Vem sprider ljus i mörkret ?

Den nyttan har man ju av höstmörkret, dimmorna, regnet och ödsligheten att man som pensionär sover bättre om förmiddagarna.

Men så skall det ju vara i november.

I Kalifornien i USA har man ju nu löst problemet med höstmörkret också om nätterna med de facklor som skogsbränderna utgör. Om ni backar i tiden bland mina blogginlägg så hittar ni en text som jag skrev för ett år sedan efter att ha återvänt från en lång vistelse i Kalifornien. Då skrev jag om hur hela Kalifornien brinner. Nu är det ännu värre. Det som besparades förra året brinner nu och med dubbel styrka. Paradice-staden brann upp helt och hållet i närheten av huvudstaden Sacramento. Över 7000 hus gick upp i rök. Och det här hände under ett drygt dygn förra veckan. Samma sak såg ut att upprepas nu under veckoslutet i Malibu, strax väster om Los Angeles, men enorma insatser av brandkår, militär, polis och frivilliga ledde till att centrum i Malibu besparades. Däremot fick bl.a. Neil Young och Lady Gaga se sina hus försvinna i lågorna. Och många andra. Och ännu värre kan det bli, för marken är kruttorr i nästan hela delstaten. På de flesta områden har det har inte regnat på ett år.

Och ändå har just Kalifornien kämpat hårdast i USA mot klimatuppvärmningen och gjort vad som gått att göra för att väcka Trump och statsledningen till insikt om vad som är på väg att hända. Kalifornien är på väg att bli öken, kort och gott. Lika så bra, kunde man tänka, för den stora jordbävningen kommer ju i varje fall när som helst och gör slut på resten.

Och här i Finland tindrar mikrovågorna och radiovågorna allt klarare i höstdunklet. Statsrådet fattade i slutet av förra veckan beslut om att bevilja de behövliga frekvenserna till telefonoperatörerna för ibruktagandet av 5G-tekniken. Och president Niinistö skrev under den nya strålskyddslagen samtidigt – den träder nu i kraft den 15 december. Och statsrådet godkänner antagligen just idag den nya förordningen om de nya gränsvärdena för mobiltelefonins mikrovågsbestrålning av allmänheten. Jag har protesterat vilt mot dessa nya lagar och förordningar och jag har varit i personlig kontakt med statsministern, presidenten och ministeriets föredragande Helena Korpinen och krävt att lagarna läggs på is till det gjort ordentliga miljökonsekvensbedömningar av den nya och ökande strålningen. Och hälsokonsekvensbedömning. De lyssnade på mig men fattade ändå besluten, som kommer att vara ödesdigra i det långa loppet. Åtminstone är beslutsfattarna nu medvetna om riskerna och därför bär de ett dubbelt ansvar.

Jag läste också i Hbl Pekka Haavistos kryptiska utlägg om hur han och de Gröna förhåller sig till kärnkraften nu. Han säger inte rakt ut att de motsätter sig kärnkraften på grund av de gigantiska miljöriskerna som denna energiform för med sig. De Gröna lämnade i tiden regeringen efter att man hade fattat beslut om att godkänna Fennovoimaprojektet i Pyhäjoki. Senare tog Ryssland, Rostaom och den ryska kärnindustrin över hela projektet och idag har man skapat en rysk zon i Pyhäjoki på området där kärnkraftverket skall byggas. Men man har inte fått byggnadslov ännu och det är regeringen som skall bevilja detta lov. Nu är det klart att Sipiläs regering inte hinner bevilja det här lovet – ryssarna har inte kunnat övertyga STUK och att de ritningar de skickat in skulle hålla i verkligheten också och trygga säkerheten i kraftverket. Och just på den punkten för den nya strålskyddslagen med sig något gott – man skärper den joniserande strålningens kontroll. Det viss säga kärnkraftens. Haavistos livsuppgift just nu är att få de Gröna in i den kommande regeringen – som genast kommer att bli tvungen att ta ställning till Fennovoimas byggnadsrätt.

Allt måste nu göras för att förhindra att Putins eget företag Rostaom får rätt att bygga ett atomkraftverk i Finland. De gröna gubbarna finns redan på plats på byggområdet i Pyhäjoki. Tillsvidare bygger man upp en egen liten stad på det inhägnade området. Mycket mer än vad som blev byggt inom ramen för Airiston Helmi i Åbolands skärgård. Och tingsrätten i Brahestad dömer varje vecka privatpersoner som demonstrerat mot Rosatoms förehavanden till böter och andra straff.

