycker jag han hade en bra poäng angående dödligheten till följden av smittan, senast nämnde han 0,33% dödsfall, kanske är det lägre, och förklarar ingående bakgrunden. Tvärtom tyckte jag att han här faktiskt gick mot strömmen vad gäller åsiktsklimatet, så det var belysande.
  Vad gäller jämförelse med säsongsinfluensa, versus corona med drag av SARS, så måste man dels ha insikt om dödligheten i influensan, i Finlands fall högre än i corona, och förstå att olika slags virus kan leda till att allmäntillståndet snabbt försvagas, försvåra andningen, orsaka en stark autoimmunreaktion och akut allmäninfektion. Det är det som förvånar i det finländska resonemanget; det är inte någon drastisk skillnad mot de influensavirusen, men mediatiseringen är oerhörd.
  Vad gäller Finland och Sverige, så läste jag en debattartikel i ÖT, citerar; ”Om Finland eller Sverige valt den bättre strategin för att hantera coronaviruset är en intressant fråga. Som alltid måste man försöka se till helhetsbilden, och helt säkert kan vi inte få ett bra svar på frågan förrän om något år, när vi har ett jämförbart facit för olika länder.
  Kanske kan vi inte ens då göra en rättvis jämförelse, eftersom viruset knappast beter sig likadant överallt och samhällena i en mängd avseenden fungerar olika. Till detta kommer faktorn slumpen.”

 5. för att citera svt
  Granskning visar: 30 procent överdödlighet
  Med hjälp av data från söktjänsten Ratsit har vi kartlagt överdödligheten under några av de mest intensiva coronaveckorna genom att jämföra med ett genomsnitt för motsvarande period tidigare år.

  SVT:s granskning visar en överdödlighet på närmare 30 procent för äldreboenden i hela landet. Tittar vi specifikt på region Stockholm, som har varit hårt drabbat under coronapandemin, är överdödligheten 100 procent. Statistiken säger ingenting om hur många som har dött i covid-19, men den ger en indikation på var smittan har slagit till.

  Vi ser runt 40 äldreboenden runt om i landet som sticker ut extra mycket och där dödligheten har mer än fördubblats

 6. Hej Karin
  Jag vet inte om allt nu handlar om ett mediespektakel och överreaktion. Till en liten del kanske. Vi lever ju i en tid då mediernas betydelse ökat enormt och då de sociala medierna dessutom jagar upp stämningarna.
  Man kunde ju ha hoppats på att folk skulle reagera lika starkt på klimatuppvärmningens nya yttringar varje år: Skogsbränderna runt om i världen, de starka tropiska stormarna, glaciärsmältningen, perioderna med rekorhetta, insektinvasion mm. Men eftersom allt detta alltid främst är en lokal händelse så sprids inte paniken globalt, såsom nu med Coronan. Skogsbränderna är en tråkig sak för australienarna, ebolan fön kongoleserna mm.

  En allvarlig pandemi har varit på väg att bryta ut ofta under de senaste åren men har gått att hindra. Så var det inte möjligt med Coronan. Jag tycker att dikussionen där man likaställer Coronan med säsongsinfluensa är vansinnig. Coronan är något het annat, en helt ny typ av virus som mänskligheten inte har minsta immunitet mot.
  Att man ofta nämner att främst åldringar dör i influensa och att detta skrivs som dödsorsak hänger ihop med att gamla och sjuka personer verkligen oftast avlider av lunginflammation och av den influensa som råkar härska just då.

  Lungröntgenbilderna vid Corona visar på en helt annan slags sjukdom där lungorna inte bara angrips av virus- och bakterieinflammation utan där de kollapsar och blöder och går i bitar.
  Att den normala nivån för dödlighet på många håll gått ner litet i år beror också på att vanliga influensor inte kommit åt att sprida sig så mycket i år tack vare att människor lärt sig att vara hygieniska och försiktia och undvika närkontakt.

  Men som sagt: Medierna lyfter fram Coronasituationen nu starkare och intensivare än vad man gjort med något annat ämne eller tema de senaste åren. Jag har kvar ännu mina urklipp från Tjernobylolyckan och märker att det då skrevs lika mycket i pressen om den olyckan som om Coronan nu.

  De senaste dagarna har jag dokumenterat rivningen av ett gamalt fiskartorp från 1840 i Esbo, Hanikka strand. 2016 skrev jag torpets historia och publicerade en bok om det (Sommarö-Sällskapets årsbok 2016). Nu kunde jag fritt plocka åt mig av de kulturlager som fanns inbäddade i byggnaden: Tapeter gjorda av gamla tyska dagstidingar från 1850 mm. Lagervis med härliga och vackra tapeter och sista reparationen av huset var tydligen gjord hösten 1938 för jag hittade massor med gamla HBl-exemplar från den hösten i fyllningarna. Så jag har suttit i sluttningen ner mot vattnet i Moisöfjärden och läst i de gamla tidningarna – om vad? Såklart om uppladdningen inför andra världskriget och om Hitlers framfart. Nu kan man inte precis säga att medierna skulle ha överdrivit i sina beskrivningar av händelserna på den tiden. Fortfarande är situationen då (1938) den att resten av världen inte riktigt tror på att judeförföljelsen är ett faktum. De stora händelserna, massmord på judar och kommunister beskrivs ofta på bara en bit av en spalt i tidningen och det otroliga är att Hbl hela tiden låter Göbbels eller Hitler ge svar på tal. Göbbels uttalande publiceras ständigt och han är rasande på hur man förtalar Tyskland och ljuger om judeförföljelserna. Ännu i November 1938 får han bli citerad på HBl:s första sida och säga att det tyska folket hatar judarna enormt och kommer att se till att man äntligen kommer till en slutlig lösning på judefrågan. (liksomm man idag publicerar Trumnps Twitterinlägg lika omdömeslöst).

  Dagens tidiningar och medier ifrågasätter minsann inte riktigheten i Coronans hälsokonsekvenser eller ens konsekvenserna av allt vad Trumpställer till med i USA.

  Vad är värre ? Eller bättre ? HBl:s journalistik sensommaren 1938 då man dag efter dag underskattar Stor-Tysklands judeförföljelser eller aggression (maximalt skrivs det om händelserna cirka 20 cm spalt på HBl:s första sida då), eller dagens alerta press i Coronafrågan ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.