Under den i föregående inlägg beskrivna arbetsgruppens – om mäns rädslor alltså – senaste möte påstod en manssaksman på tal om faderskap på fullt allvar, nästan med brösttoner, att faderskapet vore manlighetens väsentligaste del, dess innersta kärna liksom. läs hela inlägget »

In today’s Hbl (of Sö 25.08.2013) there was in “Kåserat” by Marianne (on p.28) a formulation which really struck a chord in my mind: “I dag vet jag inte vad som är värre: att få en negativ kritik, eller att inte bli recenserad alls.” This way describing both possibilities as …

Wise Words Läs mera »

Lyckligtvis har vi ett par feminister i landet; Ebba Witt-Brattström och Tiina Rosenberg, svenskor båda två. Förutom att de sköter sina jobb, professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och rektorskapet för konstuniversitetet vågar de dessutom öppet ha feministiska åsikter. läs hela inlägget »

Tragiskt nog har högern på sina håll avsevärda problem med att tolka det rasistiska terroristdåd som norrmannen Anders Behring Breivik gjorde sig skyldig till för två år sedan, då han saklöst slaktade 77 människor, varav 69 unga socialdemokrater på AUFs sommarläger på Utøya. läs hela inlägget »