Vad är det för ett land vi lever i ?

 

4 kommentarer på “Vem sprider ljus i mörkret ?

 1. Hur man än svänger sig har man rumpan bak. Så länge vårt land a) är beläget mellan 60 och 70 breddgraden, b) förväntas minska på användningen av eller helt låta bli fossila bränslen men c) ändå har ett hela tiden ökande behov av energi så behövs kärnkraft, åtminstone när midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma och snön lyser vit på taken och sol- och vindkraft inte genererar tillnärmelsevis tillräckligt med energi för att sprida ljus i mörkret.

 2. Nej, det är mer rök än ljus, som sprids här. I flera dagar luktade det brand i San Francisco, men inte idag. En del går dock fortfarande omkring med ansiktsmask. Än igår hade vi ett blåaktigt dis och sikten var dålig. Paradise ligger 25 – 30 mil åt nordost.
  Branden spred sig snabbt. De 26000 invånarna i Paradise satte sig i sina bilar, och snart var vägarna igenkorkade. Flera döda har hittats sittande i bilar.
  PG&E, Pacific Gas and Electric, kraftbolaget som har de facto monopolo i norra Kalifornien, har fått åtminstone en del av skulden. Nerblåsta kraftledningar, dåligt underhåll.
  2010 exploderade en stor gasledning, ägd av PG&E, i San Bruno på väg till internationella flygplatsen, SFO. Åtta pers dog och 38 hus förstördes.
  Mycket kan nog skyllas på dåligt underhållen infrastruktur och dito planering. När militären fått sitt blir inte mycket kvar

 3. Här några kommentarer till kommentaterna.

  Till Bengt Svensson vill jag säga att man såklart kan skylla på elbolagen i Kalifornien för att deras högspänningsledningar är gamla och dåliga och leder till gnistregn då träd faller på dem. Men orsaken till de stora skogsbränderna ligger i klimatförändringen tillsammans med den mänskliga faktorn. Som en följd av klimatförändringen har regnet uteblivit redan många år och marken är kruttorr. Och då den antänds under lägen med hård stormvind så sprider sig elden blixtsnabbt. All gammal infrastruktur i USA är av dålig kvalitet: Vägar, broar, vattendammar, elledningar mm. Främst av allt är detta en följd av privatiseringar och av att man inte beviljat skattemedel för upprustning.
  Det som dock intresserar mig mera är varför Bengt Svensson skriver sitt meddelande via Ryssland. mejladressen leder till Ryssland snarare än till Kalifornien.

  Till Bert vill jag säga att vi redan nu har mycket kärnenergi i Finland i bruk och snart öppnas Olkiluoto 3-kraftverket (skulle jag vara religiös skulle jag lägga till “om Gud så vill”). Sedan Olkiluoto började byggas har totalhavereringen av 3 stora kärnkraftverk i Fukushima, Japan, inträffat med resultat som tre pågående härdsmältor utan perspektiv att få dem att upphöra och med ödeläggelse av stora markområden i Japan, inklusive flera städer, havsvattnet utanför Japan mm.
  Fennovoimakraftverket behövs inte mera – det blir för riskfyllt och dyrt att bygga. Engelska Rolls Royce drog sig nyligen ur projektet – de skulle ansvara för hela automatiken i kraftverket. Ryssarna har inte kunnat sända ordentliga ritningar till STUK, det visade sig att de första ritningarna som skickades bara var “copy och paste”-kopior av ett annat Rosatombygge utanför St. Petersburg. STUK:s huvudargument mot Rosatoms agerande har dessutom gällt dålig företagskultur och ledning i allt planeringsarbete, inklusive själva Fennovoimabolaget. De flesta finska kommunerna som av dumhet gick med i Fennovoimaprojektet har dragit sig ur eller arbetar nu med juristers hjälp för att komma ut ur projektet. I takt med att kommuner och firmor lämnat det sjunkande skeppet Fennovoima har ryska intressenter lyckats utöka sitt inflytande över bygget. Vi minns den löjliga historien för några år sedan när ett helt obekant östeuropeiskt bolag (från ett EU-land) köpte en stor andel av Fennovoima. Tack vare grävande journalisters arbete lyckades men visa att ägarna bakom denna köpare fanns i de inre finanskretsarna i Moskva. Efter en massa mygel med Ryssland tog nu Fortum över denna ägarandel i Fenovoima. Fennovoima har inga avtal gällande slutförvaringen av det använda kärnbränslet.
  Men allra viktigast: Hela området där Fennovoima opererar har gjorts till en totalt stängd zon som bevakas dygnet runt med kravallpolis och militär. Och sker det en haverering i kärnkraftverket så är deet förbi med Bottenviken och stora delar av det inre Finland. För eviga tiden (evighet betyder här de närmaste 1000 åren).Merparten av kommunerna på svenska sidan av Bottenviken har upprepade gånger vädjat till den finska regeringen om att stoppa Fennovoimabygget.
  Ytterligare är kärnkraft inte utsläppsfri. Hela bygget före och av själva kraftverket och driften och främst av allt efterskötseln många hundra år leder till mycket mer utsläpp än vad modern biobränslenergiproduktion leder till eller solvärme eller vindvärme. Wärtsilä kom alldeles nyligen ut med en beräkning där man visade att Fennovoima under inga omständigheter kan konkurrera ekonomiskt, miljömässigt eller på annat vis med andra energiproduktionsformer. Så, Bert: Kärnkraft till vilket pris som helst är inte nödvändigt mera.

