Några tankar kring Vihriäläs rapport om coronans ekonomiska verkningar

Hur ska Finland klara av coronakrisens ekonomiska utmaningar? Den 8.5.2020 publicerade en forskargrupp ledd av Vesa Vihriälä en rapport som skulle svara på just denna fråga. Rapporten förespråkar två huvudsakliga sätt att hantera krisen. Den första är genom ekonomisk stimulans … Continue reading

Posted in Bloggar, Omar | Leave a comment

Plattformföretag beaktar inte samhällskontraktet

I samhällsfilosofin avses med samhällskontraktet idén om ett avtal mellan staten och individerna, där individerna avstår från en del av sina rättigheter i utbyte mot de fördelar som man kan åtnjuta som en del av ett välfungerande samhälle. Idéerna om … Continue reading

Posted in Bloggar, Omar | Leave a comment

Vindar för större transparens i företagens ägarskap

Ett vanlig redskap för skattesmitning är skalbolag och brevlådeföretag, som används för att dölja ägarskap eller förflyttningen av kriminella pengar. Trots att Sipiläs regering godkände förvaltarregistret, som ger mera möjligheter att dölja ägarskap i finländska bolag, blåser de internatiolla vindarna … Continue reading

Posted in Bloggar, Omar | Tagged , , , , | Leave a comment