 4. Det här skrev jag till en annan blogg, om ni är intresserade; det handlar om vad som här kallas “The Camp Fire”. En annan stor brand pågår nordväst om Los Angeles och dessutom flera mindre bränder.

  Brandrök, dålig sikt hade kännetecknat San Francisco i nästan en vecka, men igår blev det lite bättre. Jag trodde det värsta var över, att den stora branden som bl a totalförstört staden Paradise, 26000 invånare ca 25 mil nordost om SF började komma under kontroll. Men röken beror ju på vindriktningen, och idag var den tillbaks dubbelt värre. Jag skulle passa barnbarn och tänkte ta bussen men var sen, så jag cyklade i stället knappa halvmilen västerut till 40:e avenyn. Ingen bra ide. Sikten började bli dålig efter några hundra meter, ögonen rann och många hade satt på¨sig skyddsmasker. De var redan utsålda. Från krönet av 29:e avenyn ser jag normalt Stilla Havet, men nu syntes det inte ens på en kilometers avstånd. Bara en gråbrun rök.

  Den här branden är på ungefär 500 kvadratkilometer och rasar öster om Chico (86000 inv, 210000 i “metropolitan area”). Där råder i praktiken utegångsförbud. Luften är farlig, “hazardous”, att andas.

  Skolor och universitet hade stängt över hela Bay Area. Hundratusentals elever och studenter stannar inomhus. Närmare bränderna är det betydligt värre. Antalet döda är 63. Tidagare var “över 100” saknade, nu är det plötsligt 631 personer som saknas. Staden Paradise hade en ovanligt stor andel äldre och handikappade. Det var en fridfull plats med relativt billigt boende. Många av dem hann inte undan. En del har hittats döda i sina bilar, som blev stående på igenkorkade vägar. Andra försökte fly till fots. Ni kan ju själva läsa nyheterna.

  En, om inte den enda, av brandorsakerna är att omkullblåsta träd rev ner kraftledningar. En massa stämningar har redan väckts mot Pacific Gas och Electric, PG&E. År 2010 exploderade deras gasledning i ett villaområde nära flygplatsen. Åtta pers dog och 38 villor förstördes. PG&E fick då betala 650 miljoner dollar till ca 600 offer och deras advokater.

  Röken förmörkar ett stort område och det är lite halvskumt. Temperaturen har sjunkit med upp till sex grader, sägs det, pga att mindre solstrålning når marken. Det känns ovanligt kallt.

  Det talas förstås om klimatförändring och global uppvärmning. På ostkusten har det handlat om orkaner, som ställt till det de senaste åren. Men när 3000 amerikanska medborgare omkommer på Puerto Rico, ett självstyrande territorium tillhörande USA, så är det bara ett dussintal döda på grannön Kuba. Katastrofernas omfattning har helt klart mycket att göra med hur ett samhälle är organiserat.

  I vart fall lever jag i ett fullskaleexperiment, som kommer att studeras noga av alla från överlevnadsexperter, politiska strateger, domedagspredikanter och samhällsplanerare till meteorologer och klimatforskare.

  I morgon kommer presidenten på besök till vår huvudstad, Sacramento.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.